periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
MM 1925
VG-pagina:
603
Nòg speuren wij 't nieuw vreugdgevoel, Dat heet en koel Ons overrompelde op den tocht, Toen Hij ons had bezocht ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
621
Wij zeiden: morgen zomerweder En beidden U, o Geest van vuur. Gij druppeldet als regen neder En laafdet harten en ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
tussen 29-9-1923 en 7-10-1923
VG-pagina:
638
Hij houdt zoo argeloos van bonte kleuren, Een kind, dat blij zijn fijnste verfjes nam, En wachtte pooplend, of er ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
585
Heer, wij zijn wars van zonde en moe van kwaad, En vluchten, maar hels snelle hazewinden Snuffen de lucht en ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
MM 1925
VG-pagina:
604
Hij kwam door de gesloten deur En hief zijn wonde hand naar mij. En bracht mijn vinger tot de scheur, ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
7-11-1925
VG-pagina:
622
Zij zit en wacht en staart in 't vuur En ziet haar zoon al komen. Zij weet den dag en ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
tussen 29-9-1923 en 7-10-1923
VG-pagina:
639
Machtigste van Gods weinige verkoornen, Die om het schepsel met den Schepper dong: Gij wilder, en uit dooden rots ontsprong ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
586
Het goede, Heer, wie is er goed dan Gij? En wat is goed dan uw gerechtigheden? Die voor uw schatten ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
NIM 1925
VG-pagina:
605
Er is geen leed, er zijn geen tranen meer. 't Is al door Uwe liefdebrand verslonden.. De dood is als ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
623
Het was al avond, toen hij 't huis genaakte, Een lauwe geur van vee dreef uit de stal, En heerste ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
tussen 29-9-1923 en 7-10-1923
VG-pagina:
640
Aanzie de Moeder en haar dooden Zoon, De grootste schepping van den grooten heiden. Wat heeft zijn hart om Jezus ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
587
O Heer, ik ken die zaalge zondares; Het was mijn ziel, die weenend voor U bukte, Die met haar liefde ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
606
Zij hurkte in 't zand, en als een bruine lap, In schrale schaduw der jeneverstruiken Achteloos neergeworpen, heet en slap, ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
29-8-1925
VG-pagina:
624
Goddank, dat ik de deur gesloten houd! Nu kan mijn broeder niet meer binnensluipen. Ik haat zijn stil aan vaders ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
588
Hij had de heele schepping lief: Bloemen, Gods onbezorgde kladren, Die vriendlijk troosten, niemand hindren, Wie zijn verdriet ook tot ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
607
Hing zij niet als een triestige lantaren Over de balustrade van het raam, Flakkerend naar ‘t gewoel der legerscharen En ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
625
Zij ging zoo rustig door de jaargetijden Des levens, of het altijd winter was En avond, en zij bij het ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
MM 1925
VG-pagina:
591
Wat zou ik graag de palmen zwaaien, Nu Gij uw hoofdstad binnenrijdt, Den weg met voorjaarsbloei bezaaien, Mijn mantel spreiden ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
608
Hij voelde van haar voeten het geruisch Voorbij zich glijden, en een vreemde kilte Woei aan zijn hart, tot hij ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
B 1925
VG-pagina:
626
Uw dienaars, Heer, de primitieve meesters, Stonden door Uwe minne zóó in gloed, Als in de vroege lente meidoornheesters, Wier ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
MM 1925
VG-pagina:
592
Hoe hebt Gij dag aan dag geleden En zijt in onze plaats gegaan Den weg der ongerechtigheden, Om plotseling voor ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
609
Hij zag den priester niet; alleen de stralen Van goud en fonkelsteenen, die een stroom Van bonte kleuren stuwden naar ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
627
Avond in Rome Dien ik in alle dingen Als glans en schijn vermoed, Die tot mijn hart komt dringen In ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
MM 1925
VG-pagina:
593
Zij gingen zóó zich in hun leed verdiepen, Dat zij, schoon op hun elleboog geleund Om Hem te zien, wel ...
verder lezen
periode bundel:
(1923-1925)
geschreven op:
VG-pagina:
610
Hij zag de bruine handen, die zoo zeker De snaren lieten dreunen naar hun wil. En somtijds greep hij naar ...
verder lezen