periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
6-3-1933
VG-pagina:
1017
Mijn verlossingsjaar is gekomen. Jes. 63 : 4. Hoe anders komt Gij dan wij denken. Temidden 't hoog rumoer van ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
8-3-1933
VG-pagina:
1034
Die den regen neêr doet stroomen En een flits van zonneschijn Door de dwarse vlaag laat komen, En een zoetheid ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
14-10-1932
VG-pagina:
1052
Als ik zwak ben, ben ik machtig. Nu en nimmer te verklaren Is het hemelsche verdriet, Dat Gij, ach, door ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
19-9-1932
VG-pagina:
1018
Ook nu het avond wordt, Heer blijven we op U hopen, Het winterdaglicht kort, Hoe traag de dagen kropen. Het ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
27-9-1932
VG-pagina:
1035
Een zieke zeide: Zijn woorden poogden mij te troosten, Maar schoon mijn zon in 't westen zit, Mijn oogen richten ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
17-10-1932
VG-pagina:
1054
't Land is een uitzicht van den toren groot Als 't feestdag is; gewoonlijk, in de week, Zoo ver als ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
21-9-1932
VG-pagina:
1019
Zij zullen avondmalen, Vol vreemdheid nog en schroom, Met bruin brood en een schale Rimpelende room. Hij zegt, dat hij ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
27-9-1932
VG-pagina:
1036
'k Heb u niet weergezien, men was u wezen kisten, Voordat ik komen kon; toen zeide men: zie niet! (U, ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
17/18-10-1932
VG-pagina:
1055
Zij weerden van hun oogen den avondglans der stad, Licht, duizlig aangevlogen, dat zich gespiegeld had In mist en ademtogen, ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
1/2-10-1932
VG-pagina:
1020
De vreemde stille zonnedagen Bezinken in het roerloos hout, Dat zwaar zijn zaligheid te dragen Begint en aan het licht ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
27-9-1932
VG-pagina:
1037
Wanneer ik ben begraven, zullen zij dit vinden, Mijn kinderen, mijn zonen, mijn beminden. God loone 't u, mijn jongens; ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
22-10-1932
VG-pagina:
1057
Toen ik den Meester had gevonden, En, teeken mijner heerlijkheid, Voor Hem ontrolde het tapijt, Waarop wij samen rusten konden, ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
20-10-1932
VG-pagina:
1021
De spieren en de strengen strak gespannen, Den kop snuivend omlaag, de pooten stijf, Geliefkoosd door den montren roep der ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
6-3-1933
VG-pagina:
1038
Er is niet veel te weten Hij werd geboren, leed, en stierf. Zijn zonden zijn vergeten, Omdat hij Gods gena ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
17-10-1932
VG-pagina:
1058
Wie spreekt den avondzegen? Emmaüs is nog ver. En de Heer kwam ons niet tegen. Boven Bethlehem staat geen ster ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
1-10-1932
VG-pagina:
1022
De rozen, hulplooze en vermeetlen, Heeft hij vertroeteld en ontzien De koninklijke op eerezeetlen, Die overweldigen en gebi?n, De schaduwpaarsen, ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
28-9-1932
VG-pagina:
1039
In stijgende verwondering, Gesteld op 't zondoorgloeide glas, Mijn stille dorsten onderging Een heuldronk levenlauw, mijn dood genas. Ik, nieuw ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
15-10-1932
VG-pagina:
1059
Het donkre huis ontweken In 't middernachtlijk uur, Heeft geen ons nagekeken Op ons hemelsch avontuur? Wij deden de ruit ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
23-9-1932
VG-pagina:
1023
Als 't lichaam 's morgens bij 't ontwaken, (O zoetste rust !) weer 't dons induikt, Komt er een vaste ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
29-9-1932
VG-pagina:
1040
O knoppen, die te rijzen Waagt in het late jaar, Hoe koestert u de grijze Gekromde perelaar. Hij, die zijn ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
4-10-1932
VG-pagina:
1061
Vooravond t' Zal kerstmis worden en 't is stil. Een vroege winter sloeg het leven, Ach God, zooveel is dood ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
5-3-1933
VG-pagina:
1004
O Heer, hoe vreeslijk zijn de dagen, Nu heel de wereld schreeuwt van nood, Naar uwe hemel waaien vlagen Kreten ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
1-10-1932
VG-pagina:
1005
'Wat haast ge u zonder kijken Langs werelds boedelhuis ? Hier hangt de pronk der rijken Gemerkt met naam en ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
5-10-1932
VG-pagina:
1006
Dit zijn de steenen, scherpgerand En rechtgehoekt, die blok naast blok Gestapeld zijn tot hecht de wand En hoog zich ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
4-10-1932
VG-pagina:
1007
Wij hebben de woestijn verkozen; Ons schrikt van het beloofde land, Met tuinen vol gekweekte rozen En druiven langs den ...
verder lezen