periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
1-10-1932
VG-pagina:
1009
Die angstig uit de wereld vluchtte, Te bidden voor haar diep verval, Steeg in de bergen, en hij duchtte God ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
20-9-1932
VG-pagina:
1010
God, ik geloof in U, den schepper aller dingen, Die uit het niets èn aarde èn hemels kringen Geroepen hebt, ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
27-9-1932
VG-pagina:
1012
Gaat het ulieden niet aan, gij allen die overweg gaat? Klaagliederen 1 : 12a. Hij heeft mij aan den kruisweg ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
21-9-1932
VG-pagina:
1014
De winden zijn reeds opgestoken, De blaadren dwarlen heen en weer, Het doode hout wordt uitgebroken, De watervloeden storten neêr, ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
8-3-1933
VG-pagina:
1016
In wildernissen en plantsoenen Begint het lentelijk geluid Van nestelen, en de blazoenen Van alle bomen hangen uit. ’t Is ...
verder lezen
Aan het laden...