periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
26.7.1919
VG-pagina:
398
Zij zaten in de lage luie-stoelen, Dronken genietend de chineesche thee, Staarden den tuin in, en dan naar de koele ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
421
In de schemer het angstige luistren Naar de wind, die waait om de huizen. Van de wilgen stuiven de pluizen, ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
383
Eiken dag was de lucht weer fonklend blauw, Stonden de rozen op hun steel te wuiven Als eventjes doorbloosde witte ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
399
Hij is een van die vrome primitieven, Die 't aardsche hard en onbeholpen schildren, De wereld kan hun harten niet ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
422
Zij keken niet, maar wisten 't van elkaar... Toen huifde een ijl verdooven om hen henen, En ieder zat alleen ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
384
En dan ga ik met al mijn leed Den schemerenden avond binnen, En alle waanzin van beminnen Valt van mij ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
OE 1920
VG-pagina:
400
God, wat maakt Gij uw eischen schriklijk zwaar! ‘Offer uw zoon! uw eengen! dien gij mint!’ Telkens die stilten, of ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
423
Hun harten voelden zij als boeken In Gods geduchte hand gelegd, En wisten, dat Hij al hun slecht Gedrag gerecht ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
385
Ik heb u lief, gij zult gelukkig zijn! Zo fluister ik, alleen, in staag herhalen, En door mijn denken komt ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
SdT 1920/1921
VG-pagina:
401
Zijn slapen was een duizelend verzinken Naar diepten van doods duistren kouden pool. Rond zich zag hij een gruwelijke school ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
424
Zij aten allen het gezegend brood, Dronken ontroerd den zwaarbewaasden beker. Hun oogen weenden en hun hart sloeg weeker En ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
386
't Is elken dag hetzelfde: wat kan ik Dan uw trouw mededogen eer bewijzen? Bewogen stamelend uw schoonheid prijzen? Tijd ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
G 1920
VG-pagina:
402
Voor Ernst Groeneveld Hij slenterde de huizen langs. De oogen, waarin iets woests en bangs Vruchteloos saem te vloeien leek, ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
425
De stuggen hebt Gij mild gemaakt. Maar o, de lieflijkheid der zachten! Die is zoo zuiver als de vachten Van ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
387
De avond verrees zoo teeder perelgrijs, De maan glom als een lamp in een warande, Ik voelde 't bloed warm ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
SdT 1920/1921
VG-pagina:
404
Wat kan het hart van een jongen verukken? Buitn: wild spelen en de buit Van zongestoofd roodgloeiend fruit, Waarvan hij ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
426
Hij kent nog niet de harde tucht, Die ook de zuivre ziel moet stalen. Zijn vingers dwarrelen en dwalen De ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
388
'k Geniet den ijlen geur der bloemen feller Hoe meer ik 't eind van dit kort leven ducht. Gulzig betast, ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
VG-pagina:
405
De blanke buks beeft in zijn handen. Zijn vingers trillen aan den haan. Honderd maal loert hij in de laan, ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
389
Ik weet het wel, 't is alles spel geweest, Eer dat ik uw genade had gevonden, Nu ben ik vrij ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
VG-pagina:
406
I 'God! Wees dit krank en weerloos hart genadig! II Voor Pater Jos. Van Wely O.P. Ik wist niet meer ...
verder lezen