periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
15-4-1935
VG-pagina:
1224
Als één der velen nadert, zien wij hem Maar nauwelijks; zijn wezen is zoo vaal En afgenut als de versleten ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
4-12-1926
VG-pagina:
1242
De Roode Zee en de Jordaan Scheiden ons nog van Kanaän, En tusschen beiden de woestijn Vol zand en zonneschijn ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
24-4-1934
VG-pagina:
1261
Wij weten niet wat komen zal 't Hart kent alleen wat is geweest De vrede van een stillen geest, Vervreemding, ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
19-11-1933
VG-pagina:
1209
Hij staat zoo rustig onder 't veel omstreden Vaandel, dat met zijn zijden wuiven 't gram Gemoed der manschap in ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
1923
VG-pagina:
1225
Koningin bij de gratie Gods Naar u trok 't droomen onzer knapenjaren, Jonge Vorstin, en met ons houten zwaard, Werd ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
29-9-1912
VG-pagina:
1244
Hoe geeft Gij, eer ik sterve En tot mijn oorsprong keer, Mij meer dan mijn begeer-, Eén oogwenk, heel uw ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
28-6-1934
VG-pagina:
1262
Wij hebben niet elkaar gezocht, Maar - 't was zoo voorbeschikt - gevonden. Gij voeldet dat ik vreesde en vocht ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
10-1-1931
VG-pagina:
1210
Hij vormde een kom, en hij verhoogde De ronde randen, en een buik Boog zich naar boven, en hij boogde ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
1924/1925/1927
VG-pagina:
1226
Hebt Gij mij lief, die mij wreedaardig slaat ? 'Tot stof verstamp ik al uw zonde en haat. Eerst als ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
8-12-1933
VG-pagina:
1245
In vroegen uchtend, als de grijze Nachtschemering verbleekt, en blank Over de hemelen gaat rijzen, En reeds een looden wolkenbank ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
3/4-12-1933
VG-pagina:
1211
Jer. 9:21a Wij hebben goed met hem gevaren. Achter en boven ons geleund, Heeft hij gezongen en gekreund, En scheen ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
11-4-1935
VG-pagina:
1229
Zij sprongen in het water, en zij speelden Wild met elkander, en er was gevaar In deze lust, dit drijven, ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
1-12-1933
VG-pagina:
1246
Hij talmde met het luik te sluiten. Een vogel vloog de struiken in. Het laatste rood ontvlood de ruiten En ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
8-10-1934
VG-pagina:
1212
Hij zag niet, en hij overrekende Den afgrond niet, die denken scheidt van daad; Maar wist: tusschen twee steunpunten ontstaat ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
3-3-1935
VG-pagina:
1230
Kan er wel een zoon zijn Die ons zóó bezit, Dat wij voor hem schoon zijn, In ivoor of git ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
3/4-12-1933
VG-pagina:
1247
Vergeef! verlangen, aardsch en heerlijk, Dat plotsling gaan de ziel ontsprong, Een jong begeerden, maakte jong, En hield zijn glans, ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
11-4-1935
VG-pagina:
1213
't Is wreed, dat wij voor hen die achterbleven Als dood zijn, maar soms droomen zij van ons: Zoo licht ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
8/9-12-1933
VG-pagina:
1231
Zwijgend taxeert de boer den knecht! Armen en beenen lang en pezig; Groothandig; borstkas iets te vleezig; De schouders knoestig; ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
1923
VG-pagina:
1248
O sterk verlangen, dat in zuchten En tranen aan de ziel ontstijgt, En straks, verklaard, in reiner luchten, Een hemelsche ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
11-4-1935
VG-pagina:
1214
Wanneer het lichaam slapend ligt, - O ziel, gij hebt het toegesloten, - Hoe wonderlijk is het gezicht Van de ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
1/2-12-1933
VG-pagina:
1232
Ja, zegt zijn grafstem vaak, de mensch is zeer verdorven, En gansch verdoemelijk, geneigd tot alle kwaad, Ten goede nooit ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
3-12-1933
VG-pagina:
1249
Cantate: Alan einget mit Freuden on Sieg. In 't donker van de kamer is 't Lachen van engelen begonnen, Waardoor ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
11-4-1935
VG-pagina:
1215
Ster, die Gods bevel vernaamt, Lampion in zijn omwingerd Lustprieel, die, weggeslingerd, Suizend tot mijn wachten kwaamt, En uw goudspoor ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
1926
VG-pagina:
1233
Gij weet, o God, hoe wij verlangen Naar alles wat tot vrede dient; Maar ach, wij weigren vaak te ontvangen ...
verder lezen
periode bundel:
( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)
geschreven op:
16-7-1934
VG-pagina:
1250
In 't binnenste der dichte hage Heeft hij zijn leger opgeslagen, Onachtzaam, voor een kort seizoen Zijn zingende ommegang te ...
verder lezen