periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
10-10-1926
VG-pagina:
835
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
24-4-1927
VG-pagina:
852
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
16-1-1928
VG-pagina:
869
Het leven is nog zoo ver: Iets dat men droomde of las in boeken. Dood? donker en lieflijker En niet ...
verder lezen
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
11-7-1926
VG-pagina:
816
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
21-10-1926
VG-pagina:
836
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
26-4-1927
VG-pagina:
854
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
17-2-1928
VG-pagina:
870
In het gedicht liet hij zijn woorden staan Als arme menschen met hun kindren doen. Zij geven hun een snelle ...
verder lezen
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
12-7-1926
VG-pagina:
817
Gij zijt een groote groene weide Met bloemen die nooit minderen. De kindren dartelen er blijde, En God ziet gaarne ...
verder lezen
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
28-10-1926
VG-pagina:
837
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
26-4-1927-30-4-1927
VG-pagina:
855
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
17-2-1928
VG-pagina:
871
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
13-7-1926
VG-pagina:
818
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
5-11-1926
VG-pagina:
838
I Heer, ik zink weg in duizeling en pijn, Wat ik gedacht, gedroomd heb en gelezen, Komt als een werklijkheid ...
verder lezen
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
30-4-1927
VG-pagina:
856
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
7-4-1928
VG-pagina:
872
Het dogma is geen doode leer, maar levende lofzegging. Ons hart bespeurt U in den wind En 't lauwe bloed ...
verder lezen
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
17-7-1926
VG-pagina:
819
Naar bloemen ruikt de tuin en fruit, Het veld naar 't versche hooi. Het volk komt traag de huizen uit ...
verder lezen
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
6-11-1926
VG-pagina:
840
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
?-5-1927
VG-pagina:
857
periode bundel:
(1926-1928)
geschreven op:
9-6-1928
VG-pagina:
873
Ik schep den Schepper na; door vuur En wind vorm ik een leven puur. De slechte stof wordt door mijn ...
verder lezen
Aan het laden...