periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
892
Mijn jeugd verging met al zijn prachtig blinken, Wrang was des levens drank; toch moest ik drinken. Mijn lijf, eens ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
895
Daar zullen eens al de beminden zijn Bevrijd van zorg, ontledigd van de pijn. Die hier den beker Zijner liefde ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
882
Hij zelf trad gistren in dees aardsche kroeg, Hij, de vervuller van wat ieder vroeg. Hij sprak den beker langend: ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
885
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
887
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
890
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
893
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
895
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
882
Wat baat de wereld ons vertrek of komen? Rest iets van wijsheids roem, of lof van vromen? Wat blijft er ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
885
Gij wordt geboren: het bekommert geen. Gij sterft verloren: het bekommert geen. Het golven van den grooten oceaan Breekt niet ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
887
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
890
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
893
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
895
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
882
Bestendig blijf in wisselvalligheid. Wees niet bedrukt voor 't vlieden van den tijd. In een paar dagen slijt ziels kleed ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
885
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
888
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
890
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
893
Duld geen beschimpen! wat u hier verdriet, Weg, weg ermee! drink blijde wijn ; geniet! Wijn is het bloed der ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
896
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
882
Die, wars van 't goede, leeft van slechte streken, Zich achter Gods gena driest durft versteken, Hoop niet te zeker ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
885
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
888
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
890
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
893
Het leven scheppend, schiept Gij ook liet sterven. Ons, uwe werken, wijdt Gij ten verderve. Als slecht uw werk is, ...
verder lezen