De overgave

 • ‘The blue boy’
 • Aan een onbekende
 • Aandachtig gedicht
 • Aanroep
 • August von Platen
 • Avond
 • Avondliederen I-III
 • Avondliedje
 • De antichrist
 • De boer
 • De doopeling
 • De fluitspeler
 • De genezende
 • De hemelroze
 • De mijnwerker
 • De ontmoeting
 • De oude naaister
 • De overgave
 • De page I
 • De page II
 • De vader
 • De wijnstok
 • De ziel zegt:
 • De zoon
 • Dialogue mystique
 • Drie jongensportretten – I
 • Drie jongensportretten – II
 • Drie jongensportretten – III
 • Engelen I
 • Engelen II
 • Eroos tot de ziel
 • Extatische nonnen
 • Fra Angelico
 • Ganymedes
 • Geestelijk lied
 • Gij en ik tezamen
 • Heiligen I
 • Heiligen II
 • Herdenking
 • Het donkre zelf
 • Het hofken
 • Het is een blijde dag
 • Het prinsje
 • Het speeltuig
 • Ikaros
 • Leed en geluk
 • Liedje
 • Maria-liederen – I Verkondiging
 • Maria-liederen – II Geboorte
 • Maria-liederen – III De vlucht
 • Maria-liederen – IV Het stille leven
 • Maria-liederen – IX Verrijzenis
 • Maria-liederen – V Het wonder
 • Maria-liederen – VI lntocht
 • Maria-liederen – VII Kruisiging
 • Maria-liederen – VIII Pietà
 • Najaar
 • Narkissos
 • O dit ontroeren
 • O, dit geluk bij u te zijn!
 • Schemerliedje
 • Schemerliedje
 • Sneeuwdag
 • Sonnet: Hebben onze oogen niet elkaêr bemind?
 • Sonnet: Toen hebt gij mijne schuldvernedering
 • Sonnet: Waarom kwelt gij mij met droomen
 • Sonnet: Wist gij den dood wel zóó nabij?
 • Sonnetten – I Onze oogen toonden een genegenheid
 • Sonnetten – I Wat geeft uw late toegenegenheid !
 • Sonnetten – I Wees maar ver, en laat uw leven
 • Sonnetten – II Ik wist uw oogen niet zoo schoon en zacht
 • Sonnetten – II Komt gij dicht nabij mij leven
 • Sonnetten – II Mij is de schat van duizend kinderharten
 • Sonnetten – III Begeeren geeft geen troost, en het ontfangen
 • Sonnetten – III Er is een liefde bitter als de dood
 • Sonnetten – III Gij zijt zoo zacht en schuchter van gebaar
 • Sonnetten – IV Gij zijt de schoonste van een schoon geslacht
 • Sonnetten – IV Kunt gij zelfs in slaaps welig dal
 • Sonnetten – V Ook deze liefde zal wel sterven
 • Sonnetten – VI O neem en drink den doodelijken drank
 • Sonnetten – VII Nu heeft hij aan doods koele peel
 • Toorop
 • Voorjaar
 • Wachtende
 • Wat is er tusschen ons?