Snel zoeken

– ruim 3.000 regels, laden duurt even –
In deze tabel zijn alle gedichten uit de ‘Verzamelde Gedichten’ opgenomen, inclusief alle eerste dichtregels van de gedichten (ook van gedichten die nog in de database moeten worden verwerkt). Net rechtsboven de tabel verschijnt een zoekvenster (duurt soms even).

nruitgavetiteljaartalblz.gedicht?
1Gestalten en Stemmingen (1911-1915)De jonge herder 1911-1915161
2Gestalten en Stemmingen (1911-1915)De edelknaap 171
3Gestalten en Stemmingen (1911-1915)De jonger I 181
4Gestalten en Stemmingen (1911-1915)De jonger II201
5Gestalten en Stemmingen (1911-1915)De rijke dwaas Tsp 1914 211
6Gestalten en Stemmingen (1911-1915)De vagebond 19-01-1912221
7Gestalten en Stemmingen (1911-1915)De zwerver Mb 1915241
8Gestalten en Stemmingen (1911-1915)De Arabier 30-04-1912261
9Gestalten en Stemmingen (1911-1915)David spelende voor Saoel 17-07-1912271
10Gestalten en Stemmingen (1911-1915)De verloren zoon OTs 1914281
11Gestalten en Stemmingen (1911-1915)De Gids 27-05-1914311
12Gestalten en Stemmingen (1911-1915)De stervende jongen 13/14-2-1915 321
13Gestalten en Stemmingen (1911-1915)De ring 15-02-1915331
14Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Op den toren 26-09-1911351
15Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Jongensportret 23-02-1915361
16Gestalten en Stemmingen (1911-1915)In den tuin 04-09-1913381
17Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Donkere middag Mb 1914 391
18Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Aandachtig gedicht Mb 1914 401
19Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Melancholia I 22-07-1912411
20Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Melancholia II04-07-1912421
21Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Quaerite et invenietis OTs 1914 431
22Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Mater dilectionis 451
23Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Eenzamen471
24Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Avond 01-04-1912481
25Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Sonnet: Nu heb ik voor de heerlijkheid 491
26Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Liedje 06-10-1914501
27Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Liedje 23-09-1914511
28Gestalten en Stemmingen (1911-1915)De begeerte 10-09-1914521
29Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Gij zijt de rust 26-08-1914531
30Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Avondliedje 8/9-8-1912 541
31Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Perceval en de doode vogel OTs 1913 551
32Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Teederheid 08-02-1915561
33Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Een dag I/IV18-05-1915571
34Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Een dag II/IV02-06-1915581
35Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Een dag III/IV27-04-1915591
36Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Een dag IV/IV16-05-1915601
37Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Ontwaken 27-04-1915611
38Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Passing Flirtation 29-06-1915621
39Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Verbeiden 01-07-1915631
40Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Avondliedje 08-07-1915641
41Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Liedje 31-08-1915651
42Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Liedje 12-10-1915661
43Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Liefde is er geen ander pad?20-10-1915671
44Gestalten en Stemmingen (1911-1915)Zij, die zoo licht de wereld lieten 08-09-1915681
45Nalezing I (1909-1915)Nu gaat de wereld in vlammen op 16-06-1907700
46Nalezing I (1909-1915)Twee kamers I 18-10-1909710
47Nalezing I (1909-1915)Twee kamers II18-01-1911720
48Nalezing I (1909-1915)Het maanlicht deed me zoo'n pijn 13-07-1910730
49Nalezing I (1909-1915)Ik hàd mijn leed uit mijn hart gebracht 19-07-1910740
50Nalezing I (1909-1915)Avondwandeling OTs 1911 751
51Nalezing I (1909-1915)Avond aan zeeOTs 1911 771
52Nalezing I (1909-1915)O Vader, nu ik hier zoo eenzaam ben... OTs 1911 800
53Nalezing I (1909-1915)Wordt nu het leven stil en licht? 5/6-2-1911 810
54Nalezing I (1909-1915)Regendag 07-02-1911820
55Nalezing I (1909-1915)Gelijk een kind... 11-02-1911830
56Nalezing I (1909-1915)Ik laaf me heimlijk met mijn oud verdriet 11-04-1911840
57Nalezing I (1909-1915)Omschenen van den schaamlen glans 23-02-1911850
58Nalezing I (1909-1915)Avond 18-05-1911860
59Nalezing I (1909-1915)Elken avond stap ik in de boot 30-05-1911870
60Nalezing I (1909-1915)Dit is nog vreugd, dat ik u in mijn droomen 01-06-1911880
61Nalezing I (1909-1915)Moeder 09-06-1911891
62Nalezing I (1909-1915)Ach Moeder, gij zijt nu der zorgen droeve vrouw 12-06-1911900
63Nalezing I (1909-1915)Wil nu uw donker hoofd aan mijnen schouder leunen 04-07-1911910
64Nalezing I (1909-1915)Tireur de l'épine 10-07-1911921
65Nalezing I (1909-1915)Wanneer mijn hoofd snikt op het eenzaam kussen 14-07-1911930
66Nalezing I (1909-1915)In school 18-10-1911941
67Nalezing I (1909-1915)Stil dorp 19-10-1911951
68Nalezing I (1909-1915)Wandeling 26-10-1911961
69Nalezing I (1909-1915)Avondrust 30-10-1911970
70Nalezing I (1909-1915)Ik houd van niets zooveel dan van uw handen 09-11-1911981
71Nalezing I (1909-1915)Daar blijft een vrede... 15-11-1911990
72Nalezing I (1909-1915)Sonnet: En ook dit vers wil ik nog aan u wijden 15-11-19111000
73Nalezing I (1909-1915)Sonnet: Gij hield van daden en ik hield van droomen 16-11-19111010
74Nalezing I (1909-1915)Avond-school 16-11-19111021
75Nalezing I (1909-1915)Sonnet: Ik heb met blind gebaar onder uw ramen 20-11-19111030
76Nalezing I (1909-1915)Sonnet: Zooals een man een keten van fijn goud 20-11-19111041
77Nalezing I (1909-1915)August von Platen 21-11-19111050
78Nalezing I (1909-1915)Vrede 22-11-19111060
79Nalezing I (1909-1915)Ik heb zoo vaak... (sonnet)23-11-19111071
80Nalezing I (1909-1915)Galerij 13-12-19111081
81Nalezing I (1909-1915)De karavaan 23-01-19121090
82Nalezing I (1909-1915)De eenzame25-01-19121111
83Nalezing I (1909-1915)De flagellant13-02-19121120
84Nalezing I (1909-1915)Vere tu es Deus Absconditus20-03-19121130
85Nalezing I (1909-1915)Smart27-03-19121150
86Nalezing I (1909-1915)Verlangen02-04-19121160
87Nalezing I (1909-1915)U beminnen is het leven minnen03-04-19121170
88Nalezing I (1909-1915)Wat is waken, wat is droomen17-04-19121180
89Nalezing I (1909-1915)Voor Reind 26-04-19121200
90Nalezing I (1909-1915)August, Graf von Platen 30-04-19121210
91Nalezing I (1909-1915)Lichte nacht 02-05-19121220
92Nalezing I (1909-1915)De gevangene 03-05-19121230
93Nalezing I (1909-1915) Ik heb u dikwijls in mijn droom gekust07-05-19121240
94Nalezing I (1909-1915)Nu rust gij …11-06-19121251
95Nalezing I (1909-1915)Aan Dr. P.C. Boutens 16-07-19121260
96Nalezing I (1909-1915)Teruggekeerd 23-08-19121270
97Nalezing I (1909-1915)Het afscheid 2/3-9-1912 1290
98Nalezing I (1909-1915)Rekendag 23-10-19121310
99Nalezing I (1909-1915)Ontmoeting 02-12-19121320
100Nalezing I (1909-1915)'s Nachts 17-12-19121330
101Nalezing I (1909-1915)Gedroomde nabijheid 14-01-19131340
102Nalezing I (1909-1915)Ik hoorde uw stemme heesch van overgroot vermoeien 16-01-19131360
103Nalezing I (1909-1915)Een Emmaüsganger 18-02-19131370
104Nalezing I (1909-1915)Aan de lente 18-03-19131380
105Nalezing I (1909-1915)Het laatste 18-03-19131390
106Nalezing I (1909-1915)Tireur de l'épine 28-03-19131401
107Nalezing I (1909-1915)Uilenspiegel 06-04-19131410
108Nalezing I (1909-1915)Entsagung 10-04-19131420
109Nalezing I (1909-1915)Vergeten 10-04-19131430
110Nalezing I (1909-1915)Aan Eroos 08-05-19131440
111Nalezing I (1909-1915)Aan zee 09-08-19131460
112Nalezing I (1909-1915)Romeinen 8:26 18-09-19131480
113Nalezing I (1909-1915)De bannelingen Mb 1914 1490
114Nalezing I (1909-1915)Quem enim diligit dominus, castigat ?-1-1914 1500
115Nalezing I (1909-1915)Ontmoeting 02-12-19141510
116Nalezing I (1909-1915)De toorts Mb 1915 1520
117Nalezing I (1909-1915)De jongen en het wonder 14-01-19151530
118Nalezing I (1909-1915)Avond 04-02-19151540
119Nalezing I (1909-1915)Middag 27-04-19151550
120Nalezing I (1909-1915)Aandachtig gedicht 30-09-19151560
121Nalezing I (1909-1915)Ik weet, dat ik u eens ontmoeten zal... 13-10-19151570
122Nalezing I (1909-1915)Het afscheid 13-10-19151590
123Nalezing I (1909-1915)Bitterheid 15-12-19151610
124Nalezing I (1909-1915)Moet ik ontvangen? 21-12-19151620
125Nalezing I (1909-1915)De verlatene III G 1916 1630
126Nalezing I (1909-1915)De verlatene IV G 1916 1640
127Nalezing I (1909-1915)De verlatene V G 1916 1650
128Nalezing I (1909-1915)De verlatene VII G 1916 1660
129Nalezing I (1909-1915)De verlatene VIII G 1916 1680
130GanymedesI Zijn schoonheid had haar rijksten bloei bereikt07-12-19151701
131GanymedesII Toen, grauwe bliksem, schoot Zeus' vogel neer 13-01-19161721
132GanymedesIII Hij was der goden Schenker, en hij ging 13-01-19161741
133GanymedesIV De aloverweldiger zat op zijn troonG 1920 1761
134GanymedesV Toen, met gebedgeheven handen, sprak 1780
135De overgave (1914-1918)Dialogue mystique 21-12-19151821
136De overgave (1914-1918)Het speeltuig 29/30-1-1917 1841
137De overgave (1914-1918)De vader 30-10-19141851
138De overgave (1914-1918)De zoon 10-10-19161871
139De overgave (1914-1918)De doopeling 31-3-4-4-1916 1891
140De overgave (1914-1918)De antichrist 11-04-19161901
141De overgave (1914-1918)Narkissos 1921
142De overgave (1914-1918)De genezende Mb 1915 1941
143De overgave (1914-1918)Heiligen I 30-01-19161951
144De overgave (1914-1918)Heiligen II 14-12-19161961
145De overgave (1914-1918)Extatische nonnen 06-06-19171971
146De overgave (1914-1918)Engelen I 26-04-19171981
147De overgave (1914-1918)Engelen II27-04-19171991
148De overgave (1914-1918)De fluitspeler 15-11-19152001
149De overgave (1914-1918)De oude naaister Mb 1917 2011
150De overgave (1914-1918)De boer 28/29-10-1917 2031
151De overgave (1914-1918)De mijnwerker Mb 1917 2051
152De overgave (1914-1918)Ikaros14-05-19142071
153De overgave (1914-1918)Ganymedes 16-11-19162081
154De overgave (1914-1918)Eroos tot de ziel 25-11-19162101
155De overgave (1914-1918)Aanroep 27-06-19162111
156De overgave (1914-1918)Herdenking EGM 1917 2121
157De overgave (1914-1918)De ontmoeting 03-04-19172131
158De overgave (1914-1918)O dit ontroeren 27-02-19182141
159De overgave (1914-1918)Schemerliedje 29-11-19172151
160De overgave (1914-1918)Aan een onbekende 09-03-19162161
161De overgave (1914-1918)Avondliederen I-III09-05-19172181
162De overgave (1914-1918)O, dit geluk bij u te zijn! 16-04-19172211
163De overgave (1914-1918)Het prinsje 03-06-19172221
164De overgave (1914-1918)De page I04-06-19172231
165De overgave (1914-1918)De page II 03-06-19172241
166De overgave (1914-1918)Fra Angelico 12-05-19172251
167De overgave (1914-1918)August von Platen 17-05-19172261
168De overgave (1914-1918)'The blue boy' 20-05-19172271
169De overgave (1914-1918)Het donkre zelf 20-05-19172281
170De overgave (1914-1918)Toorop 20-05-19172291
171De overgave (1914-1918)Wat is er tusschen ons? 10-05-19172301
172De overgave (1914-1918)Sonnetten - I Onze oogen toonden een genegenheid G 1916 2311
173De overgave (1914-1918)Sonnetten - II Ik wist uw oogen niet zoo schoon en zacht G 1916 2321
174De overgave (1914-1918)Sonnetten - III Er is een liefde bitter als de dood G 1916 2331
175De overgave (1914-1918)Sonnet: Wist gij den dood wel zóó nabij? 27-10-19152341
176De overgave (1914-1918)Sonnet: Hebben onze oogen niet elkaêr bemind? 26-07-19172351
177De overgave (1914-1918)De hemelroze 07-03-19162361
178De overgave (1914-1918)Sneeuwdag IS- 7-1916 2371
179De overgave (1914-1918)Voorjaar 06-04-19162381
180De overgave (1914-1918)Sonnetten - I Wat geeft uw late toegenegenheid ! EGM 1916 2391
181De overgave (1914-1918)Sonnetten - II Mij is de schat van duizend kinderharten EGM 19162401
182De overgave (1914-1918)Sonnetten - III Begeeren geeft geen troost, en het ontfangen EGM 19162411
183De overgave (1914-1918)Sonnetten - IV Kunt gij zelfs in slaaps welig dal EGM 1916 2421
184De overgave (1914-1918)Sonnetten - V Ook deze liefde zal wel sterven EGM 1916 2431
185De overgave (1914-1918)Sonnetten - VI O neem en drink den doodelijken drank 13-06-19152441
186De overgave (1914-1918)Sonnetten - VII Nu heeft hij aan doods koele peel EGM 1916 2451
187De overgave (1914-1918)Het is een blijde dag 23-02-19162461
188De overgave (1914-1918)Gij en ik tezamen 27-01-19162471
189De overgave (1914-1918)Sonnetten - I Wees maar ver, en laat uw leven ?-8-1916 2481
190De overgave (1914-1918)Sonnetten - II Komt gij dicht nabij mij leven 30-08-19162491
191De overgave (1914-1918)Sonnetten - III Gij zijt zoo zacht en schuchter van gebaar 2501
192De overgave (1914-1918)Sonnetten - IV Gij zijt de schoonste van een schoon geslacht 2511
193De overgave (1914-1918)Liedje 22-11-19162521
194De overgave (1914-1918)Leed en geluk 21-11-19162531
195De overgave (1914-1918)Sonnet: Waarom kwelt gij mij met droomen 2541
196De overgave (1914-1918)Schemerliedje 02-09-19172551
197De overgave (1914-1918)Avond 30-08-19152561
198De overgave (1914-1918)Wachtende2571
199De overgave (1914-1918)Avondliedje 20-09-19162581
200De overgave (1914-1918)Sonnet: Toen hebt gij mijne schuldvernedering 22-11-19162591
201De overgave (1914-1918)Maria-liederen - I Verkondiging 22-04-19172601
202De overgave (1914-1918)Maria-liederen - II Geboorte 22-04-19172611
203De overgave (1914-1918)Maria-liederen - III De vlucht 22-04-19172621
204De overgave (1914-1918)Maria-liederen - IV Het stille leven 22/23-4-1917 2631
205De overgave (1914-1918)Maria-liederen - V Het wonder 23-04-19172641
206De overgave (1914-1918)Maria-liederen - VI lntocht23-04-19172651
207De overgave (1914-1918)Maria-liederen - VII Kruisiging 23-04-19172661
208De overgave (1914-1918)Maria-liederen - VIII Pietà23-04-19172671
209De overgave (1914-1918)Maria-liederen - IX Verrijzenis 23-04-19172681
210De overgave (1914-1918)Drie jongensportretten - I 10-08-19182691
211De overgave (1914-1918)Drie jongensportretten - II2701
212De overgave (1914-1918)Drie jongensportretten - III 15-08-19182711
213De overgave (1914-1918)Het hofken 09-01-19172721
214De overgave (1914-1918)De overgave 24-01-19172731
215De overgave (1914-1918)Najaar 2751
216De overgave (1914-1918)Geestelijk lied G 1916 2761
217De overgave (1914-1918)Aandachtig gedicht 28-01-19172771
218De overgave (1914-1918)De ziel zegt: 22-01-19172781
219De overgave (1914-1918)De wijnstok 29-11-19172791
220Nalezing II (1916-1918)Al lijden is geluk voor mij 13-01-19162820
221Nalezing II (1916-1918)De liederen 01-02-19162830
222Nalezing II (1916-1918)Sonnet: Ook dit wilt gij: dat ik voor u belijde 01-02-19162840
223Nalezing II (1916-1918)Wachten 07-03-19162851
224Nalezing II (1916-1918)Wie durft... 08-03-19162860
225Nalezing II (1916-1918)Morgen ... 08-03-19162870
226Nalezing II (1916-1918)De tevredene 08-05-19172880
227Nalezing II (1916-1918)Heel dit ]even 3/4-6-1917 2890
228Nalezing II (1916-1918)Hoe ik ook schrijf, uw beeltenis 06-06-19172900
229Nalezing II (1916-1918)Het verlangen 21-09-19172911
230Nalezing II (1916-1918)De dood 27-09-19172920
231Nalezing II (1916-1918)Sonnetten - I Ga maar voorbij, ga maar voorbij! EGM 1917 2931
232Nalezing II (1916-1918)Sonnetten - II Mijn hart zal nu niet meer naar u.verlangen EGM 19172941
233Nalezing II (1916-1918)Sonnetten - III Wat geef ik om uw liefde ! –'t is voorbij ... EGM 1917 2951
234Nalezing II (1916-1918)Sonnetten - IV Wat heb ik in mijn droom geschreidEGM 1917 2961
235Nalezing II (1916-1918)Sonnetten - V Ik heb om uw verderf gebeden EGM 1917 2971
236Nalezing II (1916-1918)Sonnetten - VI Mijn hart wil zijn barmhartigheid EGM 1917 2981
237Nalezing II (1916-1918)Sonnetten - VII Beminnen moeten, niet bemind to zijn! EGM 1917 2991
238Nalezing II (1916-1918)De zoekende G 1918 3001
239Nalezing II (1916-1918)Ik dank U God, omdat Gij al het leed B 1918 3010
240Nalezing II (1916-1918)Dood loert door alle ramen van het huis B 19183020
241Nalezing II (1916-1918)Jaap 06-02-19183030
242Nalezing II (1916-1918)Moeder 17-02-19183041
243Nalezing II (1916-1918)Goede Vrijdag 10-03-19183051
244Nalezing II (1916-1918)De keuze 15-04-19183060
245Nalezing II (1916-1918)Opdracht van 'De overgave' 16-04-19183070
246Nalezing II (1916-1918)Tweespraak 22-12-19183080
247Het Heilig Licht (1913-1921)Hoogtijden - I Kerstnacht C- 1922 3101
248Het Heilig Licht (1913-1921)Hoogtijden - II Goede Vrijdag C 1922 3111
249Het Heilig Licht (1913-1921)Hoogtijden - III Paaschmorgen C 1922 3121
250Het Heilig Licht (1913-1921)Hoogtijden - IV Hemelvaart O 1922 3131
251Het Heilig Licht (1913-1921)Hoogtijden - V Pinksteren C 1922 3141
252Het Heilig Licht (1913-1921)Hoogtijden - VI Biddag O 1922 3151
253Het Heilig Licht (1913-1921)Hoogtijden - VII Dankdag C 1922 3161
254Het Heilig Licht (1913-1921)Aller ellendigen 3171
255Het Heilig Licht (1913-1921)De lente3191
256Het Heilig Licht (1913-1921)Voor de poort 05-10-19193201
257Het Heilig Licht (1913-1921)Het pleidooi 12.10.19193221
258Het Heilig Licht (1913-1921)De getuige SdT 1920/19213241
259Het Heilig Licht (1913-1921)Het claustrum B 19203251
260Het Heilig Licht (1913-1921)De distel 26.8.19183261
261Het Heilig Licht (1913-1921)De dahlia SdT 1920/19213271
262Het Heilig Licht (1913-1921)De lischdodde SdT 1921/19223281
263Het Heilig Licht (1913-1921)De wilde wingerd SdT 1921/19223291
264Het Heilig Licht (1913-1921)Aan de stilte 2.6.19133301
265Het Heilig Licht (1913-1921)De zoeker GN 19153321
266Het Heilig Licht (1913-1921)Liedje SdT 1920/19213331
267Het Heilig Licht (1913-1921)De brief 21.9.19193341
268Het Heilig Licht (1913-1921)Invocatio OE 19223351
269Het Heilig Licht (1913-1921)De zonnewende3361
270Het Heilig Licht (1913-1921)Uw gezicht3371
271Het Heilig Licht (1913-1921)Carpe diem SdT 1920/19213381
272Het Heilig Licht (1913-1921)In den tuin 7.6.19193391
273Het Heilig Licht (1913-1921)Zomeravond 29.6.19193401
274Het Heilig Licht (1913-1921)Je haar3411
275Het Heilig Licht (1913-1921)Het oerwoud 0 19213421
276Het Heilig Licht (1913-1921)Gij en ik3431
277Het Heilig Licht (1913-1921)In de oude stad3441
278Het Heilig Licht (1913-1921)Berouw B 19223451
279Het Heilig Licht (1913-1921)In het voorjaar I, II3461
280Het Heilig Licht (1913-1921)Herfst SdT 1920/19213481
281Het Heilig Licht (1913-1921)Madonna 22.4.19173491
282Het Heilig Licht (1913-1921)Memlinck SdT 19203501
283Het Heilig Licht (1913-1921)Pharao SdT 1920/19213511
284Het Heilig Licht (1913-1921)De mandolinespeler 19.10.19193521
285Het Heilig Licht (1913-1921)De auto-rit 17.8.19193531
286Het Heilig Licht (1913-1921)Le parfum du Marquis de Carabas 13.5.19193541
287Het Heilig Licht (1913-1921)Le parfum: la forêt de Carabas 13.5.19193551
288Het Heilig Licht (1913-1921)Le parfum d'Aiol3561
289Het Heilig Licht (1913-1921)Monsieur le marquis3571
290Het Heilig Licht (1913-1921)De gravin 14.5.19193581
291Het Heilig Licht (1913-1921)De soldaat SdT 19203591
292Het Heilig Licht (1913-1921)De jonge zeeman I 22.6.19193601
293Het Heilig Licht (1913-1921)De jonge zeeman II 0 19223611
294Het Heilig Licht (1913-1921)De sneeuw SdT 19203621
295Het Heilig Licht (1913-1921)Het vlokje haar 5.1.19193631
296Het Heilig Licht (1913-1921)Als een jongen groot wordt SdT 19203641
297Het Heilig Licht (1913-1921)De boerenjongen SdT 19203651
298Het Heilig Licht (1913-1921)De jongen te paardSdT 19203661
299Het Heilig Licht (1913-1921)De lezende jongen6.7.19193671
300Het Heilig Licht (1913-1921)De zieke jongen9/10.11.19183681
301Het Heilig Licht (1913-1921)De dertienjarige25.5.19193691
302Het Heilig Licht (1913-1921)De veertienjarigeSdT 19203701
303Het Heilig Licht (1913-1921)De vijftienjarige3711
304Het Kostbaar Bloed (1918-1921)OpdrachtSdT 19213741
305Het Kostbaar Bloed (1918-1921)OntwakenSdT 19213751
306Het Kostbaar Bloed (1918-1921)De blik3761
307Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Venezia OE 19213771
308Het Kostbaar Bloed (1918-1921)GelukOE 19213781
309Het Kostbaar Bloed (1918-1921)De seringen SdT 19213791
310Het Kostbaar Bloed (1918-1921)De bloemenSdT 19213801
311Het Kostbaar Bloed (1918-1921)WaanzinOE 19213811
312Het Kostbaar Bloed (1918-1921)De verhooring OE 19213821
313Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Droomen S 19213831
314Het Kostbaar Bloed (1918-1921)In den avond S 19213841
315Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Ik heb u lief S 19213851
316Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Eentonigheid S 19213861
317Het Kostbaar Bloed (1918-1921)De wandeling S 19213871
318Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Genieten S 19213881
319Het Kostbaar Bloed (1918-1921)De vlucht S 19213891
320Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Luieren S 19213901
321Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Sterven S 19213911
322Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Avonden S 19213921
323Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Genadegift S 19213931
324Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Egoïsme S 19213941
325Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Nog niet S 19213951
326Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Uw naam OE 19213961
327Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Liedje OE 19213971
328Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Avond 26.7.19193981
329Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Dirk Bouts S 19213991
330Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Het offer OE 19204001
331Het Kostbaar Bloed (1918-1921)De stervende SdT 1920/19214011
332Het Kostbaar Bloed (1918-1921)De schooier G 19204021
333Het Kostbaar Bloed (1918-1921)De verjaardag SdT 1920/19214041
334Het Kostbaar Bloed (1918-1921)De eerste jacht4051
335Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Ziekte-verzen I-VI4061
336Het Kostbaar Bloed (1918-1921)In het voorjaar4121
337Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Wake SdT 1920/19214131
338Het Kostbaar Bloed (1918-1921)October OE 19214141
339Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Kermesse d'étéS 19214151
340Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Kerstliedje 10. 12.19194161
341Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Kerstliedje 17.12.19184171
342Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Bij het kruis 7/8.10.19194181
343Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Petrus 11.5.19194201
344Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Berouw S 19214211
345Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Belijdenis S 19214221
346Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Voorbereiding S 19214231
347Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Heilig Avondmaal S 19214241
348Het Kostbaar Bloed (1918-1921)Nabetrachting S 19214251
349Het Kostbaar Bloed (1918-1921)De orgelspeler S 19214261
350Nalezing III (1919-1921)De bekoring (Middeleeuwsch)14.5.19194281
351Nalezing III (1919-1921)Het lijdt niet lang meer... 24.7.19194291
352Nalezing III (1919-1921)De zwemmer14.8.19194301
353Nalezing III (1919-1921)De fontein 21/22.9.19194310
354Nalezing III (1919-1921)De vrienden 24/25.9.19194331
355Nalezing III (1919-1921)Antinus + 19 Sept. 1919 27.9.19194340
356Nalezing III (1919-1921)Martelaren I 27.10.19194350
357Nalezing III (1919-1921)Martelaren II 26.10.19194360
358Nalezing III (1919-1921)De jongen 28.10.19194371
359Nalezing III (1919-1921)De hond 28.10.19194380
360Nalezing III (1919-1921)Sonnet: Ik heb de schoonheid steeds bemind 28.10.19194390
361Nalezing III (1919-1921)Jongen, uw gouden oogen lachen zacht, 30.10.19194400
362Nalezing III (1919-1921)De imitatione Christi OE 19204411
363Nalezing III (1919-1921)Jonathan OE 19204421
364Nalezing III (1919-1921)De gekrenkte jongen SdT 19204431
365Nalezing III (1919-1921)Nolite iudicare 19204111
366Nalezing III (1919-1921)Zomermorgen OE 19214430
367Nalezing III (1919-1921)De brieven 0 19214461
368Nalezing III (1919-1921)Beethoven van Fekkes G 19224470
369Nalezing III (1919-1921)Verlangen G 19224481
370Nalezing III (1919-1921)Wereldsch liedje4491
371KwattrijnenO lief, de nachtegaal zingt zijn gezang4521
372KwattrijnenIk denk slechts aan uw zuiver aangezicht4521
373KwattrijnenGij hebt ter wereld zooveel schoons geschapen4521
374KwattrijnenDat uwe oogen, lief, mijn geest verlichten! 4520
375KwattrijnenGij gaaft mijn naam en faam der wereld prijs4520
376KwattrijnenGod! zijn de nachten dan bestemd tot waken? 4521
377KwattrijnenGun mij de felle laafnis uwer lippen 4530
378KwattrijnenGod doet de sterren aan de lucht ontvonken4531
379KwattrijnenWat haten wij den nuchtren witten morgen4531
380KwattrijnenO heerlijkheid der blauwe zomernacht4531
381KwattrijnenGij smaadt niet die komt vluchten tot uw hart4531
382KwattrijnenAch God, dees angst, dat ik uw liefde derf4530
383KwattrijnenGij weet te goed, dat ik gebonden ben4541
384KwattrijnenZendt Gij de wereld nog geen avond toe? 4541
385KwattrijnenUw oogen glinsteren verheugd en bloode4540
386KwattrijnenOver mijn oogen komt de schoons droom4541
387KwattrijnenDe vogels roepen droomrig uit de bosschen 4540
388KwattrijnenAan andren gunt ge uw vriendlijke nabijheid4540
389Kwattrijnen't Is goed, dat wij zoo vaak ons handen wringen4551
390KwattrijnenO God, wij waren nooit oprecht 4550
391KwattrijnenHem zijt Gij brood, die honger leed4551
392KwattrijnenWij weigeren geen bitterheid4550
393KwattrijnenGod laat Zijn avond over de aarde dalen4550
394KwattrijnenDat Ge eindelijk uw hemel wilde scheuren !4551
395KwattrijnenHet milde scheemren van uw gouden oogen !4560
396KwattrijnenGun mij een wijl dees hooge dronkenschap4561
397KwattrijnenIk wist niet, dat de weg naar U zóó smal was4560
398KwattrijnenWij willen ons wel schikken naar Uw wil 4560
399KwattrijnenIk zei: heb deernis met mijn arme hart4560
400KwattrijnenDie over 't leven en den dood beschikt4560
401KwattrijnenToen strektet Gij Uw handen uit4571
402KwattrijnenWij klagen als Uw harde hand ons slaat 4570
403KwattrijnenSlapen, lang slapen, zonder einde4570
404KwattrijnenWie stoort zich nog aan Uw gerechte tucht?4571
405KwattrijnenUw kwaad vaart als een storm de wereld over4570
406KwattrijnenGij zijt het die het vele koren voedt 4571
407KwattrijnenDapperen voelden U in hun heet bloed4580
408KwattrijnenO mist, die onzen blik geen uitweg guns 4580
409KwattrijnenWie heeft zijn water uit U, Wel, geput?4581
410KwattrijnenO Licht, waarvan al sterflijk oogen lichten 4580
411KwattrijnenUw damp ontstijgt aan zeeën en rivieren 4581
412KwattrijnenIk ben ontwaakt in gouden zonneschijn4580
413KwattrijnenGij zeidet: zie de rozen wit en rood 4590
414KwattrijnenO lief, dat gij niet in den nacht verdwaal'4590
415Nalezing IV (1922-1923)U zien O 19224621
416Nalezing IV (1922-1923)Paaschmorgen 19224631
417Nalezing IV (1922-1923)München I, II 19224641
418Nalezing IV (1922-1923)Eenum 19.11.19224661
419Nalezing IV (1922-1923)Kwatrijnen I-III G 19234670
420Nalezing IV (1922-1923)Dom te Keulen R 19234681
421Nalezing IV (1922-1923)Slangenbezweerder OW 19234690
422Nalezing IV (1922-1923)Dresdener Kreuzchor SdT. 1923/19244701
423Nalezing IV (1922-1923)Sonnetten - I Dit wonder is nog in mijn macht gebleven 19234711
424Nalezing IV (1922-1923)Sonnetten - II En ik gedenk, hoe wij des avonds zaten SdT 19234720
425Nalezing IV (1922-1923)Sonnetten - III Weet gij niet, dat'k u overal bespeur? 19234731
426Nalezing IV (1922-1923)Sonnetten - IV Hij noemde zich: de zonneschijf is blij ! 19234741
427Nalezing IV (1922-1923)Sonnetten - V O hart te krachtloos om verlangst te keeren 19234750
428Nalezing IV (1922-1923)Sonnetten - VI Wie heeft mij zoo bemind als gij? 19234760
429Nalezing IV (1922-1923)Sonnetten - VII Dit ernstig, stil in zich verzonken zijn 19234771
430Nalezing IV (1922-1923)Sonnetten - VIII Zij is behoedzaam langs ons huis gegaan 19234780
431Nalezing IV (1922-1923)Sonnetten - IX Dit verlangen deed de lente in mij ontwaken 19234790
432Nalezing IV (1922-1923)Sonnetten - X Gelaat, dat ik zoozeer heb liefgehad 19234801
433Nalezing IV (1922-1923)Avondgebed I, II19234810
434Nalezing IV (1922-1923)Brieven 19234831
435Nalezing IV (1922-1923)San Marco 19234841
436Nalezing IV (1922-1923)Dit was een dag... 19234851
437Nalezing IV (1922-1923)Rozen 19234560
438Nalezing IV (1922-1923)Sonnet: Ik was tot ongevoelige aard geworden 19234871
439Nalezing IV (1922-1923)Slaap I, II19234881
440Nalezing IV (1922-1923)'k Benijdde menigmaal... 19234901
441Nalezing IV (1922-1923)Dood! dacht ik ... 19234911
442Nalezing IV (1922-1923)Wat baat de ziel... 19234920
443Nalezing IV (1922-1923)De narcis 19234931
444Nalezing IV (1922-1923)Voorbijgang 19234940
445Nalezing IV (1922-1923)Met minnen hebt gij ... 19234951
446Nalezing IV (1922-1923)Reegnen de sterren... 19234961
447Nalezing IV (1922-1923)Haarlem I-VII 19234971
448Nalezing IV (1922-1923)Pioenen 9.6.19235040
449Nalezing IV (1922-1923)Venezia 30.9.19235051
450Nalezing IV (1922-1923)Via Appia 30.9.19235061
451Nalezing IV (1922-1923)Antinous I, II 30.9.19235071
452Nalezing IV (1922-1923)Envoi 30.9.19235091
453Nalezing IV (1922-1923)Dit is zoo wijd als 't waaien van den wind19235100
454De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Opdracht 16-03-1924/14-10-19245121
455Nalezing IV (1922-1923)De nacht is wit; boven den donkren grond5140
456De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Van alle bloemen heb ik u verkozen 16-03/14-10-19245140
457De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Wie weer te kiezen tusschen goed en slecht? 16-03/14-10-19245140
458De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Als mij geen nieuwe lente op aarde vindt16-03/14-10-19245141
459De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Heer, wat mijn verre vaderen misdeden 16-03/14-10-19245141
460De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Wat 'k van dit Leven tot Uw huis wou dragen16-03/14-10-19245141
461De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Hij keek niet naar paleizen en naar kerken16-03/14-10-19245150
462De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Die nooit verdwaasd Uw wetten heeft geschonden16-03/14-10-19245151
463De Rozenhof (16-03/14-10-1924)De schoone Schenker, met verlegen blozen16-03/14-10-19245150
464De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Gij zeidet: eindelijk mocht Ik u vinden16-03/14-10-19245150
465De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Vrijmoedig heb ik in Uw tum gedwaald16-03/14-10-19245150
466De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik kan den ganschen dag van rozen zingen16-03/14-10-19245151
467De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O Roos der rozen, bloeiend in Gods hof 16-03/14-10-19245160
468De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Een hooge bouw van blauw doorschijnend glas 16-03/14-10-19245160
469De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O lief, de roes wil nog geen einde nemen16-03/14-10-19245160
470De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Dan komt de troostlooze eenzaamheid der nachten 16-03/14-10-19245160
471De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Is liefde lijden? waarom het te sussen? 16-03/14-10-19245161
472De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Gooi op de steenen van uw dobbelspel 16-03/14-10-19245161
473De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Des daags hebt Gij mijn vrede weggenomen 16-03/14-10-19245170
474De Rozenhof (16-03/14-10-1924)De zee zwalpt op naar 't lachen van de maan16-03/14-10-19245171
475De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Om U heb ik den langen dag geleden 16-03/14-10-19245170
476De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik droomde niet, of Gij waart in mijn droom 16-03/14-10-19245170
477De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Bliksem Uw stralenbundels hel naar mij 16-03/14-10-19245170
478De Rozenhof (16-03/14-10-1924)God, hebt Gij van ellendes land zóóveel16-03/14-10-19245170
479De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Die boven 't leven niet den dood verkoor 16-03/14-10-19245180
480De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O naadrend heil, dat ik met vasten zin 16-03/14-10-19245181
481De Rozenhof (16-03/14-10-1924)De hemel donkert met een rooden schijn 16-03/14-10-19245181
482De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ge ontneemt mij alle schatten, een voor een 16-03/14-10-19245181
483De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Mijn God, ik ben zoo lusteloos en moe 16-03/14-10-19245181
484De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O liefde, die ik niet verloochnen wou16-03/14-10-19245181
485De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Hoe achterhaal ik wat ik heb gemist? 16-03/14-10-19245191
486De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Als ik maar weet dat ik van U bemind ben 16-03/14-10-19245190
487De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Geboorte en dood vraagt slechts een linnen wade 16-03/14-10-19245190
488De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Gij zondt Uw heir van ruiters en soldaten 16-03/14-10-19245190
489De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik ben vermoeid van al dit nutloos dwalen 16-03/14-10-19245190
490De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Heer, liefde hebt Gij van mij weggenomen16-03/14-10-19245191
491De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Gij hebt mij zoo vermoeid naar ziel en zinnen 16-03/14-10-19245200
492De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Gun mij toch van Uw daden rekenschap 16-03/14-10-19245200
493De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Zij zeggen: 'wij vergeven, maar ga heen! 16-03/14-10-19245201
494De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Mijn kreet moet ergens aan den hemel stuiten16-03/14-10-19245201
495De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Liefde, in de baan van uw oneindigheid 16-03/14-10-19245200
496De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O vaste wetenschap, dat ginder heil is 16-03/14-10-19245201
497De Rozenhof (16-03/14-10-1924)'k Zag Uwer lippen schaduwrijke bocht 16-03/14-10-19245210
498De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik huiver voor Uw schoon doorvlamd gelaat 16-03/14-10-19245210
499De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Offer noch of f eraars hebt Gij van noode 16-03/14-10-19245210
500De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Wat baat mij nu mijn smachten en verlangen 16-03/14-10-19245211
501De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Mijn handen lagen op uw zachte haren 16-03/14-10-19245211
502De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik toonde Hem den mantel van mijn leed 16-03/14-10-19245210
503De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Of 'k wakker aan Uw ijzren greep ontkom16-03/14-10-19245221
504De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Een felle stip heeft mijnen blik gekruist 16-03/14-10-19245220
505De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Bewaar mij voor den waanzin van het recht 16-03/14-10-19245221
506De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Of ik geleden heb? de long der smart 16-03/14-10-19245220
507De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Gij zijt de Zon, en ik de regenwolk 16-03/14-10-19245221
508De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Als Gij de schelp mijns levens opensteekt16-03/14-10-19245221
509De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Slaap poogde machteloos mijn hart te sussen 16-03/14-10-19245230
510De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Gelijk den wijn dronk Hij mijn zoete leven 16-03/14-10-19245230
511De Rozenhof (16-03/14-10-1924)En niemand weent, wanneer de liefdelooze 16-03/14-10-19245230
512De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Dit is het laatste van 't ellendig leven 16-03/14-10-19245230
513De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Hij had den hamer in Zijn hand genomen16-03/14-10-19245231
514De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O, wij, gevangenen in 't grauwe leven 16-03/14-10-19245230
515De Rozenhof (16-03/14-10-1924)'t Hart, dat niet zwierf, kan nimmer thuis geraken 16-03/14-10-19245241
516De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O minnend hart, wil zonder klein versagen 16-03/14-10-19245240
517De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Nooit kwam een dronk de ziel zóó duur te staan 16-03/14-10-19245241
518De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Laat mij een strofe wezen in Uw boek 16-03/14-10-19245240
519De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Wil mij vertroosten met Uw mededoogen16-03/14-10-19245240
520De Rozenhof (16-03/14-10-1924)'k Weet, God vergeeft, hoe snood wij van Hem dwalen16-03/14-10-19245240
521De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Dit eene smeek ik U, verteerd van drift 16-03/14-10-19245250
522De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik overtrad Uw wetten achteloos 16-03/14-10-19245251
523De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Al zijn wij van een slecht geslacht geweest 16-03/14-10-19245250
524De Rozenhof (16-03/14-10-1924)'t Is al vergeefs, al wat ik heb geleden 16-03/14-10-19245250
525De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Van alle dwaling die mijn hart mocht dwalen 16-03/14-10-19245250
526De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O God, dat aardes allerschoonst gewas 16-03/14-10-19245250
527De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik weet wel, dat Gij ergens wacht daar buiten 16-03/14-10-19245260
528De Rozenhof (16-03/14-10-1924)'s Nachts gaat Gij langs de slapende gezichten 16-03/14-10-19245260
529De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Als zorgen Uw gelaat voor ons verhelen 16-03/14-10-19245260
530De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik weet wel, dat Gij ergens wacht daar buiten 16-03/14-10-19245261
531De Rozenhof (16-03/14-10-1924)'s Nachts gaat Gij langs de slapende gezichten 16-03/14-10-19245260
532De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Als zorgen Uw gelaat voor ons verhelen 16-03/14-10-19245261
533De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Aan andren gaf ik gaarne lach en lied 16-03/14-10-19245260
534De Rozenhof (16-03/14-10-1924)In levens loopgraaf zijn wij oud geworden16-03/14-10-19245260
535dichtregeltestnvtnvt1
536De Rozenhof (16-03/14-10-1924)De rozen geurde' op wateren altaren 16-03/14-10-19245260
537De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Dit is het wat mijn bange hart verplet 16-03/14-10-19245271
538De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Wij hebben onze ziel niet laten vangen16-03/14-10-19245270
539De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O lippen, die'k hartstochtlijk heb gekust16-03/14-10-19245270
540De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Verbitterd waart gij zoo ver weg gegaan16-03/14-10-19245270
541De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Wie kent de koop, vóór hij de koopwaar mijnde? 16-03/14-10-19245271
542De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Wij paaien dood niet met hem goed te noemen 16-03/14-10-19245270
543De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Wanneer u 't bittre van dit boek verwart16-03/14-10-19245280
544De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik zag in droom uw magere karkas 16-03/14-10-19245280
545De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O dood, dat ge u in elk van ons verbergt16-03/14-10-19245280
546De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Nu murmelen de beken en de bronnen16-03/14-10-19245281
547De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O lijden, dat wij bevend liefde heeten 16-03/14-10-19245280
548De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Och, dat het leven als dees avond werd!16-03/14-10-19245281
549De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Zij zaten breed op kussens van geloof 16-03/14-10-19245290
550De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Besnuffel hemels heil maar onverdroten 16-03/14-10-19245291
551De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O God, mijn God, geef ons een weinig heul 16-03/14-10-19245290
552De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik hield mijn lippen in den nacht geheven 16-03/14-10-19245290
553De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Daar was geen avond of ik heb mijn oogen16-03/14-10-19245290
554De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ons hart heeft menigmaal het uur geslagen16-03/14-10-19245290
555De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Toen ik U, vlammende eglantier, genaakte16-03/14-10-19245300
556De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Toen droom de hemel uwer oogen guldde 16-03/14-10-19245300
557De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik lees in 't troostend boek van Uw verbonden 16-03/14-10-19245300
558De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Wie u beminnen moge in 't lange leven 16-03/14-10-19245300
559De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Gij zijt een God, Die U verborgen houdt 16-03/14-10-19245301
560De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik moet wel weenen, wijl Gods hand u brak 16-03/14-10-19245301
561De Rozenhof (16-03/14-10-1924)'t Was heldre nacht, de hooge hemel deinde16-03/14-10-19245310
562De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Gij glimlacht, wijl 'k mij in Uw schoon verheugde? 16-03/14-10-19245310
563De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O zalige avond, de verdwaasde lippen 16-03/14-10-19245311
564De Rozenhof (16-03/14-10-1924)En in mijn droomen vormt mijn arm de bocht 16-03/14-10-19245310
565De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik min de rozen en den rooden wijn16-03/14-10-19245310
566De Rozenhof (16-03/14-10-1924)'k Genoot de weelden van het zwaar verdriet16-03/14-10-19245310
567De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Schuilt er in alles wat wij lijden moeten16-03/14-10-19245320
568De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Toen de avond wenkte en alle sterren wonken 16-03/14-10-19245320
569De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O, dat ik eindelijk vertrekken kon 16-03/14-10-19245320
570De Rozenhof (16-03/14-10-1924)De jacht is open, wanneer sluit zij weer? 16-03/14-10-19245320
571De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Hij zou mij geven wat mijn hart verkoos16-03/14-10-19245320
572De Rozenhof (16-03/14-10-1924)De rozen rilden, en de blanke dauw16-03/14-10-19245320
573De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O God, dat Ge eindelijk genadig waart ! 16-03/14-10-19245330
574De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Gij wilt niet, dat ik moedloos tot U kom16-03/14-10-19245330
575De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Van alle dwalingen en alle zonden 16-03/14-10-19245330
576De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Gij zeidet trouw: Ik wil uw broeder wezen 16-03/14-10-19245330
577De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Wij zijn in oorlog, help ons, sterke Strijder16-03/14-10-19245330
578De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Dat deze nacht mijn droom door u bewoond werd16-03/14-10-19245330
579De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik zal uw oogen zien, zoolang ik leef16-03/14-10-19245340
580De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Gij hebt mijn leven aldoor doen bezwaren16-03/14-10-19245340
581De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Leid mij niet in verzoeking, houd mij staande16-03/14-10-19245341
582De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Wanneer mijn hart voor liefde en leed bezwijkt 16-03/14-10-19245340
583De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Gij weet het, wat mijn bloed niet waagt te zingern16-03/14-10-19245340
584De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Uw schoonheid stond voor aller oog te prijk16-03/14-10-19245340
585De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Die niet kan offereren, hoe zou zijn schrale 16-03/14-10-19245350
586De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Glanzend gelaat, dat ik niet meer zal kussen 16-03/14-10-19245350
587De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ik kan niet loochenen, dat ik u min 16-03/14-10-19245350
588De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Al mag mijn ]even ook te gronde gaan 16-03/14-10-19245350
589De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Zij hebben in hun leer U opgevangen 16-03/14-10-19245351
590De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O dwaas, die in den schooners Spiegel kijkt16-03/14-10-19245350
591De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Wij wisten niet van bitterheid en schrik 16-03/14-10-19245360
592De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Het licht vlamt op in hutten en paleizen 16-03/14-10-19245360
593De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Of dag zich der gedachten meester heet 16-03/14-10-19245361
594De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Hoe zoude ik ooit uw heerlijkheid vergeten? 16-03/14-10-19245360
595De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Ook deze bloei van liefde gaat voorbij 16-03/14-10-19245361
596De Rozenhof (16-03/14-10-1924)O liefde, nu 'k de wereld meet ontzwerven 16-03/14-10-19245360
597De Rozenhof (16-03/14-10-1924)De donkerheid bedekt het schoone licht 16-03/14-10-19245370
598De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Neem weg het branders van ens weenende oogen 16-03/14-10-19245370
599De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Gij kunt verlangens roepen niet meer hooren16-03/14-10-19245370
600De Rozenhof (16-03/14-10-1924)Sluiting16-03/14-10-19245380
601Nalezing V (1924)'t Was in de schemering en aan den wand 19245401
602Nalezing V (1924)Sledevaart 19245411
603Nalezing V (1924)De Etser14-7-19245430
604Nalezing V (1924)Sonnetten - I Ik zei: wat wil het vlammen uwer oogen 19245440
605Nalezing V (1924)Sonnetten - II Ik heb vandaag met een bekorend vreezen 19245450
606Nalezing V (1924)Sonnetten - III Mijn oogen doofden, maar mijn hart bleef branden 19245460
607Nalezing V (1924)Sonnetten - IV Weet gij wat weenen is en eenzaam-zijn 19245471
608Nalezing V (1924)Sonnetten - V Dank 19245480
609Nalezing V (1924)Sonnet: God zij gedankt, ik weet, dat gij mij mint MM 19255490
610Nalezing V (1924)Tweespraak I-IIIMM 1925 5500
611Nalezing V (1924)Gesprekken in den schemer I-IIIOW 1925 5531
612Nalezing V (1924)Klagen GN 1925 5551
613Nalezing V (1924)Handers GN 19255560
614Nalezing V (1924)In memoriam GN 19255571
615Nalezing V (1924)Hier heerscht de vrede want hier rust de tijd B 19255581
616Nalezing V (1924)Sonnet: God zij gedankt! — als men geen heul meer weet B 1925 5591
617Nalezing V (1924)Hij voerde mij Gods groote stilte binnen B 1925 5601
618Nalezing V (1924)Men zag hem in zijn zijden kleeren welken B 1925 5610
619Nalezing V (1924)Hij wist niet meer wat met zijn ziel gebeurde B 1925 5620
620Nalezing V (1924)Aan Willem Kloos 19245630
621Nalezing V (1924)Aan Dr. J. H. Leopold +19245640
622Nalezing V (1924)Kwatrijnen B 1925 5651
623Nalezing V (1924)Salome en de koningin van Saba OW 1925 5691
624Nalezing V (1924)Claghen I-IX OW 19255701
625Nalezing V (1924)Jezus OW 1925 5730
626Nalezing V (1924)In ballingschap OW 1925 5730
627Nalezing V (1924)Pierrot OW 1925 5750
628Nalezing V (1924)Martinitoren 21-11-19245761
629De Donkere Bloei (1923-1925)Te vroeg bloeiende perzik 8-3-19255781
630De Donkere Bloei (1923-1925)De blinde vogel 5791
631De Donkere Bloei (1923-1925)Kerstliedje 5801
632De Donkere Bloei (1923-1925)Drie koningen 5811
633De Donkere Bloei (1923-1925)Miserere mei OW 1923 5821
634De Donkere Bloei (1923-1925)In allen nood OW 1923 5831
635De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - I Och Heer, Dien men met specerijen 5841
636De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - II Heer, wij zijn wars van zonde en moe van kwaad 5851
637De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - III Het goede, Heer, wie is er goed dan Gij ? 5861
638De Donkere Bloei (1923-1925)De zondares 5871
639De Donkere Bloei (1923-1925)Sint Franciscus 5881
640De Donkere Bloei (1923-1925)Palmzondag MM 19255911
641De Donkere Bloei (1923-1925)Stille week MM 19255921
642De Donkere Bloei (1923-1925)Gethsemane MM 19255931
643De Donkere Bloei (1923-1925)Judas MM 1925 5941
644De Donkere Bloei (1923-1925)Voor Kajaphas MM 1925 5951
645De Donkere Bloei (1923-1925)Herodes MM 1925 5961
646De Donkere Bloei (1923-1925)Ecce Homo MM 1925 5971
647De Donkere Bloei (1923-1925)Goede Vrijdag I, II MM 1925 5981
648De Donkere Bloei (1923-1925)Goede Vrijdag-nacht MM 1925 6001
649De Donkere Bloei (1923-1925)Paaschmorgen MM 1925 6011
650De Donkere Bloei (1923-1925)Paaschavond MM 1925 6021
651De Donkere Bloei (1923-1925)De Emmaüsgangers MM 1925 6031
652De Donkere Bloei (1923-1925)Thomas MM 1925 6041
653De Donkere Bloei (1923-1925)Erkenning NIM 1925 6051
654De Donkere Bloei (1923-1925)Hagar en Ismaël6061
655dichtregelGij zeidet: zie de rozen wit en rood4590
656dichtregelGij zegt mij, Heere: hoe bemint gij Mij?5680
657dichtregelGij zijt de rust, en bij u is de stilte530
658dichtregelGij zijt de schoonste van een schoon geslacht2510
659dichtregelGij zijt de Zon, en ik de regenwolk5220
660dichtregelGij zijt een God, Die U verborgen houdt5300
661dichtregelGij zijt een groote groene weide8170
662dichtregelGij zijt het, die een ieder toebedeelde5480
663dichtregelGij zijt het die het veie koren voedt4570
664dichtregelGij zijt het licht, laat mij de luchter zijn3240
665dichtregelGij zijt maar zelden helder en vol licht12230
666dichtregelGij zijt nog nooit zóó teêr verschenen7840
667dichtregelGij zijt zoo zacht en schuchter van gebaar2500
668dichtregelGij zondt Uw heir van ruiters en soldaten5190
669dichtregelGinds moogt gij eenmaal alle harten minnen8910
670dichtregelGlanzend gelaat, dat ik niet meer zal kussen5350
671dichtregelGlimlachend prachtige, en donkerrosse13680
672dichtregelGod, aan den nood der weelde ontkomen6780
673dichtregelGoddank, dat ik de dear gesloten houd!6240
674dichtregelGod doet de sterren aan de lucht ontvonken4530
675dichtregelGod, gaat Uw snoeimes weder hakken4120
676dichtregelGod geev' genadiglijk zijn zegen11580
677dichtregelGod, hebt Gij van ellendes land zóóveel5170
678dichtregelGod heeft u in Zijn licht geheven9220
679dichtregelGod heeft u van mij afgeëischt7810
680dichtregelGod, heftiglijk in toorn ontstoken5980
681dichtregelGod, ik geloof in U, den schepper aller dingen10100
682dichtregelGod is barmhartig voor de oprechten11590
683dichtregelGod, laat Gij dit verwonden ongewroken?8020
684dichtregelGod laat Zijn avond over de aarde dalen4550
685dichtregelGod liet mij kiemen en 'k bezweek7250
686dichtregelGod, wat maakt Gij Uw eischen schriklijk zwaar4000
687dichtregelGod! wees dit krank en weerloos hart genadig!4060
688dichtregelGod, wij zijn asters in den vollen bloei5720
689dichtregelGod zij gedankt! — als men geen heul meer weet5590
690dichtregelGod zij gedankt, ik weet, dat gij mij mint5490
691dichtregelGod! zijn de nachten dan bestemd tot waken?4520
692dichtregelGooi op de steden van uw dobbelspel5160
693dichtregelGroetend wuifde de engel met zijn handen2600
694dichtregelGrof onweer dreunde door den kloosterhof3250
695dichtregelGul en kunstzinnig is het volk geweest8310
696dichtregelGun mij de felle laafnis uwer lippen4530
697dichtregelGun mij eens droeven zegen1270
698dichtregelGun mij een wijl dees hooge dronkenschap4560
699dichtregelGun mij toch van Uw daden rekenschap5200
700dichtregelHaar lippen trokken witter11230
701dichtregelHaar tijd is dood; en zij werd dor en vaal12890
702dichtregelHaar welke mantel was als een verschoten12160
703dichtregelHaar witgeschoeide voetjes zijn zoo klein12790
704dichtregelHaar wortels hebben met beleid6630
705dichtregelHad ik u met zoo lief, ik zou uw minnen wekken1420
706dichtregelHad men 't vanwaar en het waarom vernomen8880
707dichtregel't Hart, dat niet zwierf, kan nimmer thuis geraken5240
708dichtregelHart, was het met een langzaam openzwaaien8480
709dichtregelHavens van schoonheid, woonplaatsen der wijzen12880
710dichtregelHebben onze oogen met elkaêr bemind?2350
711dichtregel'k Heb dezen dag zoo traag en fijn genoten3380
712dichtregelHeb geen bekommering om aardsche zaken8920
713dichtregelHeb ik met op it gewacht?650
714dichtregelHebt Gij mij lief, die mij wreedaardig slaat?12260
715dichtregelHebt gij met het eerste onzeekre570
716dichtregelHebt gij toch, mijn stramme leden10660
717dichtregel'k Heb u niet weergezien, men was u wezen kisten10360
718dichtregelHeel den avond bracht ik zoek3330
719dichtregelHeel dit leven lijkt een avondfeest2890
720dichtregelHeel Nederland, blijde opgeschrikt13630
721dichtregelHeer, als Gij niet uw ooren nijgt8590
722dichtregelHeer, dag en nacht8130
723dichtregelHeere, zij hebben U kwaad gedaan11180
724dichtregelHeer, hebt Gij niet den schreeuw gehoord6520
725dichtregelHeer, ik kom zonder laafnis om3080
726dichtregelHeer, ik zink weg in duizeling en pijn8380
727dichtregelHeer, 'k waag niet tot Uw hart te gaan3220
728dichtregelHeer, liefde hebt Gij van mij weggenomen5190
729dichtregelHeersch over alle stadsherinneringen4970
730dichtregelHeer, wat mijn verre vaderen misdeden5140
731dichtregelHeer, weer dit visioen van Golgotha!5990
732dichtregelHeer, wij zijn wars van zonde en moe van kwaad5850
733dichtregelHelaas, helaas, helaas, de zomer ging9940
734dichtregelHemel en garde, plant en beest8610
735dichtregelHem zijt Gij brood, die honger leed4550
736dichtregelHet brommen van een vlieg is in de kamer9860
737dichtregelHet diepst geheim is voor Hem naakt en klaar8810
738dichtregelHet doer al vreezen: uit de groene wanden3420
739dichtregelHet dondert, en Gods vuur slaat in13170
740dichtregelHet donkre huis ontweken10590
741dichtregelHet draaiend rad kloeg: o, de lange baan!12270
742dichtregelHet duistert, nog wat goudgeglim9060
743dichtregelHet eerst ontnam hij hun het vaderland9580
744dichtregelHet gaat niet om één snelle slag13450
745dichtregelHet geeft geen vreugd, dat onbekenden10890
746dichtregelHet goede, Heer, wie is er goed dan Gij?5860
747dichtregelHet hart van Moeder kan ons nooit ontsterven3040
748dichtregelHet huis is donkey, maar het raam13350
749dichtregelHet is aldoor dezelfde plof7790
750dichtregelHet is de bloeimaand, 't geurende getij7750
751dichtregelHet is een blijde dag2460
752dichtregelHet is een blijde dag: het wit2460
753dichtregelHet is een langzaam stijgen in het met12690
754dichtregelHet is een sidderen en belijden10430
755dichtregelHet is niet goed, dat men zijn kinderland14440
756dichtregelHet is nog iets troebel (de wallen zijn kaal)13530
757dichtregelHet is November en wij eten14040
758dichtregelHet is zoo weinig, een niets to beduien3630
759dichtregelHet leed leeft uit; Gij hebt uw kracht11150
760dichtregelHet leven is nog zoo ver8690
761dichtregelHet leven lokt uit honderdduizend oogen3640
762dichtregelHet leven scheppend, schiept Gij ook het sterven8930
763dichtregelHet licht vlamt op in hutten en paleizen5360
764dichtregelHet lijdt met lang meer, — als ik dood zal zijn4290
765dichtregelHet maanlicht deed me zoo'n pijn730
766dichtregelHet mildë avondlicht werd koel en flauw2180
767dichtregelHet milde scheemren van uw gouden oogen!4560
768dichtregelHet nemen van een arm: dit zoet gevoelen13490
769dichtregelHet onweer maakte loom van leden13550
770dichtregelHet onweer zwoelt van alle kanten aan8090
771dichtregelHet regende den heelen avond geuren3070
772dichtregelHet rood granietblok stond hoog opgericht14210
773dichtregelHet schittrend hof was maar een achtergrond9570
774dichtregelHet voorjaar is ontwaakt, en rinsche geuren waaien2030
775dichtregelHet voorjaar kwam zóó vroeg5780
776dichtregelHet vriest, de nevels moeten wijken9710
777dichtregelHet was al avond, toen hij 't huis genaakte6230
778dichtregelHet was een losgeraakte zode10900
779dichtregelHet was in 't stille Nazareth12530
780dichtregelHet was zoo loom, de hooge luchten stonden1550
781dichtregelHet werd al avond, toen we door het hek750
782dichtregelHet wonder zien de zuiveren van oogen3620
783dichtregelHet wordt gewoonte dat men zegt: o Heer13560
784dichtregelHet zijn de woorden niet, maar 't is de geest3340
785dichtregelHet zuigend zand belet mijn spoed6830
786dichtregelHier eindigt 't zoet en hunkerende dolen5640
787dichtregelHier heeft het leven nog den zachten glans5050
788dichtregelHier heerscht de vrede want hier rust de tijd5580
789dichtregelHier is zij opgegroeid en groot13080
790dichtregelHier was de woning van den armen clerc6330
791dichtregelHier wordt het bidden murmlen en verzuchten6310
792dichtregelHier zal ik welig wassen8230
793dichtregelHier ziet men niets dan daken; prachtig zijn10920
794dichtregelHier zijn wij lijdelijk; ontzworven9780
795dichtregelHier zit hij nevens zijne gemalin13990
796dichtregelHij aarzelt schuchter wat hij spelen zal2000
797dichtregelHij bong zich en rees moede weder7430
798dichtregelHij dacht: gedoopt, ben ik een zondelooze9600
799dichtregelHij dacht: hoe vind ik God, waar is de Heer?9790
800dichtregelHij deed zijn hoogheid dalen450
801dichtregelHij dorst; Hij is versmacht voor ons11140
802dichtregelHij droeg een zwartfluweelen flodderbroek14160
803dichtregelHij gaat niet meer ontfermend door de straten7440
804dichtregelHij ging in pracht van purperen gewaden1900
805dichtregelHij ging te midden van Gods dienerschaar1890
806dichtregelHij gonsde langs den hemel11310
807dichtregelHij had de deuren afgesloten9670
808dichtregelHij had de heele schepping lief5880
809dichtregelHij had den hamer in Zijn hand genomen5230
810dichtregelHij had met wee het heilig huis vervuld6140
811dichtregelHij heeft de dieren en de stille dingen7340
812dichtregelHij heeft de hemelsche natuur geschouwd8510
813dichtregelHij heeft den hoogen tol betaald4440
814De Donkere Bloei (1923-1925)De moeder van Sisera6071
815De Donkere Bloei (1923-1925)Hanna 6081
816De Donkere Bloei (1923-1925)Samuël6091
817De Donkere Bloei (1923-1925)David spelende voor Saoel 6101
818De Donkere Bloei (1923-1925)Jerobeams vrouw 6111
819De Donkere Bloei (1923-1925)De door Elia opgewekte jongen6121
820De Donkere Bloei (1923-1925)Elia in de woestijn 6131
821De Donkere Bloei (1923-1925)Jeremia I-IIII 24-10-19256141
822De Donkere Bloei (1923-1925)Nebucadnezar 6171
823De Donkere Bloei (1923-1925)De drie jongelingen 6181
824De Donkere Bloei (1923-1925)Jezus weende 6191
825De Donkere Bloei (1923-1925)Stefanus 6201
826De Donkere Bloei (1923-1925)Laat Pinksteren6211
827De Donkere Bloei (1923-1925)De moeder 7-11-19256221
828De Donkere Bloei (1923-1925)Terug 6231
829De Donkere Bloei (1923-1925)De thuisgeblevene 29-8-19256241
830De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnet: Zij ging zoo rustig door de jaargetijden 6251
831De Donkere Bloei (1923-1925)De primitieven B 19256261
832De Donkere Bloei (1923-1925)Tu es Deus absconditus6271
833De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - I Italia tussen 29-9-1923 en 7-10-19236291
834De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - II Lionardo tussen 29-9-1923 en 7-10-19246301
835De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - III San Marco tussen 29-9-1923 en 7-10-19256311
836De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - IV Firenze tussen 29-9-1923 en 7-10-19266321
837De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - V Fra Angelico tussen 29-9-1923 en 7-10-19276331
838De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - VI San Sebastiaan 20-10-19256341
839De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - VII Sint Franciscus tussen 29-9-1923 en 7-10-1923 6351
840De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - VIII Roma tussen 29-9-1923 en 7-10-1923 6361
841De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - IX San Pietro tussen 29-9-1923 en 7-10-1923 6371
842De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - X Raffaello tussen 29-9-1923 en 7-10-1923 6381
843De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - XI Michel Angelo tussen 29-9-1923 en 7-10-1923 6391
844De Donkere Bloei (1923-1925)Sonnetten - XII Michel Angelo: pietà, San Pietrotussen 29-9-1923 en 7-10-1923 6401
845Nalezing VI (1925)Geluk 15-3-19256421
846Nalezing VI (1925)Insula felia 16-3-19256431
847Nalezing VI (1925)Wintermorgen 25-3-19256441
848Nalezing VI (1925)Bloeiende elzen 5-4-19256451
849Nalezing VI (1925)Esther gaat tot Ahasveros 25-4-19256461
850Nalezing VI (1925)Frieslands vlakten 10-5-19256471
851Nalezing VI (1925)Jan Mankes 23-5-19256481
852Nalezing VI (1925)Nog mint uw hart de dichters en de dwazen 7-6-19256490
853Nalezing VI (1925)Het jongetje 7-6-19256511
854Nalezing VI (1925)Zefanja 3:17 8-6-19256520
855Nalezing VI (1925)Voor Okke 30-8-19256531
856Nalezing VI (1925)In oude tijden…30-8-19256541
857Nalezing VI (1925)Ik zei: 'ik ben zóó boordevol geluk 1-9-19256550
858Nalezing VI (1925)Job 2-9-19256561
859Nalezing VI (1925)Moeder 27-9-19256570
860Nalezing VI (1925)Moeder 27-9-19256580
861Nalezing VI (1925)Johannes 2-10-19256590
862Nalezing VI (1925)Boeddha 9-10-19256601
863Nalezing VI (1925)Jezus (Christus)10-10-19256611
864Nalezing VI (1925)Het medaillon 24-10-19256621
865Nalezing VI (1925)Papaver26-10-19256631
866Nalezing VI (1925)De thuiskomst 29-11-19256641
867Nalezing VI (1925)Er waren snikken toen ik wederkwam (De thuiskomst)29-11-19256651
868Nalezing VI (1925)De Goede Herder 11-12-19256661
869Nalezing VI (1925)Er kwam een stem, die langzaam las, en zeide NG 1926 6670
870De Verloren Zoon (1926)Het vertrek 1-12-19266701
871De Verloren Zoon (1926)De stad 6711
872De Verloren Zoon (1926)Overpeinzing6721
873De Verloren Zoon (1926)En hij peinst: 6731
874De Verloren Zoon (1926)En hij peinst:6741
875De Verloren Zoon (1926)Gesprek van vader en moeder 29-11-19266751
876De Verloren Zoon (1926)De oudste zoon spreekt: 30-11-19266761
877De Verloren Zoon (1926)De oudste peinst: 30-11-19266771
878De Verloren Zoon (1926)Hongerende 6781
879De Verloren Zoon (1926)En hij peinst: 29-11-19266791
880De Verloren Zoon (1926)De vader 6801
881De Verloren Zoon (1926)De moeder 6811
882De Verloren Zoon (1926)Terugtocht22-11-19266821
883De Verloren Zoon (1926)Bij huis 28-11-19266831
884De Verloren Zoon (1926)Vaders gebed SdT 1927 6841
885De Verloren Zoon (1926)Tot vader en moeder 1-12-19266851
886De Verloren Zoon (1926)De oudste peinst: 1-12-19266861
887De Verloren Zoon (1926)Peinzende en ziek 6871
888De Verloren Zoon (1926)En hij peinst:6881
889De Verloren Zoon (1926)De moeder SdT 19276891
890De Steile Tocht (1924-1928)Veni creator 4-7-19266921
891De Steile Tocht (1924-1928)O hart6941
892De Steile Tocht (1924-1928)De luiken 14-7-19266951
893De Steile Tocht (1924-1928)De zon 14-7-19266961
894De Steile Tocht (1924-1928)Sluimeren in 't groen 15-7-19266971
895De Steile Tocht (1924-1928)Hangende lantaarn 16-7-19266981
896De Steile Tocht (1924-1928)De waakhond 16-11-19266991
897De Steile Tocht (1924-1928)Vergeten kaars 11-7-19267001
898De Steile Tocht (1924-1928)Het ijzer 14-11-19267011
899De Steile Tocht (1924-1928)De zandbult 14-11-19267021
900De Steile Tocht (1924-1928)Het vogelnest1-11-19267031
901De Steile Tocht (1924-1928)De meeuw 24-10-19267041
902De Steile Tocht (1924-1928)De pauw 28-6-19287051
903De Steile Tocht (1924-1928)De nachtegaal 7081
904De Steile Tocht (1924-1928)De legende van het roodborstje 18-1-19267091
905De Steile Tocht (1924-1928)De leeuwerik 15-7-19267101
906De Steile Tocht (1924-1928)Ik zal Hem zien, maar nu niet 28-7-19267111
907De Steile Tocht (1924-1928)Besneeuwde treurwilg 8-3-19257131
908De Steile Tocht (1924-1928)Tulpen 1924 >7141
909De Steile Tocht (1924-1928)De stamroos 1-7-19287151
910De Steile Tocht (1924-1928)Rozebottels GN 1925 7171
911De Steile Tocht (1924-1928)De beukenheg 2-7-19287181
912De Steile Tocht (1924-1928)De heidestruik SdT 1928 7201
913De Steile Tocht (1924-1928)De rogge 29-5-19267221
914De Steile Tocht (1924-1928)Chrysanthemen 25-10-19267231
915De Steile Tocht (1924-1928)De eik 25-11-19267251
916De Steile Tocht (1924-1928)De linden 30-5-19267261
917De Steile Tocht (1924-1928)De wijnstok 21-3-19267271
918De Steile Tocht (1924-1928)Tijdens onweer 15-7-19267281
919De Steile Tocht (1924-1928)Najaar 15-7-19267291
920De Steile Tocht (1924-1928)De vangst 22-7-19267301
921De Steile Tocht (1924-1928)Vaas met judaspenning en pauweveeren ?-9-1924 7311
922De Steile Tocht (1924-1928)Shakespeare 7321
923De Steile Tocht (1924-1928)Ludwig II 7331
924De Steile Tocht (1924-1928)Jan Mankes 23-1-19277341
925De Steile Tocht (1924-1928)Bruidje van Thijs Maris 13-5-19267351
926De Steile Tocht (1924-1928)Het Groninger Hoogeland - I Het land 5-9-19247361
927De Steile Tocht (1924-1928)Het Groninger Hoogeland - II Het volk 6-9-19247371
928De Steile Tocht (1924-1928)De vlieger 7381
929De Steile Tocht (1924-1928)De harpspeler 7391
930De Steile Tocht (1924-1928)De moeder 8-10-2-1928 7401
931De Steile Tocht (1924-1928)Avondwandeling7411
932De Steile Tocht (1924-1928)Salomo en de koningin van Saba OW 1925 7421
933De Steile Tocht (1924-1928)Elia op Horeb SdT 1928 7431
934De Steile Tocht (1924-1928)Christus' ommegang in het westen I 15-4-19277441
935De Steile Tocht (1924-1928)Christus' ommegang in het westen II 25-5-19247451
936De Steile Tocht (1924-1928)Revius 6-12-19287461
937De Steile Tocht (1924-1928)Dullaert 3-12-19287471
938De Steile Tocht (1924-1928)Lodensteyn 5-12-19287481
939De Steile Tocht (1924-1928)Jan Luyken 4-12-19287491
940De Steile Tocht (1924-1928)Bilderdijk 4-12-19287501
941De Steile Tocht (1924-1928)De martelaar 5-12-19287511
942De Steile Tocht (1924-1928)Paulus 8-7-19267521
943De Steile Tocht (1924-1928)De herders 19-12-19257531
944De Steile Tocht (1924-1928)Bij het kruis 10-7-19267541
945De Steile Tocht (1924-1928)Emmaus 6-12-19287561
946De Steile Tocht (1924-1928)Hemelvaart 8-4-19277571
947De Steile Tocht (1924-1928)Pinksteren 11-4-19277581
948De Steile Tocht (1924-1928)Slapen gaan 2-8-19287591
949De Steile Tocht (1924-1928)Zult gij... 20-5-19267601
950De Steile Tocht (1924-1928)De zieke 's avonds 6-7-19267611
951De Steile Tocht (1924-1928)Avondregen OW 1929 7621
952De Steile Tocht (1924-1928)Na de bui 12-5-19267631
953De Steile Tocht (1924-1928)Najaar 27-10-19267641
954De Steile Tocht (1924-1928)'t Is niet to zeggen 4-7-19267651
955De Lichtstreep (1926-1928)De Lichtstreep - I De rouwtoorts 19267741
956De Lichtstreep (1926-1928)Stille genegenheden tusschen ons 6-5-19267741
957De Lichtstreep (1926-1928)Het is de bloeimaand, 't geurende getij 6-5-19267751
958De Lichtstreep (1926-1928)O dit herdenken, dit rampzalig zijn ! 6-5-19267761
959De Lichtstreep (1926-1928)Gebroken, gebroken is uw schoone 6-5-19267771
960De Lichtstreep (1926-1928)Nu moet ik weenen in duisternissen6-5-19267781
961De Lichtstreep (1926-1928)Het is aldoor dezelfde plof 7-5-19267791
962De Lichtstreep (1926-1928)Maar dit is troost, wat is geweest 7-5-19267801
963De Lichtstreep (1926-1928)God heeft u van mij afgeëischt 7-5-19267811
964De Lichtstreep (1926-1928)Men heeft mij iets heel liefs gegeven 7-5-19267821
965De Lichtstreep (1926-1928)Wilt gij nog hooren dit belijden? 7-5-19267831
966De Lichtstreep (1926-1928)Gij zijt nog nooit zóó teer verschenen 7-5-19267841
967De Lichtstreep (1926-1928)Dit blijft altijd: dat mij uw oogen lichten 4-5-19267851
968De Lichtstreep (1926-1928)De Lichtstreep - II De gedroomde zoon 19281
969De Lichtstreep (1926-1928)Ik ben geen vader, en ik hèb geen zoon 19-2-19287861
970De Lichtstreep (1926-1928)O droom, die in een slapeloozen nacht 1-3-19287871
971De Lichtstreep (1926-1928)Ook deze droom was schoon: ik zag u spelen 2-3-19287881
972De Lichtstreep (1926-1928)Ik vrees zijn spelen in de drukke straat 3-3-19287891
973De Lichtstreep (1926-1928)Wie durven deze weelden met mij deelen 3-3-19287901
974De Lichtstreep (1926-1928)Ik draag als schuld dit groot verdriet 2-3-19287911
975De Lichtstreep (1926-1928)De wereld en de tijd zijn moede als wij 1-3-19287921
976De Lichtstreep (1926-1928)De Lichtstreep - III De zachte fluit 19277931
977De Lichtstreep (1926-1928)Introïtus (Ps. 4:7)tussen 15 en 19 mei 1927 7931
978De Lichtstreep (1926-1928)Kyrie idem 7941
979De Lichtstreep (1926-1928)Gloria idem 7951
980De Lichtstreep (1926-1928)Credo idem 7961
981De Lichtstreep (1926-1928)Sanctus idem 7971
982De Lichtstreep (1926-1928)Benedictus idem 7981
983De Lichtstreep (1926-1928)Agnus Dei idem 7991
984De Lichtstreep (1926-1928)Benedictie idem 8001
985Nalezing VII (1926-1928)Kwatrijnen 25-1-1926-22-3-1926 8020
986Nalezing VII (1926-1928)Onweer 26-4-19268031
987Nalezing VII (1926-1928)De brief 28-4-19268041
988Nalezing VII (1926-1928)Genezing 30-4-19268051
989Nalezing VII (1926-1928)Beeldje 4-5-19268060
990Nalezing VII (1926-1928)Roman 6-5-19268070
991Nalezing VII (1926-1928)Na de bui 12-5-19268081
992Nalezing VII (1926-1928)Ondergang I, II 13-5-19268090
993Nalezing VII (1926-1928)Men heeft U, de oogen vol verwijt 28-5-19268110
994Nalezing VII (1926-1928)Het verdriet 4-6-19268121
995Nalezing VII (1926-1928)Cor cordium 4-7-19268130
996Nalezing VII (1926-1928)Beloften 5-7-19268150
997Nalezing VII (1926-1928)Muziek op Kerstmis 11-7-19268160
998Nalezing VII (1926-1928)Het kerkboek 12-7-19268171
999Nalezing VII (1926-1928)Hart van God 13-7-19268180
1000Nalezing VII (1926-1928)Zomeravond 17-7-19268191
1001Nalezing VII (1926-1928)De aloë18-7-19268200
1002Nalezing VII (1926-1928)De bloedlelie 19-7-19268210
1003Nalezing VII (1926-1928)De tamme tuindistel 22-7-19268231
1004Nalezing VII (1926-1928)Ik mat van dag en nacht... ?- 7-1926 8251
1005Nalezing VII (1926-1928)Oezzia offert30-7-19268260
1006Nalezing VII (1926-1928)De gentiaan 2-8-19268270
1007Nalezing VII (1926-1928)Tsjaikofski's symphonic pathetique en Van der Weyden's Philippe de Croy 7/14-10-1926 8291
1008Nalezing VII (1926-1928)Brussel I9-10-19268311
1009Nalezing VII (1926-1928)Brussel II20-10-19268321
1010Nalezing VII (1926-1928)Madonna van Quinten Metsijs 7/14-10-19268330
1011Nalezing VII (1926-1928)Antwerpen 7/14-10-1926 8340
1012Nalezing VII (1926-1928)Hart-liedjes I, II 10-10-19268350
1013Nalezing VII (1926-1928)Kyrie eleïson 21-10-19268360
1014Nalezing VII (1926-1928)In memoriam patris I, II 28-10-19268370
1015Nalezing VII (1926-1928)Koorts I, II 5-11-19268381
1016Nalezing VII (1926-1928)Zomer 6-11-19268400
1017Nalezing VII (1926-1928)Wraak 7-11-19268410
1018Nalezing VII (1926-1928)Aan hemels deur 7-11-19268420
1019Nalezing VII (1926-1928)Gebed 8-11-19268430
1020Nalezing VII (1926-1928)De pluk 13-11-19268441
1021Nalezing VII (1926-1928)De wet 15-11-19268450
1022Nalezing VII (1926-1928)Weigering 21-11-19268460
1023Nalezing VII (1926-1928)De krankzinnige 29-12-19268471
1024Nalezing VII (1926-1928)In den hof 16-2-19278480
1025Nalezing VII (1926-1928)Dan kom ik weder tot dit oude 6-4-19278490
1026Nalezing VII (1926-1928)Langs 't hoog blank voorhoofd laat het haar behendig 6-4-19278500
1027Nalezing VII (1926-1928)Floris Verster 23-4-19278510
1028Nalezing VII (1926-1928)Lof in Sint-Bavo 24-4-19278520
1029Nalezing VII (1926-1928)Maannacht 26-4-19278540
1030Nalezing VII (1926-1928)Kwatrijnen 26-4-1927-30-4-1927 8550
1031Nalezing VII (1926-1928)Hervinding 30-4-19278560
1032Nalezing VII (1926-1928)Mozart ?-5-1927 8570
1033Nalezing VII (1926-1928)Goddelijke vrede - I Introïtus 16-5-19278580
1034Nalezing VII (1926-1928)Goddelijke vrede - II Kyrie 16-5-19278590
1035Nalezing VII (1926-1928)Goddelijke vrede - III Gloria 16-5-19278600
1036Nalezing VII (1926-1928)Goddelijke vrede - IV Credo 16-5-19278610
1037Nalezing VII (1926-1928)Goddelijke vrede - V Sanctus 16-5-19278620
1038Nalezing VII (1926-1928)Goddelijke vrede - VI Benedictus 16-5-19278630
1039Nalezing VII (1926-1928)Goddelijke vrede - VII Agnus Dei 16-5-19278640
1040Nalezing VII (1926-1928)Goddelijke vrede - VIII Benedictie ?-1-1932 8630
1041Nalezing VII (1926-1928)Karel V 29-5-19278660
1042Nalezing VII (1926-1928)De roos 15-9-19278671
1043Nalezing VII (1926-1928)De infant 14-10-19278680
1044Nalezing VII (1926-1928)Genezing 16-1-19288691
1045Nalezing VII (1926-1928)Een dichter 17-2-19288701
1046Nalezing VII (1926-1928)De stervende 17-2-19288710
1047Nalezing VII (1926-1928)Het dogma 7-4-19288721
1048Nalezing VII (1926-1928)De glasblazer 9-6-19288731
1049Nalezing VII (1926-1928)De verzenzegster 21-6-19288741
1050Nalezing VII (1926-1928)Goethe 28-11-19288751
1051Nalezing VII (1926-1928)Lodensteyn 3-12-19288760
1052Nalezing VII (1926-1928)Decretum horribile 5-12-19288771
1053Nalezing VII (1926-1928)Manasse's gebed DW 1929 8780
1054Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Zijn ziel en adem was doorgeurd van wijn 15-11-19298801
1055Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Het diepst geheim is voor Hem naakt en klaar 8811
1056Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Hij zaait in't hart de heete netelpijn 8811
1057Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Een steep, die diep in de aarde moet vernachten 8811
1058Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Voor al begeerten sloot'k harts deuren toe 8811
1059Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Met mijn begeerten strijd ik; wat te doen? 8811
1060Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Voor U draag ik gewillig elke smaad8811
1061Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Geen zoete slok is hier door ons gedronken8821
1062Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Wees vroolijk, want wat baat het dat gij treurt 8821
1063Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Hij zelf trad gistren in dees aardsche kroeg 8821
1064Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Wat baat de wereld ons vertrek of komen? 8821
1065Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Bestendig blijf in wisselvalligheid 8821
1066Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Die, wars van 't goede, leeft van slechte streken 8821
1067Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Een wijnnap leek de hemel mij bij tijden 8830
1068Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Verliefd en dronken zijn wij, groot en klein 8830
1069Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)jawel, in wijn en roes ik mij verloor 8830
1070Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Ik heb nog niemand om zijn slaap gebracht8830
1071Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)O, wilde God zóó onze wegen leiden 8831
1072Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Behaalt gij roem, gij zult eerzuchtig heeten 8830
1073Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Werd mij dit toegestaan te zijn ontwrongen 8840
1074Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Geen middel baat, niets brengt me U naderbij 8840
1075Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)De ontdekkers, waar geen raadsels voor bestaan 8840
1076Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Mijn doel is na, door dunne mist verborgen 8840
1077Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)U zij een trouwe vreemde als bloedverwant 8840
1078Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Zwijg! onzen dood en angst kan niemand breken 8840
1079Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Uw maal? een korst van maaltijds overschot 8850
1080Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Gij wordt geboren: het bekommert geen 8851
1081Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)De wereld is een tooverlampion8850
1082Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Was ik beneveld voor een oogenblik? 8850
1083Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Naar waardigheid en titels streven zij 8850
1084Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Een dwaze alleen zegt: 'k wil ! en: ik wil niet ! 8850
1085Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Hoelang bedwelmt u werelds zoete geur8860
1086Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Twee of drie geestelooze knechten8860
1087Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Verhoogt mijn dienst den glans van 't godlijk recht? 8860
1088Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Ons barre leed aanschouwt de hemel stug 8860
1089Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Schatten vergaadren is een ijdel pogen 8860
1090Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Gedachten kwellen, 't hart jaagt, de ooren klinken 8860
1091Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Ik raad u: neem het leven zooals 't is 8870
1092Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)O arm hart, dat niet kan in vlammen staan 8870
1093Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Klop zonder noodzaak niet op ieder deur8870
1094Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)In stomme smart naar U elks hart verteert 8870
1095Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Vrees voor vernietiging is niets dan waan 8870
1096Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Slaap niet, want onderwijl vervliegt de tijd 8870
1097Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Had men 't vanwaar en het waarom vernomen 8880
1098Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Een ieder hart, of het verbonden zij 8880
1099Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Uit dartlen lust grijp ik den beker niet8880
1100Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)O hart, kom tot mij en vergeet uw treuren 8880
1101Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Zelfs hij, op wien we onwankelbaar vertrouwen8880
1102Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Ik ga mij graag aan purpren wijn te buiten 8880
1103Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Ik ben Uw slaaf, een maaksel Uwer hand8891
1104Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)De maan doorvaart het donker van den nacht 8890
1105Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Zijt ge elken dag voor kruik en kroes bezweken8890
1106Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Gij weet het, werelds list is sterk en fijn 8891
1107Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Zoolang mijn hart het leven blijft gespaard8891
1108Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)'t Zijn ezels die uit sleur't gebedskleed spreiden 8890
1109Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Als in mijn hart de zonde tiers en schreit8900
1110Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)O pottenbakker, die de rauwe klei 8900
1111Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Geen nacht, dat ik 't verwoelde bed niet liet8900
1112Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Uit valsche liefde schiet geen lichte straal 8900
1113Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Wijn is verboden; drinkt gij toch? welaan 8900
1114Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)'t Is dwaas in vruchtlooze afgunst te verzinken 8900
1115Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Geen goedbegonnen dag wou gunstig enden8910
1116Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Wenke ons de hemel, dreig' de hellenood8910
1117Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)O Gij, wien aller heimwee hoopt te vinden 8911
1118Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)In vriendenkring drink ik den gouden wijn 8910
1119Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Ginds moogt gij eenmaal alle harten minnen 8911
1120Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Nog om de rozen uchtendnevel rift 8910
1121Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Mijn vriend had heden met mij mededoogen 8921
1122Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Wiens oor de stilste zuchten kan verstaan 8920
1123Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Heb geen bekommering om aardsche zaken8920
1124Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Vanmorgen vond 'k een grijsaard voor de kroeg8920
1125Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)In 't wijnglas is de geest vloeibaar en vluchtig8920
1126Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Mijn jeugd verging met al ziijn prachtig blinken 8921
1127Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Tegen den hemel mor ik nog altijd8930
1128Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Ik heb niet twijflend heen en weer gezweefd 8930
1129Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Duld geen beschimpen! Wat u hier verdriet8931
1130Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Het leven scheppend, schiept Gij ook het sterven8931
1131Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Saâmliggend nacht op nacht ontvlood ons rust 8931
1132Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Den zwijgzamen geldt dit geheim gefluister 8930
1133Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Geen enklen dag ben ik van wanen vrij8940
1134Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Die 't leven kept, zoo kronkelig en krom8940
1135Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Maak licht den last waarmee ik ben beladen 8941
1136Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Bedenk den korten duur van werelds tijd 8940
1137Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)O hemel, rein kristal, dat de oude schuld8940
1138Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Vannacht aan 't water met mijn lief genoot 8941
1139Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)De waarheidzoeker twijfelt meer of minder8950
1140Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Waarom zult gij een vroolijk hart doen weenen 8950
1141Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Nooit drong men door tot waar de rozen stonden 8951
1142Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Daar zullen eens al de beminden zijn 8951
1143Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)O alles rekent Hij ons aan ten kwade 8950
1144Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Gij drukt Uw keur ons in of 't merk der schande 8950
1145Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Mijn eed was zwaar en vluchtig als mijn roes 8960
1146Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Nauw hebt ge uw plaats bezet aan aardes maal8960
1147Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)O roos, zoo edel als mijn liefs aanschijn 8960
1148Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Open de poort, want Gij zijt de portier 8961
1149Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)In dit aardsch huis, waar wij begoocheld wonen 8960
1150Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Kent gij de schijngestalten van den wijn? 8961
1151Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Reik mij den kelk met vloeibare robijnen 8970
1152Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Klokkend ontspoot de tulpenroode wijn 8970
1153Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Schoon en afschuwelijk is hun gelijk 8971
1154Omar Khayyam (16-06-1929/14-11-1929)Wijn, brood, een boek in een woestijn 8970
1155Langs Den Heirweg (1926-1932)Het sein 19-1-19329001
1156Langs Den Heirweg (1926-1932)De bekeering 18-1-19329011
1157Langs Den Heirweg (1926-1932)Die gelooft zal leven 25-7-19319021
1158Langs Den Heirweg (1926-1932)Amas me? 31-10-19269031
1159Langs Den Heirweg (1926-1932)Morgenlied 27-4-19329051
1160Langs Den Heirweg (1926-1932)Avondlied 21-5-19269061
1161Langs Den Heirweg (1926-1932)Sluimerliedje25-11-19269071
1162Langs Den Heirweg (1926-1932)In droogte 18-7-19269081
1163Langs Den Heirweg (1926-1932)'Ich bin's, ich sollte büszen!'5-4-19279091
1164Langs Den Heirweg (1926-1932)Consummatum est! 9101
1165Langs Den Heirweg (1926-1932)Pinksteren I 17-5-19269111
1166Langs Den Heirweg (1926-1932)Pinksteren II 17-5-19269121
1167Langs Den Heirweg (1926-1932)Pinksteren III 18-5-19269131
1168Langs Den Heirweg (1926-1932)Allerzielen 2-11-19269141
1169Langs Den Heirweg (1926-1932)Leerstellig 22-7-19329151
1170Langs Den Heirweg (1926-1932)Overvaart 20-7-19329171
1171Langs Den Heirweg (1926-1932)Lied 7-11-19269181
1172Langs Den Heirweg (1926-1932)Gebedje 16-1-19319191
1173Langs Den Heirweg (1926-1932)In memoriam III (I-III)16-4-19319201
1174Langs Den Heirweg (1926-1932)Strijdbare jeugd I 3-7-19289231
1175Langs Den Heirweg (1926-1932)Strijdbare jeugd II 4-7-19289241
1176Langs Den Heirweg (1926-1932)Strijdbare jeugd III 5-7-19289251
1177Langs Den Heirweg (1926-1932)Strijdbare jeugd IV 5-7-19289261
1178Langs Den Heirweg (1926-1932)Hoogzomer 21-7-19329271
1179Langs Den Heirweg (1926-1932)Het geluk 29-7-19319281
1180Langs Den Heirweg (1926-1932)De eschdoorn 17-1-19329291
1181Langs Den Heirweg (1926-1932)De cactus 30-7-19319301
1182Langs Den Heirweg (1926-1932)De doornstruik 17/18-7-1932 9311
1183Langs Den Heirweg (1926-1932)De witte pauw 7-1-19319321
1184Langs Den Heirweg (1926-1932)De witte kater 6-1-19319331
1185Langs Den Heirweg (1926-1932)Zon 13-1-19319341
1186Langs Den Heirweg (1926-1932)Nazomer 2-8-19319351
1187Langs Den Heirweg (1926-1932)De boer 1-8-19319361
1188Langs Den Heirweg (1926-1932)Het stamboek 4-8-19319371
1189Langs Den Heirweg (1926-1932)Familiedag OW 1932 9381
1190Langs Den Heirweg (1926-1932)De slang 3-5-19329391
1191Langs Den Heirweg (1926-1932)Het grauw 3-1-19319401
1192Langs Den Heirweg (1926-1932)De kluizenaar 6-1-19319411
1193Langs Den Heirweg (1926-1932)De worsteling 9-1-19319421
1194Langs Den Heirweg (1926-1932)Jacob zegent zijn zonen 12-1-19319431
1195Langs Den Heirweg (1926-1932)De bader 9/10-1-1931 9441
1196Langs Den Heirweg (1926-1932)Een neger 4/5-1-1931 9451
1197Langs Den Heirweg (1926-1932)De profetes 26-1-19319461
1198Langs Den Heirweg (1926-1932)Voorbij 29-7-19319471
1199Langs Den Heirweg (1926-1932)De doode 8-1-19319481
1200Langs Den Heirweg (1926-1932)De overval 13-1-19319491
1201Langs Den Heirweg (1926-1932)De fabrieksarbeider 18-1-19319501
1202Langs Den Heirweg (1926-1932)De wind 17-1-19319511
1203Langs Den Heirweg (1926-1932)Het meisje SdT 1932 9521
1204Langs Den Heirweg (1926-1932)De schilder 16-7-19329531
1205Langs Den Heirweg (1926-1932)De oude man SdT 1933 9541
1206Langs Den Heirweg (1926-1932)De stammoeder 12-2-19329551
1207Langs Den Heirweg (1926-1932)De genezende 12-2-19329561
1208Langs Den Heirweg (1926-1932)Le roi soleil 20-7-19329571
1209Langs Den Heirweg (1926-1932)Lenin A 1930/1931 9581
1210Langs Den Heirweg (1926-1932)Mussolini A 1930/1931 9591
1211Langs Den Heirweg (1926-1932)Radboud 4-8-19319601
1212Langs Den Heirweg (1926-1932)Willem de Zwijger 13-1-19319611
1213Langs Den Heirweg (1926-1932)Princelijk regiment 3-8-19329621
1214Langs Den Heirweg (1926-1932)De muur 7-5-19319631
1215Langs Den Heirweg (1926-1932)De plas 16-1-19329641
1216Langs Den Heirweg (1926-1932)De dom 16-1-19329651
1217Langs Den Heirweg (1926-1932)De profeet en zijn opvolger 12-1-19329661
1218Langs Den Heirweg (1926-1932)De componist 17-9-19279671
1219Langs Den Heirweg (1926-1932)De zwerver 7-2-19329681
1220Langs Den Heirweg (1926-1932)Emblemata - I Het licht 31-7-19319691
1221Langs Den Heirweg (1926-1932)Emblemata - II De korenwanner 31-7-19319701
1222Langs Den Heirweg (1926-1932)Emblemata - III De ijsbloem 31-7-19319711
1223Langs Den Heirweg (1926-1932)Emblemata - IV De wesp 31-7-19319721
1224Langs Den Heirweg (1926-1932)Emblemata - V Het rusthuis 31-7-19319731
1225Langs Den Heirweg (1926-1932)Emblemata - VI De bijen 31-7-19319741
1226Langs Den Heirweg (1926-1932)Emblemata - VII De paddestoelen 31-7-19319751
1227Langs Den Heirweg (1926-1932)Emblemata - VIII De naam 1-8-19319761
1228Langs Den Heirweg (1926-1932)Emblemata - XI Het vuur 24-4-19329771
1229Langs Den Heirweg (1926-1932)Emblemata - X Het bed 27-7-19319781
1230Langs Den Heirweg (1926-1932)De mysticus 26-7-193 1 9791
1231Langs Den Heirweg (1926-1932)Avondgebed 26-4-19329801
1232Chineesche Gedichten (1932)De brug 21-7-19329821
1233Chineesche Gedichten (1932)De brief 21-7-19329831
1234Chineesche Gedichten (1932)De banneling 22-7-19329841
1235Chineesche Gedichten (1932)De Keizer 22-7-19329851
1236Chineesche Gedichten (1932)De vlieg 23-7-19329861
1237Chineesche Gedichten (1932)Oorlog 23-7-19329871
1238Chineesche Gedichten (1932)De held 23-7-19329881
1239Chineesche Gedichten (1932)Wachten 23-7-19329891
1240Chineesche Gedichten (1932)Oud en dwaas 24-7-19329901
1241Chineesche Gedichten (1932)Levenseinde 24-7-19329911
1242Chineesche Gedichten (1932)De keuze 24-7-19329921
1243Chineesche Gedichten (1932)De kinkhoorn 24-7-19329931
1244Chineesche Gedichten (1932)Melancholisch 25-7-19329941
1245Chineesche Gedichten (1932)Lente 25-7-19329951
1246Chineesche Gedichten (1932)De vreemdeling 26-7-19329961
1247Chineesche Gedichten (1932)Li Tai Pee 26-7-19329971
1248Chineesche Gedichten (1932)De droom 26-7-19329981
1249Chineesche Gedichten (1932)Troost 26-7-19329991
1250Chineesche Gedichten (1932)'s Morgens vroeg 26-7-193210001
1251Chineesche Gedichten (1932)De roos 26-7-193210011
1252De Stille Tuin (1931-1933)Gebed 5-3-193310041
1253De Stille Tuin (1931-1933)Viaticum 1-10-193210051
1254De Stille Tuin (1931-1933)Dogmatiek 5-10-193210061
1255De Stille Tuin (1931-1933)Bedouinen 4-10-193210071
1256De Stille Tuin (1931-1933)Het kristal 1-10-193210091
1257De Stille Tuin (1931-1933)Credo 20-9-193210101
1258De Stille Tuin (1931-1933)De profeet 27-9-193210121
1259De Stille Tuin (1931-1933)Spes unica 21-9-193210141
1260De Stille Tuin (1931-1933)Voorjaar 8-3-193310161
1261De Stille Tuin (1931-1933)Stilte 6-3-193310171
1262De Stille Tuin (1931-1933)Winteravond 19-9-193210181
1263De Stille Tuin (1931-1933)Eerste avondmaaltijd 21-9-193210191
1264De Stille Tuin (1931-1933)Voorjaar 1/2-10-1932 10201
1265De Stille Tuin (1931-1933)De ploeger 20-10-193210211
1266De Stille Tuin (1931-1933)De tuinman 1-10-193210221
1267De Stille Tuin (1931-1933)'s Morgens 23-9-193210231
1268De Stille Tuin (1931-1933)De wijnstok 22-9-193210241
1269De Stille Tuin (1931-1933)De kastanjes 23-9-193210251
1270De Stille Tuin (1931-1933)Afgesneden rozen 24-9-193210261
1271De Stille Tuin (1931-1933)De donderbui 24-9-193210271
1272De Stille Tuin (1931-1933)Het riet2-10-193210291
1273De Stille Tuin (1931-1933)De appelboom 26-9-193210301
1274De Stille Tuin (1931-1933)Gele brem bij een zandstuiving 26-9-193210311
1275De Stille Tuin (1931-1933)Bloedtheologie9-3-193310321
1276De Stille Tuin (1931-1933)De maaier 28-9-193210331
1277De Stille Tuin (1931-1933)Gebedje 8-3-193310341
1278De Stille Tuin (1931-1933)Voorbidding 27-9-193210351
1279De Stille Tuin (1931-1933)In memoriam 27-9-193210361
1280De Stille Tuin (1931-1933)Het testament 27-9-193210371
1281De Stille Tuin (1931-1933)Gedachtenis 6-3-193310381
1282De Stille Tuin (1931-1933)De hyacint 28-9-193210391
1283De Stille Tuin (1931-1933)Tweede bloei 29-9-193210401
1284De Stille Tuin (1931-1933)Mijn zoon, geef mij uw hart 26-9-193210421
1285De Stille Tuin (1931-1933)Eenzaam bidden 6-3-193310431
1286De Stille Tuin (1931-1933)Wie kan... 29-9-193210441
1287De Stille Tuin (1931-1933)Ongeloof 1/2-10-193210451
1288De Stille Tuin (1931-1933)Adam wandelt in het paradijs 3-10-193210461
1289De Stille Tuin (1931-1933)De grootvader 8-10-193210471
1290De Stille Tuin (1931-1933)Afnemende pijn 16-10-193210481
1291De Stille Tuin (1931-1933)Avond 13-10-193210491
1292De Stille Tuin (1931-1933)De avondster 14-10-193210511
1293De Stille Tuin (1931-1933)Verklaard? 14-10-193210521
1294De Stille Tuin (1931-1933)Een dorpsjongen 17-10-193210541
1295De Stille Tuin (1931-1933)Stillen in den lande 17/18-10-1932 10551
1296De Stille Tuin (1931-1933)De rijke jongeling 22-10-193210571
1297De Stille Tuin (1931-1933)De zoekenden 17-10-193210581
1298De Stille Tuin (1931-1933)Hemelsch avontuur 15-10-193210591
1299De Stille Tuin (1931-1933)Kerstmis 4-10-193210611
1300De Stille Tuin (1931-1933)Engelenzang 2-10-193210621
1301De Stille Tuin (1931-1933)Maria 18-10-193210641
1302De Stille Tuin (1931-1933)Simeon 18/19-10-1932 10661
1303De Stille Tuin (1931-1933)Anna 20-10-193210671
1304De Stille Tuin (1931-1933)De wijzen 26-9-193210691
1305De Stille Tuin (1931-1933)Kerstmis 21-10-193210701
1306De Stille Tuin (1931-1933)Oudejaar 193110721
1307Nalezing VIII (1929-1932)Toen is Zijn Aangezicht gekomen DW 1930 10740
1308Nalezing VIII (1929-1932)In Hem Leven wij A 1931 10751
1309Nalezing VIII (1929-1932)Lichtzinnig volksliedje 6-1-193110760
1310Nalezing VIII (1929-1932)Het kind 8-1-193110770
1311Nalezing VIII (1929-1932)Kerstmis 8-1-193110791
1312Nalezing VIII (1929-1932)Een lucht vol witte wolken 12-1-193110801
1313Nalezing VIII (1929-1932)Gulden legende 26-7-193110810
1314Nalezing VIII (1929-1932)O tempora, o mores! 27-7-193110820
1315Nalezing VIII (1929-1932)Dichten 28-7-193110831
1316Nalezing VIII (1929-1932)Eerste liefde 30-7-193110841
1317Nalezing VIII (1929-1932)Oogst 31-7-193110850
1318Nalezing VIII (1929-1932)Het pluis 2-8-193110861
1319Nalezing VIII (1929-1932)Het kussen 10-1-193210870
1320Nalezing VIII (1929-1932)Zwijgen 14-1-193210881
1321Nalezing VIII (1929-1932)Erkenning 14-1-193210890
1322Nalezing VIII (1929-1932)Het gastgeschenk 15-1-193210901
1323Nalezing VIII (1929-1932)Abyssus abyssum invocat 22-4/3-5-1932 10910
1324Nalezing VIII (1929-1932)Uit een zolderraam 26-4-193210921
1325Nalezing VIII (1929-1932)De slang ?-5-1932 10931
1326Nalezing VIII (1929-1932)Toekomst 20-7-193210941
1327Nalezing VIII (1929-1932)Zomers einde 19-9-193210951
1328Nalezing VIII (1929-1932)Herinnering 29-9-193210961
1329Nalezing VIII (1929-1932)Gebed 29-9-193210980
1330Nalezing VIII (1929-1932)l'Ange du méridien 4-10-193210990
1331Nalezing VIII (1929-1932)Najaar6-10-193211001
1332Nalezing VIII (1929-1932)De leeuwenkooi 7-10-193211021
1333Nalezing VIII (1929-1932)Morgendroom 10-10-193211030
1334Nalezing VIII (1929-1932)Koorts 11-10-193211040
1335Nalezing VIII (1929-1932)Ten deele 12-10-193211050
1336Nalezing VIII (1929-1932)Sonnet: Waarmede zullen wij de woning sieren? 21-10-193211060
1337Nalezing VIII (1929-1932)Finis 26-10-193211071
1338Kruissonnetten (1933)I 't Hout waggelt òp; Hij slingert mede 12/13-3-1933 11101
1339Kruissonnetten (1933)II Naast Hem, een moordenaar, van pijn idem 11111
1340Kruissonnetten (1933)III O vrouwe, die's onschuldig lijden idem 11121
1341Kruissonnetten (1933)IV Dit durft de hemel niet aanschouwen idem 11131
1342Kruissonnetten (1933)V Hij dorst; Hij is versmacht voor onsidem 11141
1343Kruissonnetten (1933)VI Het leed leeft uit; Gij hebt Uw kracht idem 11151
1344Kruissonnetten (1933)VII Uw laatste woord was tot den Vader idem 11161
1345Doodenboek (1932-1933)Miserere 6-12-193311181
1346Doodenboek (1932-1933)Geboorte 27-11-193311191
1347Doodenboek (1932-1933)Gestorven jongetje 6-12-193311201
1348Doodenboek (1932-1933)Operatie 7-12-193311211
1349Doodenboek (1932-1933)Ziek 13-10-193211221
1350Doodenboek (1932-1933)Doodsdronk11231
1351Doodenboek (1932-1933)De rozentuil 6-12-193311241
1352Doodenboek (1932-1933)Vruchteloos 19-10-193211251
1353Doodenboek (1932-1933)Strofe 26-10-193311261
1354Doodenboek (1932-1933)Dood kindje 6-12-193311271
1355Doodenboek (1932-1933)Het uit den boom gevallen jongetje 7-12-193311281
1356Doodenboek (1932-1933)De duif7/8-12-1933 11291
1357Doodenboek (1932-1933)De bron 22-12-193311301
1358Doodenboek (1932-1933)De vliegenier 21-12-193311311
1359Doodenboek (1932-1933)Ontmoeting 9-12-193311321
1360Doodenboek (1932-1933)Ave Christus! Praemortui to salutant 5-12-193311331
1361XXX Psalmen (1932-1934)Psalm I5-5-193211360
1362XXX Psalmen (1932-1934)Psalm II 6-5-193211370
1363XXX Psalmen (1932-1934)Psalm III 6-5-193211380
1364XXX Psalmen (1932-1934)Psalm IV 7-5-193211400
1365XXX Psalmen (1932-1934)Psalm V 7-5-193211410
1366XXX Psalmen (1932-1934)Psalm VI 9-5-193211420
1367XXX Psalmen (1932-1934)Psalm VIII 22-2-193411430
1368XXX Psalmen (1932-1934)Psalm XIV 26-2-193411440
1369XXX Psalmen (1932-1934)Psalm XV 25-2-193411450
1370XXX Psalmen (1932-1934)Psalm XXII 25-2-193411460
1371XXX Psalmen (1932-1934)Psalm XXV 24-2-193411490
1372XXX Psalmen (1932-1934)Psalm XXIX 25-2-193411510
1373XXX Psalmen (1932-1934)Psalm XXXII 26-2-193411520
1374XXX Psalmen (1932-1934)Psalm XLII en XLIII 20-2-193411530
1375XXX Psalmen (1932-1934)Psalm XLVII 26-2-193411560
1376XXX Psalmen (1932-1934)Psalm LVI 26-2-193411570
1377XXX Psalmen (1932-1934)Psalm LXV 26-2-193411580
1378XXX Psalmen (1932-1934)Psalm LXXIII 19-2-193411590
1379XXX Psalmen (1932-1934)Psalm LXXV 26-2-193411620
1380XXX Psalmen (1932-1934)Psalm LXXXIV 24-2-193411630
1381XXX Psalmen (1932-1934)Psalm CIII 21-2-193411650
1382XXX Psalmen (1932-1934)Psalm CXXI 18-2-193411670
1383XXX Psalmen (1932-1934)Psalm CXXIII 25-2-193411680
1384XXX Psalmen (1932-1934)Psalm CXXVII 25-2-193411690
1385XXX Psalmen (1932-1934)Psalm CXXIX 26-2-193411700
1386XXX Psalmen (1932-1934)Psalm CXXX 23-2-1934 11710
1387XXX Psalmen (1932-1934)Psalm CXXXI 23-2-193411721
1388XXX Psalmen (1932-1934)Psalm CXXXVII 25-2-193411730
1389XXX Psalmen (1932-1934)Psalm CXLI 26-2-193411740
1390XXX Psalmen (1932-1934)Psalm CL 26-2-193411750
1391Eenvoudige Gedichten (1926, 1928, 1935)De zieke 2-12-192811781
1392Eenvoudige Gedichten (1926, 1928, 1935)Christophorus 12-4-193511791
1393Eenvoudige Gedichten (1926, 1928, 1935)Vitellus 14-4-193511811
1394Eenvoudige Gedichten (1926, 1928, 1935)De drie jongelingen in den oven 15-8-192611820
1395Eenvoudige Gedichten (1926, 1928, 1935)Belsazar 11880
1396Eenvoudige Gedichten (1926, 1928, 1935)Daniël in de leeuwenkuil11930
1397Eenvoudige Gedichten (1926, 1928, 1935)Klaagavond 25-7-192611971
1398Eenvoudige Gedichten (1926, 1928, 1935)De zalving 14-8-192611991
1399Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De noodhelper9-3-193412021
1400Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Belijdenis 11-4-193412031
1401Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Gesprek 12-4-193412041
1402Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Regenavond 9-3-193412051
1403Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Offers des Heeren 12-4-193412061
1404Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)San Sebastiaan 11-12-193312071
1405Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De keizerin 28-11-193312081
1406Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De vaandrig 19-11-193312091
1407Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De pottenbakker 10-1-193112101
1408Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De dood in Venetië3/4-12-1933 12111
1409Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Telkens opnieuw 8-10-193412121
1410Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De zeevaarder 11-4-193512131
1411Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Slapenden 11-4-193512141
1412Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De minnende 11-4-193512151
1413Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De oude dame 15-4-193512161
1414Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)In de moskee 15-4-193512171
1415Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Bileam? 14-11-193412181
1416Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Gideon slaat de Midianieten 4-12-193312191
1417Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Saul, luisterend naar Davids spel 7-12-193412201
1418Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Breêro sterft 16-4-193512211
1419Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Een dichter 16-4-193512221
1420Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De nacht 21-4-193512231
1421Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De massa staat op 15-4-193512241
1422Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Aan Wilhelmina 192312251
1423Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Kwatrijnen 1924/1925/1927 12261
1424Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De visch 11-4-193512291
1425Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De vader zegt: 3-3-193512301
1426Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De nieuwe knecht 8/9-12-1933 12311
1427Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Lijdelijk 1/2-12-1933 12321
1428Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Werken 192612331
1429Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Afstand 3-7-193412341
1430Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Gij komt... 3-3-193512351
1431Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Hoe heerlijk moet de hemel zijn 26-9-193412361
1432Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Kinderspel 29-7-193112371
1433Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De vlucht 7-2-193212381
1434Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De beek 28-1-193212391
1435Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De peppel 10-12-193312401
1436Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De oude tuinman 21-6-193412411
1437Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Het geluksland 4-12-192612421
1438Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Mozes op Nebo 29-9-191212441
1439Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Zomermorgen 8-12-193312451
1440Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Avond 1-12-193312461
1441Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Geen andere goden 3/4-12-1933 12471
1442Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Zomerwolken 192312481
1443Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Bach 3-12-193312491
1444Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De nachtegaal 16-7-193412501
1445Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Het atoom 11-12-193312511
1446Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Jezus Rex ?- 7-1934 12521
1447Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Nazareth 192012531
1448Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)In Nazareth's synagoge 192512551
1449Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Johannes 12-7-192612561
1450Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Boanerges 6-12-193312581
1451Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Charitas 1-2-193312591
1452Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)De fakkel 3-3-192512601
1453Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Finis 24-4-193412611
1454Kringloop ( 1912, 1920, 1923-1926, 1931/1935)Dankliedje 28-6-193412621
1455Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De dichter 5-1-193112641
1456Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Luther 16-10-193612651
1457Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Calvijn 16-10-193612661
1458Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Zeventiende-eeuwsche predikanten 11-10-193612671
1459Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Afgescheidenen 22-10-193612681
1460Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)S. Teresa in extaze 14-10-193612691
1461Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Rabbijnen 14-10-193612701
1462Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Egypte I, II20-10-193612711
1463Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Simon Stylitus I, II 20/21-10-1936 12731
1464Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Hadewych 4-11-193612751
1465Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De geboorteheilige 5-3-193512761
1466Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Henri Quatre 14-10-193612771
1467Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Jeroen Bosch 11-10-193612781
1468Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Rococo 20-10-193612791
1469Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Romantiek 21-10-193512801
1470Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Oude dans 27-9-192712811
1471Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Volwassen worden 6-1-193112821
1472Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Ook dit moet zijn 11-1-193212831
1473Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De zaligen 22-6-193412841
1474Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Vergevende liefde 27-9-193612851
1475Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De onderworpene 15-10-193612861
1476Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De erflater 5-3-193512871
1477Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De vermoeide tot zijn bibliotheek 18-10-193612881
1478Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De honderdjarige 21-8-193612891
1479Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De ziekenzuster 16-8-193612901
1480Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De gastvrouw 14-9-193612911
1481Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De zangeres 29-10-193612921
1482Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De rooker 14-10-193612931
1483Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De dikzak 12-8-193612941
1484Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De boerendochter 14-8-193612951
1485Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Huisbezoek 21-10-193612961
1486Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De Duitsche Herder28-10-193612971
1487Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Afgezette koning 30-10-193612981
1488Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De valsche getuige 16-8-193612991
1489Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De godsman 28-8-193613001
1490Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De nieuwe ster 22-8-193613011
1491Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Olympisch 22-8-193613021
1492Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De uitvreter 22-8-193613031
1493Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Volksprecliker 8-5-193113041
1494Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De gezondbidder 16/17-10-1936 13051
1495Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Gezonken 11-10-193613061
1496Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De spin 29-9-193213071
1497Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De geranium 10-1-193113081
1498Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De peer 24-9-193213091
1499Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Roode cyclamen I 9-1-193213101
1500Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)Roode cyclamen II 11-1-193213111
1501Kaleidoscoop (1927, 1931-1936)De visscher 22-10-193613121
1502De Levensgift (1936)Motto - oud minneliedje14-10-193613141
1503De Levensgift (1936)Onder liefdes heerschappij30-10-193613151
1504De Levensgift (1936)Liefdes regiment30/31-10-1936 13161
1505De Levensgift (1936)Onweder30-10-193613171
1506De Levensgift (1936)De engel31-10-193613181
1507De Levensgift (1936)De adelaar1-11-193613191
1508De Levensgift (1936)De ring2-11-193613201
1509De Levensgift (1936)Het verbond30-10-193613211
1510De Levensgift (1936)Een-zijn1-11-193613221
1511De Levensgift (1936)Verlangen2-11-193613231
1512De Levensgift (1936)Kussen2-11-193613241
1513De Levensgift (1936)Troost28-10-193613251
1514De Levensgift (1936)Weten2-11-193613261
1515De Levensgift (1936)Ledigheid1-11-193613271
1516De Levensgift (1936)Dankbaarheid31-10-193613281
1517De Levensgift (1936)Het schrift2-11-193613291
1518Nalezing IX (1933-1936)Berceuse 26-10-193313321
1519Nalezing IX (1933-1936)Jong-katholieken 6-11-193313331
1520Nalezing IX (1933-1936)De operatie 25-11-193313340
1521Nalezing IX (1933-1936)Bach 26-11-193313350
1522Nalezing IX (1933-1936)Herinnering 28-11-193313361
1523Nalezing IX (1933-1936)Visite 1-12-193313371
1524Nalezing IX (1933-1936)Advent 3-12-193313380
1525Nalezing IX (1933-1936)Wiegeliedje 6-12-193313391
1526Nalezing IX (1933-1936)Vergeefsche roep 9-3-193413400
1527Nalezing IX (1933-1936)Voorjaar 11-4-193413410
1528Nalezing IX (1933-1936)Uitzicht 12-4-193413421
1529Nalezing IX (1933-1936)Meisje in't voorjaar 14-4-193413431
1530Nalezing IX (1933-1936)Het vreemde 22-6-193413440
1531Nalezing IX (1933-1936)Christelijk Leven 9-7-193413450
1532Nalezing IX (1933-1936)Oogen 5-3-193513460
1533Nalezing IX (1933-1936)Het kind 11-4-193513471
1534Nalezing IX (1933-1936)Hoe moet ik ingaan tot uw wezen? 16-7-193513480
1535Nalezing IX (1933-1936)Het nemen van een arm: dit zoet gevoelen 16-7-193513490
1536Nalezing IX (1933-1936)Polonaise brillante 5-8-193513501
1537Nalezing IX (1933-1936)Sint Anna ter Muiden 17-1-193613511
1538Nalezing IX (1933-1936)De laatste werd de eerste: de avondster I, II 19-4-193613520
1539Nalezing IX (1933-1936)Vita nuova 6-7-193613531
1540Nalezing IX (1933-1936)Beatus ille 6-7-193613540
1541Nalezing IX (1933-1936)Teleurgestelde verwachting 7-7-193613550
1542Nalezing IX (1933-1936)De getuigers 15-7-193613561
1543Nalezing IX (1933-1936)Toon 14-8-193613571
1544Nalezing IX (1933-1936)Jonge Germaan 26-8-193613580
1545Nalezing IX (1933-1936)Een criticus 12-10-193613590
1546Nalezing IX (1933-1936)Het monnikje tot Maria 14-10-193613601
1547Nalezing IX (1933-1936)De bent 17-10-193613610
1548Nalezing IX (1933-1936)Na Slauerhoff's dood18-10-193613620
1549Nalezing IX (1933-1936)Bij het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard18-10-193613630
1550Nalezing IX (1933-1936)Venetië I13-10-193613641
1551Nalezing IX (1933-1936)Venetië II-III23-10-193613651
1552Nalezing IX (1933-1936)Parijs I 13-10-193613671
1553Nalezing IX (1933-1936)Parijs II 23-10-193613681
1554Nalezing IX (1933-1936)Brugge 23-10-193613691
1555Ruischende Bamboe (1937)De 'eerste dame' 3-4-193713721
1556Ruischende Bamboe (1937)Kwan Yin 3-4-193713731
1557Ruischende Bamboe (1937)De doode keizerin 3-4-193713741
1558Ruischende Bamboe (1937)De vlucht 3-4-193713751
1559Ruischende Bamboe (1937)De goudvisschen 3-4-193713761
1560Ruischende Bamboe (1937)Het menschenlot 4-4-193713771
1561Ruischende Bamboe (1937)De voortplanting 4-4-193713781
1562Ruischende Bamboe (1937)Voorjaar 4-4-193713791
1563Ruischende Bamboe (1937)De visch 4-4-193713801
1564Ruischende Bamboe (1937)De zangvogel 4-4-193 7 13811
1565Ruischende Bamboe (1937)Eenheid 4-4-193713821
1566Ruischende Bamboe (1937)Het feest 4-4-193713831
1567Ruischende Bamboe (1937)Pauwen 4-4-193713841
1568Ruischende Bamboe (1937)De groote muur 4-4-193713851
1569Ruischende Bamboe (1937)Dood 4-4-193713861
1570Ruischende Bamboe (1937)Geboorte 4-4-193713871
1571Ruischende Bamboe (1937)Daggang 4-4-193713881
1572Ruischende Bamboe (1937)Kinderloos 4-4-193713891
1573Ruischende Bamboe (1937)Haat 4-4-193713901
1574Ruischende Bamboe (1937)Het lied 4-4-193713911
1575Spiegelbeelden (1937-1938)De spiegel 30-1-193813941
1576Spiegelbeelden (1937-1938)De minnenden 31-12-193713951
1577Spiegelbeelden (1937-1938)Prediker 4-1-193813961
1578Spiegelbeelden (1937-1938)De krankzinnige 5-1-193813971
1579Spiegelbeelden (1937-1938)De dominee 1-1-193813981
1580Spiegelbeelden (1937-1938)Het jubileum 9-1-193813991
1581Spiegelbeelden (1937-1938)De moordenaar 5-1-193814001
1582Spiegelbeelden (1937-1938)De achtervolgde 6-1-193814011
1583Spiegelbeelden (1937-1938)De landlooper 25-1-193814021
1584Spiegelbeelden (1937-1938)Begrafenis 6-1-193814031
1585Spiegelbeelden (1937-1938)Boerenfeestmaal 6-1-193814041
1586Spiegelbeelden (1937-1938)Het horloge 7-1-193814051
1587Spiegelbeelden (1937-1938)De doove vrouw 7-1-193814061
1588Spiegelbeelden (1937-1938)Het dienstmeisje 7-1-193814071
1589Spiegelbeelden (1937-1938)De gek 8-1-193814081
1590Spiegelbeelden (1937-1938)De hulst 9-1-193814091
1591Spiegelbeelden (1937-1938)Het oude meisje 15-1-193814101
1592Spiegelbeelden (1937-1938)De oude jongeman 15-1-193814111
1593Spiegelbeelden (1937-1938)De baker 16/17-1-1938 14121
1594Spiegelbeelden (1937-1938)De jonge broeder20-1-193814131
1595Spiegelbeelden (1937-1938)Koortsdroom 20-1-193814141
1596Spiegelbeelden (1937-1938)Operatie 20-1-193814151
1597Spiegelbeelden (1937-1938)De orgelman 21-1-193814161
1598Spiegelbeelden (1937-1938)De inbreker 21-1-193814171
1599Spiegelbeelden (1937-1938)Slaapsteê22-1-193814181
1600Spiegelbeelden (1937-1938)Landelijke zaterdagavond 22-1-193814191
1601Spiegelbeelden (1937-1938)De veroordeelde 22-1-193814201
1602Spiegelbeelden (1937-1938)Apollon archaïque 6-1-193814211
1603Spiegelbeelden (1937-1938)Egyptisch jongensportret 26-1-193814221
1604Spiegelbeelden (1937-1938)Egyptisch damesportret 26-1-193814231
1605Spiegelbeelden (1937-1938)Blinde harpspeler 26-1-193814241
1606Spiegelbeelden (1937-1938)Het meisje 26-1-193814251
1607Spiegelbeelden (1937-1938)Doodenklacht 27/28-1-1938 14261
1608Spiegelbeelden (1937-1938)De rozelaar 26-1-193814271
1609Spiegelbeelden (1937-1938)De jonge Zeeuw 27-1-193814281
1610Spiegelbeelden (1937-1938)Liedje 29-1-193814291
1611Spiegelbeelden (1937-1938)De zusters 30-1-193814301
1612Spiegelbeelden (1937-1938)Ruiter, paard en hond 30-1-193814311
1613Spiegelbeelden (1937-1938)De wedloop 29-1-193814321
1614Spiegelbeelden (1937-1938)Oudejaarsnacht 30-12-193714331
1615Nalezing X (1938)Elisabeth 4-1-193814361
1616Nalezing X (1938)Woorden 6-1-193814371
1617Nalezing X (1938)Het album 8-1-1938143S1
1618Nalezing X (1938)Triestig 8-1-193814391
1619Nalezing X (1938)Litteratuur-geschiedenis 9/10-1-1938 14401
1620Nalezing X (1938)Nuttige raad11-1-193814411
1621Nalezing X (1938)De brief van den doode 13-1-193814421
1622Nalezing X (1938)Voorjaarsverwachting 15-1-193814431
1623Nalezing X (1938)Kinderland 15-1-193814441
1624Nalezing X (1938)Jeugdorganisaties 15-1-193814451
1625Nalezing X (1938)Bijeenkomst 18-1-193814461
1626Nalezing X (1938)Feestdisch 24-1-193814471
1627Nalezing X (1938)Klacht om Abisag 27-1-193814481
1628Nalezing X (1938)Dansende derwischen 2-2-193814501
1629dichtregelAan anderen gaf ik gaarne lach en lied5260
1630dichtregelAan andren gunt ge uw vriendlijke nabijheid4540
1631dichtregelAan uwen sterken muur gestut2790
1632dichtregelAanzie de Moeder en haar dooden Zoon6400
1633dichtregelAbyssus abyssum invocat10910
1634dichtregelAch God, dees angst, dat ik uw liefde derf4530
1635dichtregelAch God, wat zijn uw groote vlakten schoon6470
1636dichtregelAch moeder, gij zijt nu der zorgen droeve vrouw900
1637dichtregelAch, nu leeft gij enkel in mijn klagen!2670
1638dichtregelAch, zij kon het vragen alle dagen2630
1639dichtregelAchter de loome koeien2080
1640dichtregelAl knarsend langs den muur te zwaaien6980
1641dichtregelAl lijden is geluk voor mij2820
1642dichtregelAl mag mijn Leven ook te gronde gaan5350
1643dichtregelAlles had zij aan het volk gegeven2650
1644dichtregelAlles is vrij, de dingen zijn gaan slapen14190
1645dichtregelAls de hemel blinkend bleeke2150
1646dichtregelAls de zomeravondluchten1260
1647dichtregelAls één der velen nadert, zien wij hem12240
1648dichtregelAls eenge schat, die in grafs diepten was5680
1649dichtregelAls een hert door dorst bevangen11530
1650dichtregelAls een vlaag van uw genade1840
1651dichtregelAls God het huis niet heeft gesticht11690
1652dichtregelAls Gij de schelp mijns levens opensteekt5220
1653dichtregelAls gij de woorden hebt gelezen5380
1654dichtregelAls Gij mij met bemint, wie mint mij dan?5660
1655dichtregelAls gij voor 't orgel hoog gezeten ziit6530
1656dichtregelAls grijze zijde door het licht7350
1657dichtregelAls ik de bouten uit de klampen6960
1658dichtregelAls ik maar weer dat ik van U bemind ben5190
1659dichtregelAls in mijn hart de zonde tiert en schreit8900
1660dichtregelAls mij geen nieuwe lente op aarde vindt5140
1661dichtregelAlsof een hand ze ineengefrommeld had10800
1662dichtregelAlsof 't een spelen was, zoo zwong hij met den zwaarde10330
1663dichtregelAls 't donkert, wordt het licht ontstoken9690
1664dichtregelAls 't lichaam 's morgens bij 't ontwaken10230
1665dichtregelAls u 't veroveren van vreugd gelukt12280
1666dichtregelAls uw bloode driestheid durfde erkennen4840
1667dichtregelAls zorgen Uw gelaat voor ons verhelen5260
1668dichtregelAltijd verdoold van zinnen14320
1669dichtregelAltijd verlangen naar een zacht gelaafd-zijn2260
1670dichtregelAl zijn wij van een slecht geslacht geweest5250
1671dichtregelAngstig maakt hem fluisterspreken11290
1672dichtregelBeangstigend jaagt de tijd voorbij13280
1673dichtregelBedenk, als menschenwoorden krenkend zijn8550
1674dichtregelBedenk den korten duur van werelds tijd8940
1675dichtregel'k Begeer geen broedergoed, ik kom niet nogmaals erven6850
1676dichtregelBegeeren geeft geen troost, en het ontfangen2410
1677dichtregelBehaalt gij roem, gij zult eerzuchtig heeten8830
1678dichtregelBeminnen moeten, niet bemind te zijn!2990
1679dichtregel'k Benijdde menigmaal de stille dooden4900
1680dichtregelBen ik wild met den stroom5740
1681dichtregel'k Bèn niet zoo machtloos als gij meent12870
1682dichtregelBesnuffel hemels heil maar onverdroten5290
1683dichtregelBestendig blijf in wisselvalligheid8820
1684dichtregelBestuifd staan de cypressen in den hof11970
1685dichtregelBeter een ketter wezen dan de leer8550
1686dichtregelBewaar mij voor den waanzin van het recht5220
1687dichtregelBij den klank der klare mandoline3520
1688dichtregelBij maanlicht zijn wij door de hooge poort getrokken1090
1689dichtregelBij 't neigen van de zon verlieten wie770
1690dichtregelBitt'rer dan alle ellende280
1691dichtregelBlank van flanken, altijd even7020
1692dichtregelBleek, maar zeer liefelijk, gelijk het bleeken5560
1693dichtregelBliksem Uw stralenbundels hel naar mij5170
1694dichtregelBloed kampt met bloed en geest strijdt tegen geest3590
1695dichtregelBloemen en jeugd zijn opgenomen11260
1696dichtregelBlond zijn uw haren en uw handen8330
1697dichtregelBrieven van overzee: uit aller heeren4460
1698dichtregelChristophorus had van 's morgens vier11790
1699dichtregelDaags lag hij voor het zonwarm raam te droomen4280
1700dichtregelDaar blijft een vrede voor de moede ziel990
1701dichtregelDaar was geen avond of ik heb mijn oogen5290
1702dichtregelDaar zullen eens al de beminden zijn8950
1703dichtregelDagen zijn gegaan, nachten gekoen8050
1704dichtregelDank, God, dat eindelijk ontbloeit7150
1705dichtregelDan kom ik weder tot dit oude8490
1706dichtregelDan komt de troostloze eenzaamheid der nachten5160
1707dichtregelDan zal God zer genadig met mij doen8710
1708dichtregelDapperen voelden U in hun heet bloed4580
1709dichtregelDat deze nacht mijn droom door u bewoond werd5330
1710dichtregelDat dit tusschen ons kan zijn14290
1711dichtregelDat Ge eindelijk uw hemel wilde scheuren!4550
1712dichtregelDat ik zou kùnnen dulden7200
1713dichtregelDat mijn begeerten nog zoo dikwijls zwerven3910
1714dichtregelDat uwe oogen, lief, mijn geest verluchten!4520
1715dichtregelDat Uwe vrede zij met zijnen geest4340
1716dichtregelDat wij dit droomen dorsten10940
1717dichtregelDat zou ik kùnnen dulden7200
1718dichtregelDe aloverweldiger zat op zijn troon1760
1719dichtregelDe avond verrees zoo teeder perelgrijs3870
1720dichtregelDe bergen donkerden om 't meer12560
1721dichtregelDe blanke buks heeft in zijn handen4050
1722dichtregelDe bleeke lucht is vol van zilvren licht2360
1723dichtregelDe bloemen dringen om U samen7940
1724dichtregelDe bloemen geuren in den donkren tuin2190
1725dichtregelDe boer en de bedelaar in de stad13400
1726dichtregelDe boomen druipen nog7610
1727dichtregelDe boomen overijlen zich te bloeien9870
1728dichtregelDe boom hield hem zijn takken voor11280
1729dichtregelDe bui was nog niet afgedreven7630
1730dichtregelDe bui was nog niet afgedreven8080
1731dichtregelDe dagen zijn te lang, en krap mij toegemeten220
1732dichtregelDe dag heeft uit, de zon is onder480
1733dichtregelDe dag verga, waarin ik werd geboren6560
1734dichtregelDe deuren waren dichtgedaan5800
1735dichtregelDe donkerheid bedekt het schoone licht5370
1736dichtregelDe drom der volkren mort en murmureert11370
1737dichtregelDe duiven kirren, en het kraaien9050
1738dichtregelDe dwaas roemt trotsch; wat leeft heeft één natuur12280
1739dichtregelDe dwaas zegt in zijn hart: er is geen God11440
1740dichtregelDeed 'k Uw toorn zoo fel ontsteken8640
1741dichtregelDe eene begeleidt, de andre draagt mij14310
1742dichtregelDees onrust hield mij alle nachten wakker5670
1743dichtregelDees strofen laat gelijk een gouden laan5680
1744dichtregelDe feestdisch is gedekt in 't lommer14470
1745dichtregelDe gele rozen lichten langs 't terras12840
1746dichtregelDe grijze schemering wordt violet4450
1747dichtregelDe groote keizer heeft met mij gesproken9850
1748dichtregelDe grove muren slurpen zon10240
1749dichtregelDe hagelbuien raatlen door den hemel13790
1750dichtregelDe heide was zóó donker en zóó vocht6820
1751dichtregelDe hemel donkert met een rooden schijn5180
1752dichtregelDe hemel is zachtgrijs13950
1753dichtregelDe hemel luwt, de lente staat te komen9950
1754dichtregelDe herders zagen Hem als Lam6610
1755dichtregelDe herfst is eindelijk gekomen10870
1756dichtregelDe hoornen schreeuwden: moord! moord! moord!12190
1757dichtregelDe jacht is open, wanner sluit zij weer?5320
1758dichtregelDe jongen schrijft: 'over 't papier gebogen10840
1759dichtregelDe kaarsen vlammen boven Petrus' graf6370
1760dichtregelDe kastanje lijkt een tulpenboom13430
1761dichtregelDe keizer rustte; zeven mandarijnen13740
1762dichtregelDe kleine gitten sped in haar coiffure12920
1763dichtregelDe knoppen der kastanjes kleven7930
1764dichtregelDe koele winden sluipen om het huis720
1765dichtregelDe koepelboog zijn roomen gloed8520
1766dichtregelDe laatste levensglans lag over hem10470
1767dichtregelDe laatste wagen is van 't land gewankeld3160
1768dichtregelDe laatste werd de eerste: de avondster13520
1769dichtregelDe landsche dochteren en zonen9360
1770dichtregelDe late hemelen ontglijden13380
1771dichtregelDe lentenevels stijgen uit de vijvers13830
1772dichtregelDe lucht betrekt, het zand stuift op10270
1773dichtregelDe lucht is koel, de nacht is haast verdwenen10000
1774dichtregelDe maan doorvaart het donker van den nacht8890
1775dichtregelDe maan schijnt over levenden en dooden9880
1776dichtregelDe Man van Smarten ging de wereld door3060
1777dichtregelDe meisjes zijn jaloersch op hun vriendinnen3470
1778dichtregelDe menschen hebben zich tot horden8580
1779dichtregelDe molen heft zijn armen stil950
1780dichtregelDe morgen is ontwaakt met licht geruisch3750
1781dichtregelDe nacht grenst aan den dag, en aarde aan hemel13770
1782dichtregelDe nacht hing als een zwaar gordijn1340
1783dichtregelDe nacht is licht van bloesemende boomen1220
1784dichtregelDe nacht is wit; boven den donkren grond5140
1785dichtregelDe nacht kwam heet en donker over de aard10810
1786dichtregelDe netten worden opgehaald7300
1787dichtregelDen Hemel hebt gij klaar gemaakt8400
1788dichtregelDenkt gij dat dit gelukkig maakt10830
1789dichtregelDen tyrannieken wil van 't bloed9230
1790dichtregelDen zwijgzamen geldt dit geheim gefluister8930
1791dichtregelDe ontdekkers, waar geen raadsels voor bestaan8840
1792dichtregelDe paarden laten draven langs de straat6700
1793dichtregelDe paarse bliksem kliefde8030
1794dichtregelDe priesters hebben mij altoos gehaat13900
1795dichtregelDe regen is geweken10480
1796dichtregelDe riemen en de raadren9500
1797dichtregelDe rogge7220
1798dichtregelDe Roode Zee en de Jordaan12420
1799dichtregelDe rozen geurde' op wateren altaren5260
1800dichtregelDe rozen, hulplooze en vermeetlen10220
1801dichtregelDe rozen rilden, en de blanke dauw5320
1802dichtregelDe ruiter had zich naar mij toegebogen9830
1803dichtregelDe schoone schenker, met verlegen blozen5150
1804dichtregelDes daags hebt Gij mijn vrede weggenomen5170
1805dichtregelDe sikkel snerpt door 't rijpe graan9700
1806dichtregelDe slaap ontwijkt in deze lichte tijden9270
1807dichtregelDe slaap was uitgeslapen11030
1808dichtregelDes laten avonds troost is enkel deerenis1370
1809dichtregelDes morgens, soms wel urenlang12080
1810dichtregelDe spieren en de strengen strak gespannen10210
1811dichtregelDe stilten zijn tot rust gekomen5520
1812dichtregelDe stuggen hebt Gij mild gemaakt4250
1813dichtregelDe tarwekorrel kreunde in den molen12260
1814dichtregelDe tuin is toegesneeuwd; 't gazon6440
1815dichtregelDe tulpen en de hyacinten9200
1816dichtregelDe vlier bedwelmt de tuinen en de huizen13440
1817dichtregelDe vogels roepen droomrig uit de bosschen4540
1818dichtregelDe vreemde stille zonnedagen10200
1819dichtregelDe waarheidzoeker twijfelt meer of minder8950
1820dichtregelDe weeldrigheid van werelds hooggetijden3500
1821dichtregelDe wereld en de tijd zijn moede als wij7920
1822dichtregelDe wereld is een tooverlampion8850
1823dichtregelDe wereld werd zeer zuiver en zeer groot4930
1824dichtregelDe wereld zonk, de dorpen en de steden7380
1825dichtregelDe wijn op tafel en het glas er naast12800
1826dichtregelDe winden zijn reeds opgestoken10140
1827dichtregelDe witte sterren breken7590
1828dichtregelDe woestenij is geel als tijgeroogen3560
1829dichtregelDe zaal lag schemerig en heet8290
1830dichtregelDeze engelen in gouden luchten2250
1831dichtregelDe zee zwalpt op naar 't lachen van de maan5170
1832dichtregelDeze geuren zijn zoo week als 't streelen3790
1833dichtregelDeze kleine rozelaar14270
1834dichtregelDeze mildheid, dit bewogen13210
1835dichtregelDe ziel was ongestoord alleen10910
1836dichtregelDe zomernacht werd zwart10420
1837dichtregelDe zon, die heel den dag mijn koude keten koosde1230
1838dichtregelDe zon ging gloeiend onder over zeer6590
1839dichtregelDe zon is heet en de wind is koud13410
1840dichtregelDe zon neeg doodlijk schoon ten grooten horizon1200
1841dichtregelDe zon scheen binnen, en een lichte plek9340
1842dichtregelDe Zoon des Hemels heeft mijn hart verheugd13760
1843dichtregeltitlesourceurl0
1844dichtregelDichter, je bent besproken en bezongen13620
1845dichtregelDie angstig uit de wereld vluchtte10090
1846dichtregelDie boven 't leven met den dood verkoor5180
1847dichtregelDie de Moeder zijt der ongetroosten3300
1848dichtregelDie den regen neêr doet stroomen10340
1849dichtregelDie eenmaal hem beminnen mocht2760
1850dichtregelDie gelooft zal leven9020
1851dichtregelDie ik verloor, gij zult nog in mijn lied2560
1852dichtregelDie lange jaren met zichzelven streed4670
1853dichtregelDien Gij besloot te zoeken12380
1854dichtregelDie met kan offeren, hoe zou zijn schrale5350
1855dichtregelDien ik in alle dingen6270
1856dichtregelDien nacht, toen hij den vrede vond8560
1857dichtregelDie nooit verdwaasd Uw wetten heeft geschonden5150
1858dichtregelDien 't hart tot heer verkoos1640
1859dichtregelDie over 't leven en den dood beschikt4560
1860dichtregelDie 't leven kent, zoo kronkelig en krom8940
1861dichtregelDie, wars van 't goede, leeft van slechte streken8820
1862dichtregelDie woorden spreekt van klinkende ijdelheid12270
1863dichtregelDie zonder zonde is... er zijn er velen5710
1864dichtregelDie zondes brand bestrijdt met vuur9080
1865dichtregelDit blijft altijd: dat mij uw oogen lichten7850
1866dichtregelDit durft de hemel niet aanschouwen11130
1867dichtregelDit eene smeek ik U, verteerd van drift5250
1868dichtregelDit ernstig, stil in zich verzonken zijn4770
1869dichtregelDit is de smart der lange dagen1680
1870dichtregelDit is de weg der heilge martelaren5060
1871dichtregelDit is een beelding van het diepste Zijn2280
1872dichtregelDit is een droom, die nooit wordt uitgedroomd9980
1873dichtregelDit is een hemelsch droomgezicht9320
1874dichtregelDit is een huis, waar God van zeggen zou4680
1875dichtregelDit is een jaar van groot geluk geweest3700
1876dichtregelDit is een schoone droom geweest5030
1877dichtregelDit is elk jaar de droeve tocht10320
1878dichtregelDit is hem zoete zelfzucht van de liefde520
1879dichtregelDit is het bitterste; als 't begint te dagen3930
1880dichtregelDit is het laatste van 't ellendig leven5230
1881dichtregelDit is het laatst geluk geweest5410
1882dichtregelDit is het was mijn bange hart verplet5270
1883dichtregelDit is nog vreugd, dat ik U in mijn droomen880
1884dichtregelDit is ons laatst verlangen11330
1885dichtregelDit is Parijs: oneindigwijde pleinen13670
1886dichtregelDit is uw schoonste jachtvermaak12070
1887dichtregelDit is voor u, dien ik niet ken2160
1888dichtregelDit is zoo wijd als 't waaien van den wind5100
1889dichtregelDit lijkt voor een jong leven 't hoogst geluk11050
1890dichtregelDit laat getij heeft ijler pracht gevonden2750
1891dichtregelDit verlangen deed de lente in mij ontwaken4790
1892dichtregelDit was een dag van heimelijk begeeren4850
1893dichtregelDit wonder is nog in mijn macht gebleven4710
1894dichtregelDit zijn de stenen, scherpgerand10060
1895dichtregelDit zwaar bezinnen, dit zeer groot vermoeien13520
1896dichtregelDoch nù is hij eindelijk haar eigen!2660
1897dichtregelDoe gij met mij naar uwen wil2110
1898dichtregelDogma's zijn dwaas, en het geloof bezwaart10820
1899dichtregelDood! dacht ik, maar Gij zeidet: 'Leven!'4910
1900dichtregelDood loert door alle ramen van het huis3020
1901dichtregelDoor de diepe donkerblauwe580
1902dichtregelDoor de gekierde blinden7260
1903dichtregelDoor den stillen killen regen1320
1904dichtregelDoor U naar levens strenge school gezonden5660
1905dichtregelDoor zware regendroppen10450
1906dichtregelDuld geen beschimpen! wat u hier verdriet8930
1907dichtregelEen beeldje uit geel ivoor gesneden2710
1908dichtregelEen dag in 't najaar zal het zijn8440
1909dichtregelEen dag van dwaasheid; waren wij niet jong?4150
1910dichtregelEen dwaze alleen zegt: 'k wil! en: ik wil niet!8850
1911dichtregelEen dwaze werd ik op dees ster geboren5650
1912dichtregelEen enkle lamp werpt zijn armzalig geel-1020
1913dichtregelEen felle stip heeft mijnen blik gekruist5220
1914dichtregelEen heilge, licht- op donkergoud gemaald3370
1915dichtregelEen hooge bouw van blauw doorschijnend glas5160
1916dichtregelEen ieder hart, of het verbonden zij8880
1917dichtregelEen jongen is zoo moeilijk to begrijpen3030
1918dichtregelEen jong gezicht met teedre schaduwing360
1919dichtregelEen kind, dat naar de goede dingen tast6510
1920dichtregelEen kleine schemerlamp is aangestoken12930
1921dichtregelEen krank en schamel hout3290
1922dichtregelEen land van angst lag tusschen hem en God12210
1923dichtregelEen oude schaapskooi of een wrakke schuur14010
1924dichtregelEen sneeuwhoop door een rukwind saamgejaagd8260
1925dichtregelEen steen die diep in de aarde moet vernachten8810
1926dichtregelEen vreemdeling is in ons huis gekomen9960
1927dichtregelEen wijnnap leek de hemel mij bij tijden8830
1928dichtregelEen witte pauw pikt uit een roomen schotel13840
1929dichtregelEen wond kan niet genezen zonder pijn8020
1930dichtregelEerst draait er één, dan twee, dan vier14500
1931dichtregelEerst toen hij dood was, en men hem vergat12760
1932dichtregelElken avond stap ik in de boot870
1933dichtregelElken dag was de lucht weer fonklend blauw3830
1934dichtregelElk volgt de fluisteringen van zijn bloed3600
1935dichtregelEn als hij wakker lag, en 't bonzen hoorde12180
1936dichtregelEn als wij zijn gescheiden2520
1937dichtregelEn claadlijk komen de herinneringen4980
1938dichtregelEn dan ga ik met al mijn leed3840
1939dichtregelEn elken dag opnieuw, bij het ontwaken1110
1940dichtregelEn hij was voor 't weenen harer oogen2680
1941dichtregelEn ik gedacht den graaf August von Platen4650
1942dichtregelEn ik gedenk, hoe wij des avonds zaten4720
1943dichtregelEn in mijn droomen vormt mijn arm de bocht5310
1944dichtregelEn lichte dagen gaan en sluierende nachten5550
1945dichtregelEn memand weent, wanneer de liefdelooze5230
1946dichtregelEn ook dit vers wil ik nog aan u wijden1000
1947dichtregelEn wakker werd zijn stem en brulde6160
1948dichtregelEn zondig niet meer, zegt Gij, Heer5700
1949dichtregelErbarm u mijner, God, want de bestrijder11570
1950dichtregelEr bloeien duizend bloemen in het bosch3550
1951dichtregelEr blijft in alle lijden1660
1952dichtregelEr ging een lichte dreuning door het huis9510
1953dichtregelEr heerschte leedvermaak en rouw6570
1954dichtregelEr is een geur in de wereld gekomen3480
1955dichtregelEr is een groote regen losgekomen10950
1956dichtregelEr is een liefde bitter als de dood2330
1957dichtregelEr is een schaduwspel van twijgen9220
1958dichtregelEr is een tederheid, die voor woorden vreest560
1959dichtregelEr is een zoelheid in de lucht gekomen3190
1960dichtregelEr is geen feed, er zijn geen tranen meer6050
1961dichtregelEr is geen nacht zoo eindeloos en zwart14330
1962dichtregelEr is iets zonderlings in haar verschijnen14120
1963dichtregelEr is niet veel te weten10380
1964dichtregelEr komt een dag, waarin hij alles voelt12820
1965dichtregelEr kwam een stem, die langzaam las, en zeide6670
1966dichtregelEr leefde in haar een heimelijke hoop14360
1967dichtregelEr leven velen in hem, maar zij sluimren12640
1968dichtregelEr waren snikken toen ik wederkwam6650
1969dichtregelEr was een eenzaamheid om hem8370
1970dichtregelEr was een zacht gedruppel in de blâren7620
1971dichtregelEr was geen nood, er was geen zonde12040
1972dichtregelEr werd geen woord gesproken9100
1973dichtregelEr woei een nevel om de wereld heen3820
1974dichtregelEr zweeft een geur van wierook om de woorden4410
1975dichtregelEven lag het westen rood860
1976dichtregelGaan? om mijn moeders Ieed te zien?6790
1977dichtregelGa maar voorbij, ga maar voorbij!2930
1978dichtregelGebod, straf en belofte is dood gebleven12260
1979dichtregelGeboorte en dood vraagt slechts een linnen wade5190
1980dichtregelGebroken, gebroken is uw schoone7770
1981dichtregelGedachten kwellen, 't hart jaagt, de ooren klinken8860
1982dichtregelGedankt moet zijn voor veel vergeven12850
1983dichtregelGeen enklen dag ben ik van wanen vrij8940
1984dichtregelGeen goedbegonnen dag wou gunstig enden8910
1985dichtregelGeen middel baat, niets brengt me U naderbij8840
1986dichtregelGeen nacht, dat ik 't verwoelde bed niet liet8900
1987dichtregelGeen zoete slok is hier door ons gedronken8820
1988dichtregelGelaat, dat ik zoozeer heb liefgehad4800
1989dichtregelGelijk den wijn dronk Hij mijn zoete leven5230
1990dichtregelGelijk een kind met droeve vochte oogen830
1991dichtregel'k Geniet den ijlen geur der bloemen feller3880
1992dichtregel'k Genoot de weelden van het zwaar verdriet5310
1993dichtregelGe onthield mij zeem en zoeten geur3270
1994dichtregelGe ontneemt mij alle schatten, één voor één5180
1995dichtregelGereed het ná geluk te mijnen1400
1996dichtregelGeweldig dreunde 't orgel zijn8340
1997dichtregelGezegend, die de rozen doer7980
1998dichtregelGij antwoordt niet op onze wilde vragen12270
1999dichtregelGij bracht vandaag den zomer in mijn huis3800
2000dichtregelGij die den toorts ontstoken1520
2001dichtregelGij, die in het licht zijt, kunt u14240
2002dichtregelGij drukt uw keur ons in of 't merk der schande8950
2003dichtregelGij en ik tezamen, behoeven wij nog meer2470
2004dichtregelGij gaaft den gladden gouden ring13200
2005dichtregelGij gaaft mijn naam en faam der wereld prijs4520
2006dichtregelGij gingt de velden langs7110
2007dichtregelGij glimlacht, wijl 'k mij in Uw schoon verheugde?5310
2008dichtregelGij hebt aan mij uw woord vervuld12410
2009dichtregelGij hebt den geeselenden regen7970
2010dichtregelGij hebt het daglicht weggenomen9800
2011dichtregelGij hebt mij dit gegeven12400
2012dichtregelGij hebt mij driftig in een hoek gedreven5650
2013dichtregelGij hebt mijn Leven aldoor doer bezwaren5340
2014dichtregelGij hebt mij zoo vermoeid naar ziel en zinnen5200
2015dichtregelGij hebt ter wereld zooveel schoons geschapen4520
2016dichtregelGij hebt u stil in ons versponnen2920
2017dichtregelGij hebt uw bedding diep gegraven12390
2018dichtregelGij hieldt van daden en ik hield van droomen1010
2019dichtregelGij hieuwt uit marmer al uw prachtige sonnetten1050
2020dichtregelGij kunt verlangens roepen niet meer hooren5370
2021dichtregelGij langs den weg, ik over 't pad9170
2022dichtregelGij maakt het tastbaar donker voor mijn ogen12260
2023dichtregelGij roept, en wij verlaten310
2024dichtregelGij roept, maar wie durft U te roepen7540
2025dichtregelGij smaadt niet die komt vluchten tot uw hart4530
2026dichtregelGij treedt als vreemdling bij ons binnen12350
2027dichtregelGij waant dat ge in een voddenkelder komt14180
2028dichtregelGij waart van God verlaten3110
2029dichtregelGij weet het, wat mijn bloed niet waagt te zingen5340
2030dichtregelGij weet het, werelds list is sterk en fijn8890
2031dichtregelGij weet, o God, hoe wij verlangen12330
2032dichtregelGij weet te goed, dat ik gebonden ben4540
2033dichtregelGij wilt niet, dat ik moedloos tot U kom5330
2034dichtregelGij wordt geboren: het bekommert geen8850
2035dichtregelGij zeidet: eindelijk mocht Ik u vinden5150
2036dichtregelGij zeidet trouw: Ik wil uw broeder wezen5330
2037dichtregelHij heeft drie koningen gediend11930
2038dichtregelHij heeft haar giftge tanden niet gebroken4690
2039dichtregelHij heeft mij aan den kruisweg opgesteld10120
2040dichtregelHij heeft mij niets dan goeds gedaan4100
2041dichtregelHij heeft zijn plaats genomen9290
2042dichtregelHij houdt van boeken over Indianen3670
2043dichtregelHij houdt zoo argeloos van bonte kleuren6380
2044dichtregelHij huiverde; toen hij gebeden had9420
2045dichtregelHij is bepaald heel net gekist14030
2046dichtregelHij is de beste van de epigonen13590
2047dichtregelHij is de sterkte van zeer velen9630
2048dichtregelHij is een boer, maar hij is mooi14280
2049dichtregelHij is een van die vrome primitieven3990
2050dichtregelHij is geboren tot de macht12520
2051dichtregelHij is nog long, zijn schuldelooze oogen1530
2052dichtregelHij is te Jong en teêr om drang of drift te kennen170
2053dichtregelHij is van boerelijken bloede12940
2054dichtregelHij is vol waardigheid de dorpsschoolmeester14090
2055dichtregelHij is zachter dan zijn sterke broeder1990
2056dichtregelHij is zichzelf een god geweest8750
2057dichtregelHij keek met innigheid naar 't zuiver licht7310
2058dichtregelHij keek met naar paleizen en naar kerken5150
2059dichtregelHij keek wantrouwig in zijn haarge hand14050
2060dichtregelHij kende al de jongens van de streek5730
2061dichtregelHij kende 't schoon beweeg van edelvrouwen7320
2062dichtregelHij kent de zee en haar vervaarlijk stroomen3610
2063dichtregelHij kent nog niet de harde tucht4260
2064dichtregelHij kwam door de gesloten deur6040
2065dichtregelHij laat den wind maar waaien door zijn haren3660
2066dichtregelHij leeft vijandig tusschen het ontluiken9540
2067dichtregelHij liet de kreaturen tot Uw lof6350
2068dichtregelHij liet de sombre geilheid zijner oogen5960
2069dichtregelHij ligt des morgens lang in 't weeke bed3570
2070dichtregelHij ligt graag op de leuning van mijn stoel9330
2071dichtregelHij loopt door 't huis en opent alle deuren12970
2072dichtregelHij luistert: liefdes heilige motieven8570
2073dichtregelHij luistert naar zijns heeren hooge wil2240
2074dichtregelHij met de doodskop en fanatisch boos12660
2075dichtregelHij, met zijn fonkelende oogen5810
2076dichtregelHij nam het mes en sneed zóó zeker13340
2077dichtregelHij nam maar weinig van de schalen9560
2078dichtregelHij noemde zich: de zonneschijf is blij!4740
2079dichtregelHij schilderde, en somtijds was hij dronken9530
2080dichtregelHij slenterde de huizen langs4020
2081dichtregelHij sprak en zag mij vluchtig aan8410
2082dichtregelHij staat bevestigd aan Gods kerk10990
2083dichtregelHij staat zoo rustig onder 't veel omstreden12090
2084dichtregelHij stond te zingen in het kleine koor2690
2085dichtregelHij stond wreed voor den rechterstoel gebonden4200
2086dichtregelHij talmde met het luik te sluiten12460
2087dichtregelHij trok zoo strak den gordel om zijn lendnen12730
2088dichtregelHij verwelkt tusschen raam en deur11780
2089dichtregelHij vloog... met kalmen slag der breedgewelfde zwingen2070
2090dichtregelHij voelde van haar voeten het geruisch6080
2091dichtregelHij voelde zich gelijk een orgeltoon14140
2092dichtregelHij voelde zich vermoeid en neêrgeslagen13960
2093dichtregelHij voelt zich in den zomer als een vreemde1940
2094dichtregelHij voelde mij Gods groote stilte binnen5600
2095dichtregelHij vormde een kom, en hij verhoogde12100
2096dichtregelHij vroeg maar weinig1650
2097dichtregelHij wandelt daaglijks tusschen de pilaren12170
2098dichtregelHij was de eerste jolige christen12770
2099dichtregelHij was de heele wereld doorgetrokken9410
2100dichtregelHij was der goden Schenker, en hij ging1740
2101dichtregelHij was een jonge aristocraat14220
2102dichtregelHij was een stil water in de zon11300
2103dichtregelHij was en bleef een driftgebonden boer12650
2104dichtregelHij was geen smachtende weekeling12580
2105dichtregelHij was het graf al uitgegaan6010
2106dichtregelHij was onaanzienlijk als het koren12020
2107dichtregelHij was, verbolgen, schooner dan het beeld6180
2108dichtregelHij was voor de oogen die hem nog benijdden8660
2109dichtregelHij was zeer ziek, en wist 't en kloeg niet veel7470
2110dichtregelHij was zoo teeder van geweten, dat7480
2111dichtregelHij was zóó vol van hooge majesteit7330
2112dichtregelHij was zoo zoet11200
2113dichtregelHij weet 't niet, maar is een der onbegeerden14110
2114dichtregelHij weet wel, dat hij eenmaal zal8680
2115dichtregelHij werd bezocht door duivelen velen en spoken12780
2116dichtregelHij werd een balling met de ballingen9610
2117dichtregelHij werd hoogmoedig, want hij was alleen7500
2118dichtregelHij werd vertroeteld en ontzien, de grijze9300
2119dichtregelHij wist niet meer wat met zijn ziel gebeurde5620
2120dichtregelHij zaait in 't hart de heete netelpijn8810
2121dichtregelHij zag de bruine handen, die zoo zeker6100
2122dichtregelHij zag den priester niet; alleen de stralen6090
2123dichtregelHij zag mijn stijgende bewondring wel4300
2124dichtregelHij zag niet dat wij wuifden met de hand8370
2125dichtregelHij zag niet, en hij overrekende12120
2126dichtregelHij zag niet meer den donkren vorm der dingen6480
2127dichtregelHij zag vervaard de vreemde schemeringen7410
2128dichtregelHij zat gemaklijk op den rand van 't bed4080
2129dichtregelHij zeide: heb Ik u niet trouw gered5500
2130dichtregelHij zelf trod gistren in dees aardsche kroeg8820
2131dichtregelHij ziet hen aan als een verloopen hond13050
2132dichtregelHij zit elke week preeken to maken13980
2133dichtregelHij zoekt U (en 't is Uw bestieren)9010
2134dichtregelHij zou mil' geven wat mijn hart verkoos5320
2135dichtregelHing zij niet als een triestige lantaren6070
2136dichtregelHoe achterhaal ik wat ik heb gemist?5190
2137dichtregelHoe anders komt Gij dan wij denken10170
2138dichtregelHoe bar, hoe onverzoenlijk bitter9840
2139dichtregelHoe geeft Gij, eer ik sterve12440
2140dichtregelHoe hebt Gij dag aan dag geleden5920
2141dichtregelHoe heerlijk is het doelloos dwalen6710
2142dichtregelHoe heerlijk moet de hemel zijn12360
2143dichtregelJonkvrouw, misschien vindt gij mijn woorden boud13600
2144dichtregelHoe helderder licht, hoe duisterder13820
2145dichtregelHoe ik ook schrijf, uw beeltenis2900
2146dichtregelHoe kwellen mij herinneringen6740
2147dichtregelHoelang bedwelmt u werelds zoete geur8860
2148dichtregelHoe lang men feesten moog' in aardes dal5660
2149dichtregelHoe moet ik ingaan tot uw wezen?13480
2150dichtregelHoe roept Gij uit mijn dorheid7270
2151dichtregelHoe schoon begon de reis vanmorgen9730
2152dichtregelHoe vaak zijt Gij dit jaar10720
2153dichtregelHoe zijt Gij tot mij gekomen7640
2154dichtregelHoe zoude ik ooit uw heerlijkheid vergeten?5360
2155dichtregelHoe zouden goden onder menschen wezen?5070
2156dichtregelHoe zou zijn wezen anders kunnen zijn?3650
2157dichtregelHoe zult gij hier kunnen rusten?14480
2158dichtregelHoe zwoegt Gij door den nacht?6660
2159dichtregel't Hooge schuimen van leeds branding6430
2160dichtregel'k Hoor in de tuin door 't dorre loof een sluipen14170
2161dichtregelHoud onze hand omklemmend vast9250
2162dichtregel't Hout waggelt òp; Hij slingert mede11100
2163dichtregelHuisbezoek12960
2164dichtregelHun harten voelden zij als boeken4230
2165dichtregelHun houding drukt hun diepste wezen uit4330
2166dichtregelHun oogen laaiden als een vlam11990
2167dichtregelHun oogen lachten naar de blauwe zerk8770
2168dichtregelHun stemmen waren bits geweest7560
2169dichtregelHun stem vergleed in lispelen en zwijgen4700
2170dichtregelJongen, uw gouden oogen lachen zacht4400
2171dichtregelIemand te minnen, dat is een12590
2172dichtregelIk bad: Heer, laat uw dienstknecht gaan6840
2173dichtregelIk ben de bloemtak die het huis versiert13720
2174dichtregelIk ben een ijle vreemde geur2910
2175dichtregelIk ben geen vader, en ik hèb geen zoon7860
2176dichtregelIk ben met U verrezen3120
2177dichtregelIk ben ontwaakt in gouden zonneschijn4580
2178dichtregelIk ben tot aan den grooten muur gereden13850
2179dichtregelIk ben Uw slaaf, een maaksel Uwer hand8890
2180dichtregelIk ben vermoeid van al dit nutloos dwalen5190
2181dichtregelIk breng u heel mijn warme hart8350
2182dichtregelIk dacht toen ik ging slapen: dezen nacht11220
2183dichtregelIk dank U, God, omdat Gij al het leed3010
2184dichtregelIk denk slechts aan uw zuiver aangezicht4520
2185dichtregelIk denk: zoo zal het later misschien zijn14390
2186dichtregelIk draag als schuld dit groot verdriet7910
2187dichtregelIk draag het leven in zijn rijksten tooi2270
2188dichtregelIk droomde, dat uw hart mij riep660
2189dichtregelIk droomde een verschrikkelijk verhaal13870
2190dichtregelIk droomde niet, of Gij waart in mijn droom5170
2191dichtregelIk ga mij graag aan purpren wijn te buiten8880
2192dichtregelIk ging de blijde beelden langs, de ranke8320
2193dichtregelIk haastte mij naar Uw genade8450
2194dichtregelIk had een afspraak, en in roode zijde9900
2195dichtregelIk hàd mijn leed uit mijn hart gebracht740
2196dichtregelIk heb alleenlijk dit begeerd400
2197dichtregelIk heb de schoonheid steeds bemind4390
2198dichtregelIk heb een god van groene jade13730
2199dichtregelIk heb geen eigendommen meer13270
2200dichtregelIk heb gewerkt, ik heb gebeden8120
2201dichtregelIk heb Hem aangeschouwd7090
2202dichtregelIk heb Hem heel den dag gewacht6020
2203dichtregelIk heb het fluitje aan mijn mond gezet9820
2204dichtregelIk heb met blind gebaar onder uw ramen1030
2205dichtregelIk heb mijn rijk nog nooit zoo goed gekend12980
2206dichtregelIk heb niet twijflend heen en weer gezweefd8930
2207dichtregelIk heb nog niemand om zijn slaap gebracht8830
2208dichtregelIk heb om uw verderf gebeden2970
2209dichtregelIk heb op Golgotha gestaan4180
2210dichtregelIk heb u dikwijls in mijn droom gekust1240
2211dichtregelIk heb u lief, gij zult gelukkig zijn!3850
2212dichtregelIk heb u lief van hoofd tot voeten13140
2213dichtregelIk heb u niet gezocht en niet gemeden8020
2214dichtregelIk heb vandaag met een bekorend vreezen5450
2215dichtregelIk heb zoo lang op u gewacht4480
2216dichtregelIk heb zoo vaak, wanneer de schemer hing1070
2217dichtregelIk hef tot U, die in den hemel troont11680
2218dichtregelIk hield mijn lippen in den nacht geheven5290
2219dichtregelIk hield mijn moe gezicht verborgen13250
2220dichtregelIk hoopte, zonder hoop: te leven!6870
2221dichtregelIk hoorde uw stemme heesch van overgroot vermoeien1360
2222dichtregelIk huiver voor Uw schoon doorvlamd gelaat5210
2223dichtregelIk kan den ganschen dag van rozen zingen5150
2224dichtregelIk kan den last niet langer dragen9090
2225dichtregelIk kan niet loochenen, dat ik u min5350
2226dichtregelIk kan niet opzien, of uw licht gelaat3360
2227dichtregelIk kan Uw wil niet meer weerstreven2730
2228dichtregelIk kleedde mil in donkerpaarse zijde13810
2229dichtregelIk kloeg: o God, die pijn9030
2230dichtregelIk kom, een smeekeling, tot Uw genade5650
2231dichtregelIk koos het heerschen niet, ik ben er toe geboren9620
2232dichtregelIk kus uw lippen en uw oogen13240
2233dichtregelIk laaf me heimlijk met mijn oud verdriet840
2234dichtregelIk leef niet meer als ik u niet aanschouw3810
2235dichtregelIk lees in 't troostend boek van Uw verbonden5300
2236dichtregelIk licht en kwijn, en duister7000
2237dichtregelIk liep aan 't strand, mijn harde roode voeten9930
2238dichtregelIk lig den heelen dag zalig languit3900
2239dichtregelIk luister naar het zoet gezang1330
2240dichtregelIk mat van dag en nacht...8250
2241dichtregelIk meen te leven, maar besta ik wel?5720
2242dichtregelIk min de rozen en den rooden wijn5310
2243dichtregelIk min u heel en al; uw mond, uw haar980
2244dichtregelIk moet wel weenen, will Gods hand u brak5300
2245dichtregelIk overtrad Uw wetten achteloos5250
2246dichtregelIk raad u: neem het leven zooals 't is8870
2247dichtregelIk riep hem, en mijn engel kwam13180
2248dichtregelIk roep tot u om troost den ganschen dag1560
2249dichtregelIk schep den Schepper na; door vuur8730
2250dichtregelIk sta gebogen over 't ijzren hek350
2251dichtregelIk stel mij voor, dat ik een jodenjongen12710
2252dichtregelIk toonde Hem den mantel van mijn leed5210
2253dichtregelIk trouwde een vrouw, en kocht mij vele vrouwen13780
2254dichtregelIk vloek de goden, want ik heb geen zonen13890
2255dichtregelIk voel zijn ziekten en zijn zonden6810
2256dichtregelIk vrees zijn spelen in de drukke straat7890
2257dichtregelIk waakte, en zag het daglicht hangen8670
2258dichtregelIk was tot ongevoelige aard geworden4870
2259dichtregelIk weet, dat gij niet komen zult630
2260dichtregelIk weet, dat ik u eens ontmoeten zal1570
2261dichtregelIk weet de wereld niet, gij, zijt alleen3430
2262dichtregelIk weet het wel, 't is alles spel geweest3890
2263dichtregelIk weet niet waar ik was, 'k voelde een bevel6120
2264dichtregelIk weet niet, wie hem in de kram12600
2265dichtregelIk weet nu, wat ik had vermoed13260
2266dichtregelIk weet wel, dat Gij ergens wacht daar buiten5260
2267dichtregelIk werd zeer treurig, toen ik hen bezag14380
2268dichtregelIk wierp mijn hengel in het water13800
2269dichtregelIk wil maar stil zijn en mij niet bewegen970
2270dichtregelIk wist niet dat de nachtegaal7080
2271dichtregelIk wist niet, dat de weg naar U zóó smal was4560
2272dichtregelIk wist niet meer van leven en van dood4070
2273dichtregelIk wist uw oogen niet zoo schoon en zacht2320
2274dichtregelIk word uit droom en werk opeens gewekt5000
2275dichtregelIk zag den lach vergaan van uw gezicht8020
2276dichtregelIk zag in droom uw magere karkas5280
2277dichtregelIk zag 't van ver: het huis was licht6860
2278dichtregelIk zag 't wel lichten langs den grond4630
2279dichtregelIk zal alom des Heeren lof verkonden11650
2280dichtregelIk zal ten langenlest uw lief gelaat vergeten1430
2281dichtregelIk zal uw oogen zien, zoolang ik leef5340
2282dichtregelIk zei: heb deernis met mijn arme hart4560
2283dichtregelIk zei: ik ben zóó boordevol geluk6550
2284dichtregelIk zei: 't geluk zal mij verfijnen!6720
2285dichtregelIk zei: wat wil het vlammen uwer oogen5440
2286dichtregelIk zie den jongen aldoor verder gaan6750
2287dichtregelIk zit in een subliem vertrek14200
2288dichtregelIn allen nood en bitterheid5830
2289dichtregelIn allen nood zijt Ge een volkomen Heiland5650
2290dichtregelIn de avond dempen zich de stemmen13370
2291dichtregelIn de heemlen is de lente ontloken2380
2292dichtregelIn den schemer het angstige luistren4210
2293dichtregelIn de schemering2550
2294dichtregelIn dezen nacht zal God ons zegenen12050
2295dichtregelIn dit aardsch huis, waar wij begoocheld woven8960
2296dichtregelIn één dag open en verbloeid5040
2297dichtregelIn een register had hij opgeschreven9370
2298dichtregelIn een tang werd ik gehecht7010
2299dichtregelIn glans van iriseerend blauw7050
2300dichtregelIn het gedicht liet hij zijn woorden staan8700
2301dichtregelIn hoeveel harten heerscht de bitterheid1610
2302dichtregelIn hongers optocht werd ik meegedrongen5650
2303dichtregelIn levens loopgraaf zijn wij oud geworden5260
2304dichtregelIn lichten wit-verwaasden nacht6000
2305dichtregelIn onderbroeken, rood en blauw10850
2306dichtregelIn oude tijden zong men zijn verlangen6540
2307dichtregelIn stemmig bruin gekleed3280
2308dichtregelIn stomme smart naar U elks hart verteert8870
2309dichtregelIn stijgende verwondering10390
2310dichtregelIn 't binnenste der dichte hage12500
2311dichtregelIn 't bosch, alleen, en soms in kringen9750
2312dichtregelIn 't donker durf ik tot U komen4810
2313dichtregelIn 't donker van de kamer is12490
2314dichtregelIn 't slapen afgesneden10260
2315dichtregelIn 't wijnglas is de geest vloeibaar en vluchtig8920
2316dichtregelIn vriendenkring drink ik den gouden wijn8910
2317dichtregelIn vroegen uchtend, als de grijze12450
2318dichtregelIn vromen afschuw ben 'k door hen versmaad8550
2319dichtregelIn wildernissen en plantsoenen10160
2320dichtregel't Is alles eenvoud wat uw stoerheid sierde7360
2321dichtregelt Is alsof de vroege lente12200
2322dichtregelt Is al vergeefs, al wat ik heb geleden5250
2323dichtregel't Is avond, en de bloei der hemelen begins1540
2324dichtregelt Is beê- en boetedag5820
2325dichtregel't Is de schemer, en uw zachte640
2326dichtregelIs de smart dan zóó begeerlijk1150
2327dichtregelIs dit het leven of weerspiegeling?13660
2328dichtregelIs dit geen wonder, hoe die teêre nonnen1970
2329dichtregelIs dit Gods nieuwe wereld? pijnend Licht2370
2330dichtregel't Is dwaas in vruchtlooze afgunst te verzinken8900
2331dichtregel't Is elken dag hetzelfde: wat kan ik3860
2332dichtregelIs er een nood, die meerder nijpen kan470
2333dichtregel't Is goed, dat wij zoo vaak ons handen wringen4550
2334dichtregelIs het zoo erg dat ik geen koopman ben14020
2335dichtregelIs liefde lijden? waarom het te sussen?5160
2336dichtregel't Is niet te zeggen, Heer, hoe zoet7650
2337dichtregelt Is of de hemelen verruimen8540
2338dichtregelt Is, of 'k al verder van mijzelven dwaal14080
2339dichtregel't Is wreed, dat wij voor hen die achterbleven12130
2340dichtregelIs zij de moeder of een oudre zuster14230
2341dichtregelJa, deze vruchten op hun eigen sap14450
2342dichtregelJa, Pieterse en Jansen waren krukken14410
2343dichtregelJawel, in wijn en roes ik mij verloor8830
2344dichtregelJa, zegt zijn grafstem vaak, de mensch is zeer verdorven12320
2345dichtregelKalm verdeinen de motieven12810
2346dichtregelKan er wel een zoon zijn12300
2347dichtregelKan ik U met genaken1480
2348dichtregelKent gij de schijngestalten van den wijn?8960
2349dichtregelKent Gij mij nog? — Weet ik uw oogen niet5530
2350dichtregelKind, komt Gij ditmaal in ons hart4170
2351dichtregelKlokkend ontspoot de tulpenroode wijn8970
2352dichtregelKlop zonder noodzaak niet op ieder deur8870
2353dichtregelKom mijn ellendigheid te hulp2780
2354dichtregelKom nu, kom nu620
2355dichtregelKomt ge zoo laat tot mij? de dauw1820
2356dichtregelKomt gij dicht nabij mij leven2490
2357dichtregelKomt hij, nabij uit 't heidensch verleden13020
2358dichtregelKon ik maar slapen, Slaap, u roep ik aan!4880
2359dichtregelKon ik nog eenmaal, vader, wederkeeren1870
2360dichtregelKrachten slingren in dit heelal12510
2361dichtregelKruip door, sluip door!12370
2362dichtregelKunt ge uw verdriet niet laten varen?6760
2363dichtregelKunt gij zelfs in slaaps welig dal2420
2364dichtregelLaat anderen den nacht maar vieren4130
2365dichtregelLaat het licht maar later rijzen500
2366dichtregelLaat mij een strofe wezen in Uw boek5240
2367dichtregelLaat mij nooit van verdriet of vreugde weenen12260
2368dichtregelLaat mij Uwen Geest niet derven10980
2369dichtregelLaat ons dezen nieuwen dag9150
2370dichtregelLaat u maar glijden, de slaap is stil13320
2371dichtregel't Land is een uitzicht van den toren groot10540
2372dichtregelLangs 't hoog blank voorhoofd laat het haar behendig8500
2373dichtregelLeed en geluk, wat 'k gaf of won2530
2374dichtregelLeid mij met in verzoeking, houd mij staande5340
2375dichtregelLicht huift om hen de blauwe kolk7570
2376dichtregelLiefde, in de baan van uw oneindigheid5200
2377dichtregelToen begon zijn bloed in hem te klagen6150
2378dichtregelLiefde, is er geen ander pad670
2379dichtregelLiefde is haar nog niet genaderd3490
2380dichtregelLiefde kent geen barnihartigheld13150
2381dichtregelLief, de regen is geweken590
2382dichtregelLief, de roode rozen dooven600
2383dichtregelLiefde verdrukt in eenzaamheid13160
2384dichtregel'k Lig dagen lang naar U te verlangen11040
2385dichtregelLooft den Heer, gij godenzonen11510
2386dichtregelLooft God in zijn heiligdom11750
2387dichtregelMaak licht den last waarmee ik ben beladen8940
2388dichtregelMaar als zij staarden naar zijn mond6170
2389dichtregelMaar dan zou 'k spuwen op de hand, die zacht12720
2390dichtregelMaar dit is troost, wat is geweest7800
2391dichtregelMaar werd een eed ook menigmaal geschonden7450
2392dichtregelMachteloos en moe van wederstreven1440
2393dichtregelMachtigste van Gods weinige verkoornen6390
2394dichtregelMag men bekennen dat men mint13290
2395dichtregelMeen niet, dat hij to schreien stond4430
2396dichtregelMen had het mij zoo vaak voorspeld12860
2397dichtregelMen heeft den Zoon des Hemels afgezet9990
2398dichtregelMen heeft hem koud en liefdeloos gescholden8760
2399dichtregelMen heeft het kindje, wit en recht11270
2400dichtregelMen heeft mij iets heel liefs gegeven7820
2401dichtregelMen heeft U, de oogen vol verwijt8110
2402dichtregelMen kwelde hem om raad, terwijl hij wrocht7520
2403dichtregelMen legde over twee kalkvaten een plank13040
2404dichtregelMen vindt het logboek en men volgt het spoor13060
2405dichtregelMen weet niet hoe dit is, dat woorden14370
2406dichtregelMen zag hem in zijn zijden kleren welken5610
2407dichtregelMet dagen zwaar ben ik geperst8350
2408dichtregelMet glinstrend oog, als ging hij naar een feest320
2409dichtregelMet hitte en met koude8200
2410dichtregelMet klem van redenen en felle list12280
2411dichtregelMet kussen en met kozingen1630
2412dichtregelMet mijn begeerten strijd ik; wat te doen?8810
2413dichtregelMet minnen hebt gij mijn gemoed gewond!4950
2414dichtregelMet ongeduld en blind verlangen13010
2415dichtregelMet orgel, pauk, bazuin en fluit8600
2416dichtregelMet U zijn wij gestorven8180
2417dichtregelMijn armoe deed U pijn7130
2418dichtregelMijn dagboek is gelijk een galerij,1080
2419dichtregelMijn doel is na, door dunne mist verborgen8840
2420dichtregelMijn eed was zwaar en vluchtig als mijn roes8960
2421dichtregelMijne kuische ongekuste lippen langen naar den lust1160
2422dichtregelMijn God, geef mij de zekerheid2720
2423dichtregelMijn God, ik ben zoo lusteloos en moe5180
2424dichtregelMijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij!11460
2425dichtregelMijn handen lagen op uw zachte karen5210
2426dichtregelMijn handen wachten op de snaren7390
2427dichtregelMijn handen werden wit als 't linnen6880
2428dichtregelMijn hart herdacht zijn bitterheden2120
2429dichtregelMijn hart wil zijn barmhartigheid2980
2430dichtregelMijn hart zal nu niet meer naar u verlangen2940
2431dichtregelMijn Heere, zult Gij U niet laten vinden?1130
2432dichtregelMijn jeugd verging met al zijn prachtig blinken8920
2433dichtregelMijn kreet moet ergens aan den hemel stuiten5200
2434dichtregelMijn oogen doofden, maar mijn hart bleef branden5460
2435dichtregelMijn oog volgt al de lenig-weeke lijnen920
2436dichtregelMijn vriend had heden met mij mededoogen8920
2437dichtregelMijn waarde vriend, hoe ik den dag verdoe?13880
2438dichtregelMijn weeke deernis maakt uw zuivre wonden1960
2439dichtregelMijn ziel gruwt van het dubbelzinnig lachen6300
2440dichtregelMijn zoekend zwerven werd slechts dwalen3320
2441dichtregelMijn zwerfziek hart, houd moed, wij gaan ter avonturen1290
2442dichtregelMisschien geeft dit u troost: te weten10960
2443dichtregelMisschien is er in ieder leven9280
2444dichtregelMocht ik mij wasschen in uw koelte, Stroom!5650
2445dichtregelMoeder, hoe is de vogel zoo stil?550
2446dichtregelMoeder, ik zou mijn hoofd van zorgen zwaar890
2447dichtregelMoest gij u daarom zoo vermoeien7170
2448dichtregelMoet ik ontvangen, wie daar komt? hoe weet1620
2449dichtregelMünchen, uw naam is als het lichte suizen4640
2450dichtregelNaar bloemen ruikt de tuin en fruit8190
2451dichtregelNaar U trok 't droomen onzer knapenjaren12250
2452dichtregelNaar waardigheid en titels streven zij8550
2453dichtregelNaast Hem, een moordenaar, van pijn11110
2454dichtregel's Nachts gaat Gij langs de slapende gezichten5260
2455dichtregelNa de avondmaaltijd, in de hoeven6990
2456dichtregelNa de bedwelmingen en haar extazen9460
2457dichtregelNader met aandacht tot dit groene plein13510
2458dichtregelNader niet een tak te breken9310
2459dichtregelNauw hebt ge uw plaats bezet aan aardes maal8960
2460dichtregelNa warme dagen volgen koude nachten10300
2461dichtregelNa zwaar en moeizaam strijden1390
2462dichtregelNeem mij geheel in Uwe macht, o Nacht5700
2463dichtregelNeem weg het branden van ons weenende oogen5370
2464dichtregelNeen, zij kon hem niet voorgoed verlaten2640
2465dichtregelNiemand hoeft meer in 't donker gaan9000
2466dichtregelNiemand spreekt meer van koksianen12680
2467dichtregelNiet, dat hij hen genas, maar leerde dulden13000
2468dichtregelNiet, dat ik 't koele vaderland verliet6640
2469dichtregelNiet, dat men lijf en leden schond6340
2470dichtregelNog ben ik vol verlangen en vol vreezen5540
2471dichtregelNog dezen avond zult gij tot mij komen2570
2472dichtregelNog dringt uw ademfluistren tot ons door11250
2473dichtregelNog mint uw hart de dichters en de dwazen6490
2474dichtregelNog om de rozen uchtendnevel rilt8910
2475dichtregelNog rooken, als beschreven in Uw boek12060
2476dichtregelNog slaapt dit gezicht, zoo zacht en broos610
2477dichtregelNòg speuren wij 't nieuw vreugdgevoel6030
2478dichtregelNòg staat uw kruis op garde3050
2479dichtregelNog vóór ik stond in blad6450
2480dichtregelToen avond de kamer innam8040
2481dichtregelNooit drong men door tot waar de rozen stonden8950
2482dichtregelNooit kwam een dronk de ziel zóó duur te staan5240
2483dichtregelNu ben ik ver van u, maar in mijn lied3950
2484dichtregelNu denk ik aan het geuren van je haren3410
2485dichtregelNu en nimmer te verklaren10520
2486dichtregelNu gaat de wereld in vlammen op700
2487dichtregelNu heb ik voor de heerlijkheid490
2488dichtregelNu heeft de ziel Gods dageraad2290
2489dichtregelNu heeft één leed ons beide omvangen2580
2490dichtregelNu heeft hij aan doods koele peel2450
2491dichtregelNu houden u mijn armen2870
2492dichtregelNu ik tot U mijn oogen heb geheven3740
2493dichtregelNu is de lucht zoo teeder groen7950
2494dichtregelNu komt de regen ritslend neergezegen820
2495dichtregelNu komt het donker met zijn zoet2850
2496dichtregelNu moet ik weenen in duisternissen7780
2497dichtregelNu murmelen de beken en de bronnen5280
2498dichtregelNu rust gij met uw armen op de kim1250
2499dichtregelNu vaart Uw Geest de wereld door3140
2500dichtregelNu wil 'k in klare verzen zeggen, hoe710
2501dichtregelNu worden alle harten weder jong3460
2502dichtregelNu zal ik voor altijd gelukkig zijn3780
2503dichtregelO aangezicht zoo licht en stil5020
2504dichtregelO alles rekent Hij ons aan ten kwade8950
2505dichtregelO arm hart, dat niet kan in vlammen staan8870
2506dichtregelO bitterheid van God verwachten12030
2507dichtregelO bitterheid van slaap en wake6800
2508dichtregelOch, dat het leven als dees avond werd!5280
2509dichtregelOch Heer, Dien men met specerijen5840
2510dichtregelOch Heere, kan 't Uw wille9190
2511dichtregelOch Heer, wil aan Uw angstig kind8430
2512dichtregelOctober met uw donkerblauwe dagen4140
2513dichtregelO, dat ik eindelijk vertrekken kon5320
2514dichtregelO, dit geluk bij u te zijn2210
2515dichtregelO dit herdenken, dit rampzalig zijn!7760
2516dichtregelO dit ontroeren om een klein gezicht2140
2517dichtregelO dood, dat ge u in elk van ons verbergt5280
2518dichtregelO dood, uit uw gesloten donkre ton5680
2519dichtregelO droom, die in een slapeloozen nacht7870
2520dichtregelO duizelkolken, raadselgronden13460
2521dichtregelO dwaas, die in den schooners Spiegel kijkt5350
2522dichtregelO dwaas, durft gij na wegen en na wikken12270
2523dichtregelOf dag zich der gedachten meester heet5360
2524dichtregelOffer noch offeraars hebt Gij van noode5210
2525dichtregelOf Gij niet hoort, toch schreeuwt mijn hart4620
2526dichtregelOf ik geleden heb? de loog der smart5220
2527dichtregelOf 'k wakker aan Uw ijzren greep ontkom5220
2528dichtregelOf wijn of waanzin! wien moet ik verkiezen?9920
2529dichtregelO Geest, toen Gij ternederkwaamt7580
2530dichtregelO gij, die, als 'k mijn oogen10510
2531dichtregelO Gij, wien aller heimwee hoopt te vinden8910
2532dichtregelO God, bewaar mij voor der zonde vloek5670
2533dichtregelO God, dat aardes allerschoonst gewas5250
2534dichtregelO God, dat Ge eindelijk genadig waart!5330
2535dichtregelO God, de tegenstand11380
2536dichtregelO God, geef antwoord op mijn smeeken!11400
2537dichtregelO God, hoe moeilijk valt het scheiden4820
2538dichtregelO God, ik dank, de schoone stonden5510
2539dichtregelO God, mijn God, geef ons een weinig heul5290
2540dichtregelO God, verlos mij van dit kruis!6770
2541dichtregelO God, wij waren nooit oprecht4550
2542dichtregelO hart, dat naar Gods liefde smacht6940
2543dichtregelO hart, dat van verrukken zwelt7100
2544dichtregelO hart, kom tot mij en vergeet uw treuren8880
2545dichtregelO hart, te krachtloos om verlangst te keeren!4750
2546dichtregelO hart, was hebt gij dan gedaan?8420
2547dichtregelO Heer, Gij hebt gezegd9180
2548dichtregelO Heer, hoe vreeslijk zijn de dagen10040
2549dichtregelO Heer, ik draag mijn hart niet hoog11720
2550dichtregelO Heer, ik ken die zaalge zondares5870
2551dichtregelO Heer, ik roep U aan, haast U ter hulp en red!11740
2552dichtregelO Heer, laat niet uw toorn ontsteken11420
2553dichtregelO Heer, mocht in dit vreeselijke leed8390
2554dichtregelO heerlijkheid der blauwe zomernacht4530
2555dichtregelO hemel, rein kristal, dat de oude schuld8940
2556dichtregelO kind, dat hebt gezworven6890
2557dichtregelO knoppen, die te rijzen1O4O0
2558dichtregelO kunstenaar, die onbekommerd13O70
2559dichtregelO leven, vol van leugen en van droom5660
2560dichtregelO Licht, waarvan al sterflijk oogen lichten4580
2561dichtregelO lief, dat gij niet in den nacht verdwaal4590
2562dichtregelO liefde, die ik met verloochnen wou5180
2563dichtregelO Liefde door een ieders hart begeerd12270
2564dichtregelO lief, de nachtegaal zingt zijn gezang4520
2565dichtregelO liefde, nu 'k de wereld moet ontzwerven5360
2566dichtregelO lief, de roes wil nog geen einde nemen5160
2567dichtregelO lijden, dat wij bevend liefde heeten5280
2568dichtregelO lippen, die 'k hartstochtlijk heb gekust5270
2569dichtregelOm hitte en onrust uit te sluiten6950
2570dichtregelO minnend hart, wil zonder klein versagen5240
2571dichtregelO minnespel en zoete beuzelpraat8550
2572dichtregelO mist, die onzen blik geen uitweg gunt4580
2573dichtregelOmschenen van den schaamlen glans850
2574dichtregelOm 't voorhoofd onder 't kort gekroesd9450
2575dichtregelOm U heb ik den langen dag geleden5170
2576dichtregelO naadrend heil, dat ik met vasten zin5180
2577dichtregelOnder de breede schermen van de ceders13750
2578dichtregelO neem en drink den doodelijken drank!2440
2579dichtregelOngemaskerd ga ik door de wereld5750
2580dichtregelO nooit genoeg kan ik het woord herhalen5660
2581dichtregelOns barre leed aanschouwt de hemel stug8860
2582dichtregelOns hart bespeurt U in den wind8720
2583dichtregelOns hart heef menigmaal het uur geslagen5290
2584dichtregelOns hart moet zeer eenzaam wezen13420
2585dichtregelOns is zoo wonderlijk te moede8OO0
2586dichtregelOns is zoo wonderlijk te moede8650
2587dichtregelOns levenden, o Heer, gedenk9140
2588dichtregelTerwijl ze aan 't fundament nog wroetten9650
2589dichtregelTemidden van de broederen stond hij14130
2590dichtregelOnwezenlijk en los van tijd11OO0
2591dichtregelOnze oogen toonden een genegenheid2310
2592dichtregelOnze stugge wil ketst af vaders gezag7400
2593dichtregel't Ooft dot door vurig zonnestreelen7290
2594dichtregel't Oogenblik dat mij nimmer kan ontnomen5670
2595dichtregelOok deze bloei van liefde gaat voorbij5360
2596dichtregelOok deze droom was schoon: ik zag u spelen7880
2597dichtregelOok deze liefde zal wel sterven2430
2598dichtregelTegen den hemel mor ik nog altijd8930
2599dichtregelOok dit moet zijn: het eerste schuw bewegen12830
2600dichtregelOok dit wilt gij: dat ik voor u belijde2840
2601dichtregelOok nu het avond wordt10180
2602dichtregelO peer, o gulden flessche13090
2603dichtregelOpen de poort, want Gij zijt de portier8960
2604dichtregelOp fond van donker hemelblauw1920
2605dichtregelOp kousen loopen ze over de plavuizen14300
2606dichtregelO pottenbakker, die de rauwe klei8900
2607dichtregelO Roma, wie dorst béédlen om uw gunst6360
2608dichtregelO Roos der rozen, bloeiend in Gods hof5160
2609dichtregelO roos, zoo edel als mijn liefs aanschijn8960
2610dichtregelO sterk verlangen, dat in zuchten12480
2611dichtregelO, toen Gij me in uw eenzaamheid verstiet5660
2612dichtregelO Vader, nu ik hier zo eenzaam ben800
2613dichtregelO vaste wetenschap, dat ginder heil is5200
2614dichtregelOver de wereld ging de lente komen10790
2615dichtregelOver mijn oogen komt de schoone droom4540
2616dichtregelO vreemde reizigers, en gaat gij niet te verre10690
2617dichtregelO vrouwe, die 't onschuldig lijden11120
2618dichtregelO wemelende moederschoot13120
2619dichtregelO, wij, gevangenen in 't grauwe leven5230
2620dichtregelO, wilde God zóó onze wegen Leiden8830
2621dichtregelO wonder uit den ouden tijd!13190
2622dichtregelO wreede vrede! langzaam te veroudren9910
2623dichtregelO zalige avond, de verdwaasde lippen5310
2624dichtregelO zon, die met uw stralen10310
2625dichtregelPleegt gij nog onverdroten9070
2626dichtregelReeds was in haar het afscheidnemen11190
2627dichtregelReegnen de sterren smeltend uit den hemel?4960
2628dichtregelRegen drupt door de lindeboom13500
2629dichtregelReik mij den kelk met vloeibare robijnen8970
2630dichtregelRijk en luchthartig heeft de roos gebloeid10010
2631dichtregelRondom hen werd de wereld wit7530
2632dichtregelRondom zijn voet een rosse schijn5760
2633dichtregelRond u is hunkeren en vasten6600
2634dichtregelRood glom de toorts op 't harnas der soldaten5940
2635dichtregelRuischt de sluimer uit de tuinen540
2636dichtregelRuk af, 't gewaad5950
2637dichtregelRustig ziet hij 't groote leven komen3690
2638dichtregelRustig zit de heele klas te schrijven940
2639dichtregelSaâmllggend nacht op nacht ontvlood ons rust8930
2640dichtregelSchatten vergaadren is een ijdel pogen8860
2641dichtregelSchoon en afschuwelijk is hun gelijk8970
2642dichtregelSchuilt er in alles wat wij lijden moeten5320
2643dichtregelSlaap maar,... slaap rnaar,... slaap13390
2644dichtregelSlaap niet, want onderwijl vervliegt de tijd8870
2645dichtregelSlaap poogde machteloos mijn hart te sussen5230
2646dichtregelSlagregen, stramme grauwe hagelbuien9970
2647dichtregelSla mij, ik kan den zwiep der zweepen niet meer voelen1120
2648dichtregelSlapen, lang slapen, zonder einde4570
2649dichtregelSoms vindt men in de straten van oud Rome14420
2650dichtregelSpreek maar een woord, en 'k zal genezen3350
2651dichtregelStamelwoorden van verrukking4830
2652dichtregelSter, die Gods bevel vernaamt12150
2653dichtregelStille genegenheden tusschen ons7740
2654dichtregelStille winden waaien door het loover1310
2655dichtregelStug in den grond gestooten7180
2656dichtregelToen de avond wenkte en alle sterren wonken5320
2657dichtregelToen de dood den sterken Stengel10670
2658dichtregelToen de Geest u overschaûwde10640
2659dichtregelToen droom de hemel uwer oogen guldde5300
2660dichtregelToen, grauwe bliksem, schoot Zeus' vogel neer1720
2661dichtregelToen hebt gij mijne schuldvernedering2590
2662dichtregelToen heeft zijn hart, lang door zijn angst belet7510
2663dichtregelToen het kleine kindje was geboren2610
2664dichtregelToen hij gedaan had wat hij wou14000
2665dichtregelToen hij haar een paar dagen liefhad10860
2666dichtregelToen hij verouderde, en een zich vermoeien12220
2667dichtregelToen ik den Meester had gevonden10570
2668dichtregelToen ik in het donker sliep4310
2669dichtregelToen ik mijn zonde wou verheelen200
2670dichtregelToen ik nog thuis was, volgde ik 't ruischen6730
2671dichtregelToen ik U, vlammende eglantier, genaakte5300
2672dichtregelToen is Zijn Aangezicht gekomen10740
2673dichtregelToen kwam de botsing met een knal8100
2674dichtregelToen kwam de slaap met teeder vochtige oogen4890
2675dichtregelToen, met gebedgeheven handen, sprak1780
2676dichtregelToen sloegen wijd de glazen deuren open2220
2677dichtregelToen strektet Gij uw handen uit4570
2678dichtregelToen uw paard steigerde, jongeling14260
2679dichtregelToen zag de koning hoe zijn bruine handen270
2680dichtregelToen zagen wij de wolken kruien6420
2681dichtregelToen zij besloten één te zijn13470
2682dichtregelToen zij hem sleurden voor den hoogen raad6200
2683dichtregelTot de heiligen en de horden10770
2684dichtregelTot U heb ik mijn ziel geheven11490
2685dichtregelTrillend verrees hij uit den witten dauw7490
2686dichtregelTusschen uw oogen en de mijne2130
2687dichtregelTwee of drie geestelooze knechten8860
2688dichtregelU beminnen is het leven minnen1170
2689dichtregelU heb ik het meest bemind13360
2690dichtregelU heb ik 't eerst en meest bemind3450
2691dichtregelUit dartlen lust grijp ik den beker niet8880
2692dichtregelUit 't modderdiep der zonden11710
2693dichtregelUit valsche liefde schiet geen lichte straal8900
2694dichtregelUw damp ontstijgt aan zeeën en rivieren4580
2695dichtregelUw dienaars, Heer, de primitieve meesters6260
2696dichtregelUw donkerroode vanen13110
2697dichtregelUw ernstige oogen mild op mij gericht3760
2698dichtregelUw genade komt ons dekken10700
2699dichtregelUw goedheid schiep de tuinen en de weiden9680
2700dichtregelUw gouden oogen in de grijze stad3440
2701dichtregelUw handen lieten 't leven stuiven7960
2702dichtregelUw handen wenkten uit den schemer witter4670
2703dichtregelUw handen zijn in 't licht zoo schoon ontbloeid5530
2704dichtregelUw jonge geest gaat reeds ter avonturen1500
2705dichtregelUw kwaad vaart als een storm de wereld over4570
2706dichtregelUw laatste woord was tot den Vader11160
2707dichtregelUw leven is zeer droef, maar schoon geweest1210
2708dichtregelUw maal? een korst van maaltijds overschot8850
2709dichtregelUw majesteit vervult de heemlen, Heer!11430
2710dichtregelUw naam? Een bel die u tot komen dwingt12280
2711dichtregelUw oogen glinsteren verheugd en bloode4540
2712dichtregelUw oogen hebben heel den weemoed der woestijnen260
2713dichtregelUw oogen, lief, dat zij mijn geest verlichten!4670
2714dichtregelUw schoonheid stond voor aller oog te prijk5340
2715dichtregelUw woning, Heer, zo hoog gebouwd11630
2716dichtregelU zij een trouwe vreemde als bloedverwant8840
2717dichtregel't Valt licht den vijand te braveeren9240
2718dichtregelVan alle bloemen heb ik u verkozen5140
2719dichtregelVan alle dwaling die mijn hart mocht dwalen5250
2720dichtregelVan alle dwalingen en alle zonden5330
2721dichtregelVandaag heb ik mijn hart aan u verloren4860
2722dichtregelVan de rivieren afgesneden9640
2723dichtregelVan haren dunnen vinger330
2724dichtregelVan heinde en verre komt de sippe saâm9380
2725dichtregelVan kind tot God! ik arme was een kind5630
2726dichtregelVanmorgen vond 'k een grijsaard voor de kroeg8920
2727dichtregelVannacht aan 't water met mijn lief genoot8940
2728dichtregelVan schemer is de kamer ingenomen8070
2729dichtregelVan 't dak hingen de stingers neêr11880
2730dichtregelVan top tot teen één wapen3260
2731dichtregelVan uwe ruimte een luttel deel7030
2732dichtregelVan vreugden is mijn ziel verzaad210
2733dichtregelVast is zijn hand nu hij als scherpe reten5430
2734dichtregelVenetië en Haarlem, beide oud5010
2735dichtregelVerbitterd waart gij zoo ver weg gegaan5270
2736dichtregelVergeef! verlangen, aardsch en heerlijk12470
2737dichtregelVergeet mij niet, heb ik van U begeerd5670
2738dichtregelVerheevne, die in voor en vlam7280
2739dichtregelVerhoogt mijn dienst den glans van 't godlijk recht?8860
2740dichtregelVerliefd en dronken zijn wij, groot en klein8830
2741dichtregelVerlosser, die den moed verloort4470
2742dichtregelVerlosser! kom! de wereld wacht!6920
2743dichtregelVerminkten en misdeelden8360
2744dichtregelVerre geliefde, die straks tot mij komt13910
2745dichtregelVer van 't rumoer der straten en mengelend gerucht1460
2746dichtregelViel er een kleine regen in de nacht?9890
2747dichtregelVolken, klappert in de handen11560
2748dichtregelVolkeren hebben zich ontzet gebogen3510
2749dichtregelVoor al begeerten sloot 'k harts deuren toe8810
2750dichtregelVoor haar is iedere dag een raam14070
2751dichtregelVoor u dit boek vol zaligheden5120
2752dichtregelVoor U draag ik gewillig elke smaad8810
2753dichtregelVoorzichtig, zoals men een kostbaar boek14150
2754dichtregelVrede, lief, is bij de dooden1060
2755dichtregelVrees voor vernietiging is niets dan waan8870
2756dichtregelVrijbuiter, die op 't wad gewiegd7040
2757dichtregelVrijmoedig heb ik in Uw tuin gedwaald5150
2758dichtregelWaar dezen dag te gaan? hij dwaalde door de lanen10460
2759dichtregelWaar is de roem, en waar het voordeel8780
2760dichtregelWaar is Vitellus, de wafelverkooper?11810
2761dichtregelWaarmede zullen wij de woning sieren?11060
2762dichtregelWaarom aan elk uw zonden te verhalen12280
2763dichtregelWaarom kwelt gij mij met droomen2540
2764dichtregelWaarom zult gij een vroolijk hart doen weenen8950
2765dichtregelWaar vindt het hart zijn baat?10490
2766dichtregelWáár zij kwamen langs de smalle wegen2620
2767dichtregelWachtengelen, die nederschouwden10620
2768dichtregelWanneer de avond aan de huizen leent410
2769dichtregelWanneer de menschen mij benauwen11670
2770dichtregelWanneer de pastor in zijn preek12960
2771dichtregelWanneer een jongen stil en rustig groeit4370
2772dichtregelWanneer Gij zielen uit het stof8620
2773dichtregelWanneer het lichaam slapend ligt12140
2774dichtregelWanneer ik ben begraven, zullen zij dit vinden10370
2775dichtregelWanneer ik spreek, neig, Heer, uw ooren11410
2776dichtregelWanneer ik tot u bidden wil2770
2777dichtregelWanneer mijn hart voor liefde en leed bezwijkt5340
2778dichtregelWanneer mijn hoofd snikt op het eenzaam kussen930
2779dichtregelWanneer mijn lied mag leven na mijn dood3960
2780dichtregelWanneer u 't bittre van dit boek verwart5280
2781dichtregelWanneer wij u zoeken430
2782dichtregel't Was avond toen wij in een gondel gleden3770
2783dichtregelWas dit geen trouw, zijn korten tijd4090
2784dichtregelWas dit niet schoon en waren de getijden5570
2785dichtregel't Was heldre nacht, de hooge hemel deinde5310
2786dichtregelWas het een kreet, was het een woord?8150
2787dichtregelWas Hij niet met hun zonen opgegroeid?12550
2788dichtregelWas ik beneveld voor een oogenblik?8850
2789dichtregel't Was in de schemering en aan den wand5400
2790dichtregel't Was of de Schrift zijn levensloop verhaalde7460
2791dichtregelWat baat de wereld ons vertrek of komen?8820
2792dichtregelWat baat de ziel haar onophoudlijk zwoegen4920
2793dichtregelWat baat mij nu mijn smachten en verlangen5210
2794dichtregelWat baazlen zij van zede en wet en recht8550
2795dichtregelWat ben ik ver gegaan, wat heb ik vèèl gezworven240
2796dichtregelWat geef ik om uw liefde! — 't is voorbij2950
2797dichtregelWat geeft uw late toegenegenheid!2390
2798dichtregelWat haast ge u zonder kijken10050
2799dichtregelWat paten wij den nuchtren witten morgen4530
2800dichtregelWat hebben wij elkaêr gedaan?1510
2801dichtregelWat heb ik in mijn droom geschreid2960
2802dichtregelWat heb ik urenlang gewaakt!510
2803dichtregelWat hoog schijnt durven ze eerbied te bewijzen5670
2804dichtregelWat in een tijdperk maakt een dichter?14400
2805dichtregelWat is dit, dat, wanneer de dag zich neigt420
2806dichtregelWat is er tusschen ons? De wijde vrede2300
2807dichtregelWat is het goed, naast je te staan4490
2808dichtregelWat is het ons of werelden vergaan3940
2809dichtregelWat is het zoet, uit 't koele lommer6970
2810dichtregelWat is waken, wat is droomen1180
2811dichtregelWat kan het hart van een jongen verrukken?4040
2812dichtregelWat kent mijn hart van u dan enkle steden6290
2813dichtregelWat 'k van dit leven tot Uw huis wou dragen5140
2814dichtregelWat meent gij, dat mijn jokkernije1410
2815dichtregelWat ontwijkt gij mij verlegen?2100
2816dichtregelWat spel was, is gevecht geworden11020
2817dichtregelWat trilt er om uw mond, wat licht er in uw oogen?1490
2818dichtregelWat uw verstompte en laffe en lustelooze zinnen2050
2819dichtregelWat van het edel kruid7230
2820dichtregelWat was zijn wijlen vluchtig bij den heer5080
2821dichtregelWat wekt gij mij tot nieuwe reis8460
2822dichtregelWat zal het heden schoon in Brugge zijn!13690
2823dichtregelWat zeggen afkomst ons en namen?13100
2824dichtregelWat zijn de heeren hard en hoog geweest6320
2825dichtregelWat zijn ze schoon, de schemerige dagen14430
2826dichtregelWat zou ik graag de palmen zwaaien5910
2827dichtregelWeer ging de dood ons stille huis voorbij4940
2828dichtregelWeer heeft uw wreede innigheid1380
2829dichtregel't Weerzien was schooner dan het eerst begroeten13640
2830dichtregelWees maar ver, en laat uw leven2480
2831dichtregelWeest vruchtbaar, zeidet Gij en onder alle volken9400
2832dichtregelWees vroolijk, want wat baat het dat gij treurt8820
2833dichtregelWeet gij niet, dat 'k u overal bespeur?4730
2834dichtregelWeet gij wat weenen is en eenzaam-zijn5470
2835dichtregel'k Weet, God vergeeft, hoe snood wij van Hem dwalen5240
2836dichtregelWeet je nog dien winderigen morgen?960
2837dichtregelWe houden van barmeid en zeekapitein13330
2838dichtregelWeinig schoone dagen9350
2839dichtregelWeinig zal er nog geschreven worden11070
2840dichtregelWelzalig die niet als een handvol graan13540
2841dichtregelWelzalig hij, die der godloozen11360
2842dichtregelWelzalig is de man, dien God vergeeft11520
2843dichtregelWenke ons de hemel, dreig' de hellenood8910
2844dichtregelWerd mij dit toegestaan te zijn ontwrongen8840
2845dichtregelWerther is weder uit den dood verrezen13030
2846dichtregelWie durft uw gelaat verstoren2860
2847dichtregelWie durven deze weelden met mij deelen7900
2848dichtregelWie heeft mij zoo bemind als gij?4760
2849dichtregelWie heeft zijn water uit U, Wel, geput?4580
2850dichtregelWie kan dit hongeren verdragen12750
2851dichtregelWie kan hem meer dan ik beminnen180
2852dichtregelWie kan het hart eens mans doorgronden10440
2853dichtregelWie kent de heimlijkheden van zijn ziel?4380
2854dichtregelWie kent de koop, vóór hij de koopwaar mijnde?5270
2855dichtregelWie kent u, stad, ofschoon hij van u spreekt?13650
2856dichtregelWie mag, o Heere, bij U wonen?11450
2857dichtregelWiens oor de stilste zuchten kan verstaan8920
2858dichtregelWie spreekt den avondzegen?10580
2859dichtregelWie stoort zich nog aan Uw gerechte tucht?4570
2860dichtregelWie u beminnen moge in 't lange leven5300
2861dichtregelWie weet te kiezen tusschen goed en slecht?5140
2862dichtregelWie zijt Gij, Vreemdling, die zich tot mij wendt?5670
2863dichtregelWij bleven tòch niet bij elkander1850
2864dichtregelWij denken niet meer om een lied9130
2865dichtregelWij gingen onze ziel belasten7990
2866dichtregelWij glijden in uw zaal13940
2867dichtregelWij hadden door de bosschen rondgereden3530
2868dichtregelWij hebben de woestijn verkozen10070
2869dichtregelWij hebben goed met hem gevaren12110
2870dichtregelWij hebben niet elkaar gezocht12620
2871dichtregelWij hebben onze ziel niet laten vangen5270
2872dichtregelWij hebben Uwe komst verwacht8630
2873dichtregelWij hebben weer den harden grond geploegd3150
2874dichtregelWij klagen als Uw harde hand ons slaat4570
2875dichtregelWill hij niet achtloos is voorbijgegaan3710
2876dichtregelWij lijden koorts, o bitter medicijn5710
2877dichtregelWij loven U, o God, wij loven uwen Naam11620
2878dichtregelWij moeten roemen, als wij tot U komen5700
2879dichtregelWij moeten worden als de boomen9660
2880dichtregelWijn, brood, een boek in een woestijn8970
2881dichtregelWijn is verboden; drinkt gij toch? welaan8900
2882dichtregelWij paaien dood niet met hem goed te noemen5270
2883dichtregelWij riepen U tot aan den nacht3200
2884dichtregelWij roepen 't luid: gelukkig zijn de dooden13610
2885dichtregelWij schrijven onze liederen met bloed2830
2886dichtregelWij smeeken: met Uw Geestes gloed9120
2887dichtregelWij vieren uw geboortefeest4160
2888dichtregelWij weigeren geen bitterheid4550
2889dichtregelWij weten niet, wat God met ons wil doen8470
2890dichtregelWij weten niet wat komen zal12610
2891dichtregelWij weten 't, Heer, Gij hebt geschreid6190
2892dichtregelWij weten wel, dat Gij geboren zijt3100
2893dichtregelWij willen ons wel schikken naar Uw wil4560
2894dichtregelWij wisten niet van bitterheid en schrik5360
2895dichtregelWij zaten weenend aan de stroomen11730
2896dichtregelWij zeiden: morgen zomerweder!6210
2897dichtregelWij zijn in oorlog, help ons, sterke Strijder5330
2898dichtregelWij zijn te druk, en merken niet Uw komen5710
2899dichtregelWij zijn Uw rozen, en wij voelen pilin5720
2900dichtregelWij zijn zoo blijde heden8160
2901dichtregelWij zoeken allen naar een hof der hoven380
2902dichtregelWij zweren daags de wereld te verzaken12270
2903dichtregelWij zweren dat we Uw vendel zijn9260
2904dichtregelWil mij vertroosten met Uw mededoogen5240
2905dichtregelWil nu uw donker hoofd aan mijnen schouder leunen910
2906dichtregelWilt gij nog hooren dit belijden?7830
2907dichtregelWil U over hen erbarmen3170
2908dichtregelWind en water heb ik noodig8270
2909dichtregelWist gij den dood wel zóó nabij?2340
2910dichtregelWonderlijke avonden, 't is of de wereld3920
2911dichtregelWordt het avond, gaat het dagen?390
2912dichtregel't Wordt laat, het huisgezin gaat rusten9770
2913dichtregelWordt nu het leven stil en licht?810
2914dichtregel'k Zag hem 's middags plots onder de linden13580
2915dichtregel'k Zag Uwer lippen schaduwrijke bocht5210
2916dichtregel't Zal eenmaal door mijn liederen slaan3970
2917dichtregel't Zal Kerstmis worden en 't is stil10610
2918dichtregelZal mijn hart den weg wel vinden2200
2919dichtregelZeer moe gesprongen, vroeg hij, zacht en mild12740
2920dichtregelZeer onverschillig zijn de dagen nu10750
2921dichtregelZe heeten Jan, en Klaas, en Ko9760
2922dichtregelZe is opgetogen door de buurt gegaan10930
2923dichtregelZe lei het aarzlend op een geel6620
2924dichtregelZelfs hij, op wien we onwankelbaar vertrouwen8880
2925dichtregelZendt Gij de wereld nog geen avond toe?4540
2926dichtregelZeus schlep zich om tot stier en zwaan13230
2927dichtregelZe wisten niet, dat God kan bloeien9110
2928dichtregelZe wist het niet, of zij nog leed11240
2929dichtregelZe zag een veld vol felle rozen6460
2930dichtregelZe zeiden: blind zijn oogen5790
2931dichtregelZe zijn veel trotscher dan de rozen7140
2932dichtregelZe zongen stijfjes: kom toch mede, makker!14460
2933dichtregelZie of van alles! — Heer, dat is12340
2934dichtregelZie de maan schijnt door het loover10760
2935dichtregelZie, hoe zij met haar rokken zwaait12950
2936dichtregelZiel heeft de hevigheid van haar verlangen0
2937dichtregelZij aten allen het gezegend brood4240
2938dichtregelZij, die de nauwe kronkelstraat bewonen2010
2939dichtregelZij, die zoo licht de wereld lieten680
2940dichtregelZij draagt den glans van wie veel leden6580
2941dichtregelZij ging, zooals een blinde gaat1590
2942dichtregelZij gingen zóó zich in hun leed verdiepen5930
2943dichtregelZij ging zoo rustig door de jaargetijden6250
2944dichtregelZij had al 't aardsche van zich weggedaan1950
2945dichtregelZij hadden hun geschonden hals gerekt6130
2946dichtregelZij hebben Hem gedragen8210
2947dichtregelZij hebben in hun leer U opgevangen5350
2948dichtregelZij hebben in hun strooien hutten9740
2949dichtregelZij hebben, spreekt Gods volk, mij onderdrukt11700
2950dichtregelZij hebben zich getabberd neergezet12280
2951dichtregelZij heeft de nachtwaak bij het bed12900
2952dichtregelZij heeft zijn wezen zóó beroerd8060
2953dichtregelZij hulde zich in armlijk linnen kleed6110
2954dichtregelZij hurkte in 't zand, en als een bruine lap6060
2955dichtregelZij is behoedzaam langs ons huis gegaan4780
2956dichtregelZij is de erkende profetesse9390
2957dichtregelZij is een fluitend vonkje vuur9720
2958dichtregelZij is een nauw ontloken lotos14250
2959dichtregelZij is zeer rijzig in haar lange12910
2960dichtregelZij is zoo vol van smachten en beminnen14100
2961dichtregelZij keken niet, maar wisten 't van elkaar4220
2962dichtregelZij kennen niet den delicaten zwier7370
2963dichtregelZij kwam hem tegen vlak bij huis11320
2964dichtregelZij leed zoolang, dat droom en visioen9520
2965dichtregelZij maakten eerst een weinig rouwmisbaar9480
2966dichtregelZijn bronzen lichaam blonk in zonneschijn9440
2967dichtregel't Zijn ezels die uit sleur 't gebedskleed spreiden8890
2968dichtregelZijn gouden troon was als een vuur11820
2969dichtregelZijn handen liggen zoo tevreden op het laken2880
2970dichtregelZijn handen zijn verwend en wit2230
2971dichtregelZijn honingverwig haar valt zacht2700
2972dichtregelZijn jonge leden loom in 't hooge gras gelegen160
2973dichtregelZijn kleedren had hij, niet alleen geruild4420
2974dichtregelZijn lange welverzorgde witte handen3540
2975dichtregelZijn oogen waren als 't verschoten blauw3680
2976dichtregelZijn oorsprong had hij in het volk9590
2977dichtregelZijn schoonheid had haar rijksten bloei bereikt1700
2978dichtregelZijn slapen was een duizelend verzinken4010
2979dichtregelZijn wil heeft over mij gestormd13220
2980dichtregelZijn woorden poogden mij te troosten10350
2981dichtregelZijn woord getuigt van anderer bekeering12990
2982dichtregelZijn ziel en adem was doorgeurd van wijn8800
2983dichtregelZij ploegden uw gerekten rug5970
2984dichtregelZij sprongen in het water, en zij speelden12290
2985dichtregelZij slaan verrukt al mijn ellenden gade8550
2986dichtregelZij staan te zingen, en wiegen de Wet12700
2987dichtregelZijt ge elken dag voor kruik en kroes bezweken8890
2988dichtregelZij vreesden alien hem, en zij ontweken9430
2989dichtregelZij vreesde met voor 't mes, maar voor een hand11210
2990dichtregelZij vroegen, waarom ik naar boven tuur3130
2991dichtregelZij waren hard, en sloegen op het Boek12670
2992dichtregelZij waren jongens van het land9490
2993dichtregelZij was mijn wieg, ik werd haar graf13860
2994dichtregelZij was zoo jong en zoo bedorven9470
2995dichtregelZij weerden van hun oogen10550
2996dichtregelZij werd zeer oud en boven de verbanden9550
2997dichtregelZij zagen nijdig naar zijn slaap4350
2998dichtregelZij zag het heerschen van de stilte groot5690
2999dichtregelZij zag het heerschen van de stilte groot7420
3000dichtregelZij zaten breed op kussens van geloof5290
3001dichtregelZij zaten in de lage luie-stoelen3980
3002dichtregelZij zat te sluimren in het ijl prieel14060
3003dichtregelZij zat voor 't hooge venster naast haar gade3580
3004dichtregelZij zeggen, dat ik zoo verstandig praat13970
3005dichtregelZij zeggen: 'wij vergeven, maar ga heen!5200
3006dichtregelZij zeide langzaam verzen, en het was8740
3007dichtregelZij zit en wacht en staart in 't vuur6220
3008dichtregelZij zongen telkens weer dezelfde fraze4990
3009dichtregelZij zullen avondmalen10190
3010dichtregelZonder uw hulp moet ik te gronde gaan5680
3011dichtregelZooals een jonge vogel fluit4110
3012dichtregelZooals een man een keten van fijn goud1040
3013dichtregelZoo diep gebogen, terneêrgeslagen10290
3014dichtregelZoo geel als een bezonde lentewei10250
3015dichtregelZóó gezwind kan nooit een vogel vliegen1980
3016dichtregelZoo gij u niet laat vinden3000
3017dichtregelZoolang mijn hart het leven blijft gespaard8890
3018dichtregelZóó weinig gaf hij om zijn leven4360
3019dichtregelZoo wij, genezen van de zonden10880
3020dichtregelZullen wij samen niet het veld in gaan3400
3021dichtregelZult gij...7600
3022dichtregelZult Gij niet, nu de duisternis begint7600
3023dichtregelZwaar stapt, in zijn blauwlinnen broek13570
3024dichtregelZwijgend taxeert de boer den knecht12310
3025dichtregelZwijg! onzen dood en angst kan niemand breken8840
3026Nalezing IV (1922-1923)Rozen19234861
3027OverigEen nieuw liedjuni 1934n.v.t.1
3028Dorp bij Zomeravond (1907)Dorp bij Zomeravond01-07-1907n.v.t.1
3029Dorp bij Zomeravond (1907)Op de fiets01-07-1907n.v.t.1
3030Dorp bij Zomeravond (1907)Heimwee02-07-1907n.v.t.1
3031Dorp bij Zomeravond (1907)Kruisdragen18-07-1907n.v.t.1
3032Dorp bij Zomeravond (1907)Regendag02-07-1907n.v.t.1
3033Dorp bij Zomeravond (1907)Lied!18-07-1907n.v.t.1
3034Dorp bij Zomeravond (1907)Stil zijn20-07-1907n.v.t.1
3035Dorp bij Zomeravond (1907)Gestorven20-07-1907n.v.t.1
3036Dorp bij Zomeravond (1907)Lazarus!Augustus 1907n.v.t.1
3037Dorp bij Zomeravond (1907)Zielevreugd!10-08-1907n.v.t.1
3038OverigJohannescirca 1935n.v.t.1
3039OverigMotto1924-1928n.v.t.1
3040OverigDe Heilige Sebastiaan1