periode bundel:
(
geschreven op:
juni 1934
VG-pagina:
n.v.t.
van een jongeling die zijn beminde ombracht, en daarvoor moest sterven, medegedeeld door Willem de Mérode O mannen en vrouwen ...
verder lezen
periode bundel:
(
geschreven op:
circa 1935
VG-pagina:
n.v.t.
In: De Gids. Jaargang 90 (1926) De dag verduisterde over 't meer De malve bergen brandden wijd. Het glitsend water, ...
verder lezen
periode bundel:
(
geschreven op:
1924-1928
VG-pagina:
n.v.t.
Het gansche schepsel zucht, verwachtende als met opgestoken hoofde de openbaring der kinderen Gods. Paulus Inquietum est cor nostrum, donec ...
verder lezen
periode bundel:
(
geschreven op:
VG-pagina:
Dit gedicht verscheen in Maandblad gewijd aan de beoefening der letterkunde van 2 april 1914, getiteld ‘De Heilige Sebastiaan’. Hans ...
verder lezen