periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
14-1-1932
VG-pagina:
1089
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
26-10-1932
VG-pagina:
1107
Weinig zal er nog geschreven worden. Wat zal leven in toekomstige eeuwen? De trekvogels joegen langs met schreeuwen. In onze ...
verder lezen
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
15-1-1932
VG-pagina:
1090
Het was een losgeraakte zode, Vol riet en biezen, vrije wijk Voor schuwe vogels, die hun bloode Broed tuchtten in ...
verder lezen
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
DW 1930
VG-pagina:
1074
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
22-4/3-5-1932
VG-pagina:
1091
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
A 1931
VG-pagina:
1075
Zeer onverschillig zijn de dagen nu: De regen en het ruischen van de boomen, En zon, en menschen die meelijdend ...
verder lezen
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
26-4-1932
VG-pagina:
1092
Hier ziet men niets dan daken; prachtig zijn Door 't leven zij vervormd, en zoo gekorven, Als mannen die het ...
verder lezen
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
6-1-1931
VG-pagina:
1076
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
?-5-1932
VG-pagina:
1093
Ze is opgetogen door de buurt gegaan En heeft het laatst sensatienieuws besproken Met naaisters en die in de winkels ...
verder lezen
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
8-1-1931
VG-pagina:
1077
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
20-7-1932
VG-pagina:
1094
Dat wij dit droomen dorsten, En bewust ernaar streven: Eens onder uwe vorsten Als gelijken te leven. Misschien meer, misschien ...
verder lezen
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
8-1-1931
VG-pagina:
1079
Over de wereld ging de lente komen. Gods Geest is neergezweefd en als dauw Gedruppeld in de heete ziel der ...
verder lezen
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
19-9-1932
VG-pagina:
1095
Er is een groote regen losgekomen, Zooals soms in ontruste nacht de droomen Van een heel leven, saâmgedrongen Tot één ...
verder lezen
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
12-1-1931
VG-pagina:
1080
Alsof een hand ze ineengefrommeld had En weggeworpen, drijven vreemde wolken; En andren liggen als de witte scholken Van kindren ...
verder lezen
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
29-9-1932
VG-pagina:
1096
Misschien geeft dit u troost: te weten, Dat ge onaantastbaar, onbesmet, In boventijdelijk vergeten, Staat in mijn hart en mijn ...
verder lezen
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
26-7-1931
VG-pagina:
1081
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
29-9-1932
VG-pagina:
1098
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
27-7-1931
VG-pagina:
1082
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
4-10-1932
VG-pagina:
1099
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
28-7-1931
VG-pagina:
1083
Denkt gij dat dit gelukkig maakt, Dichten en eenzaamheid? en noodig Te hebben wat gij overbodig Noemt en als tijdverbeuzlen ...
verder lezen
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
6-10-1932
VG-pagina:
1100
Onwezenlijk en los van tijd En wat hen bindt aan 't aardsch bestaan, Achter den droom der sterflijkheid Gezwenkt, vangt ...
verder lezen
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
30-7-1931
VG-pagina:
1084
De jongen schrijft; 'over 't papier gebogen Heb ik hier nu al haast een uur gezeten Te denken wat ik ...
verder lezen
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
7-10-1932
VG-pagina:
1102
Wat spel was, is gevecht geworden Zijn oogen beurtlings rood en groen, Blindlichtten, flitsten en verorden, En werden onaantastbaar groen ...
verder lezen
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
31-7-1931
VG-pagina:
1085
periode bundel:
(1929-1932)
geschreven op:
10-10-1932
VG-pagina:
1103