periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-1937
VG-pagina:
1386
Zij was mijn wieg, ik werd haar graf. Mijn wezen is uit haar begonnen. Ik werd een van de nieuwe ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-1937
VG-pagina:
1387
Ik droomde een verschrikkelijk verhaal. Ik was een zaadje en ben ontsproten In een warm duister en werd grooter En ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-1937
VG-pagina:
1388
Mijn waarde vriend, hoe ik den dag verdoe? Ziehier 't verhaal, dor als een zakenlijst. 'k Ontbijt als boer met ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-1937
VG-pagina:
1389
Ik vloek de goden, want ik heb geen zonen. Mannen verheugen zich in 't eeuwig leven Van hun geslacht en ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-1937
VG-pagina:
1390
De priesters hebben mij altoos gehaat Omdat ik orthodoxer ben dan zij, En geen papiergeld plak op godgezichten, Om omgekocht ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-1937
VG-pagina:
1391
Verre geliefde, die straks tot mij komt, De thee dampt, eet de versche bamboespruitjes, Geniet de lente met een helder ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-1937
VG-pagina:
1378
Ik trouwde een vrouw, en kocht mij velen vrouwen. Voor ik verouder wil ik zonen winnen. Zaads overvloed geeft overvloedig ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-1937
VG-pagina:
1379
De hagelbuien raatlen door den hemel.De bamboestangen klapperen luidruchtig.De wilde ganzen trekken krijschend verder. Het water kreeg een korten snellen ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-1937
VG-pagina:
1380
Ik wierp mijn hengel in het water. De vis beet, en ik ving de vis. Ik doodde de vis, ik ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-193 7
VG-pagina:
1381
Ik kleedde mij in donkerpaarse zijde, En nam de kevie met den gelen vogel En liet hem wandelend de wereld ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-1937
VG-pagina:
1382
Hoe helderder licht, hoe duisterder. Hoe duisterder hoe meer sterren. Hoe meer sterren hoe groter heelal. Hoe groter heelal, hoe ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-1937
VG-pagina:
1383
De lentenevels stijgen uit de vijvers. De schaduwen van riet en boonren groeien. Schaduw en nevel worden tot een wade, ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-1937
VG-pagina:
1384
Een witte pauw pikt uit een roomen schotel, Een wijfje, en drie pauwen paradeeren Met uitgezette purpergroene staarten. Elk vaagde ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-1937
VG-pagina:
1385
Ik ben tot aan den grooten muur gereden. Ik sprong uit 't zadel en beklom den muur. De meterdikke treden ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
3-4-1937
VG-pagina:
1372
Ik ben de bloemtak die het huis versiert. Van een zeer ouden stam ben ik gerukt. Mijn heer vereert mij ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
3-4-1937
VG-pagina:
1373
Ik heb een god van groene jade En een godin van rood ivoor. Tusschen die beiden (smalle manestraal, Melkwitte spleet ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
3-4-1937
VG-pagina:
1374
De keizer rustte; zeven mandarijnen Tezaam gekoppeld met hun lange staarten, Trokken op roodgezoolde vilten laarzen De jonk zeer statig ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
3-4-1937
VG-pagina:
1375
Onder de breede schermen van de ceders Stond 's avonds laat nog als een heete zuil De zware harsgebalsemde zomerlucht ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
3-4-1937
VG-pagina:
1376
De Zoon des Hemels heeft mijn hart verheugd. Vanmorgen bracht, gehuld in groene zijde, Zijn kamerheer een porceleinen vijver, Een ...
verder lezen
periode bundel:
-1937
geschreven op:
4-4-1937
VG-pagina:
1377
De nacht grenst aan de dag, en aarde aan de hemel. Er is geen scheidslijn tussen deze twee. Geen niemandsland ...
verder lezen