periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
1923
VG-pagina:
486
Vandaag heb ik mijn hart aan u verloren, Rozen, zoo rood als versch vergoten bloed. Ik zie in u den ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
1923
VG-pagina:
477
Dit ernstig, stil in zich verzonken zijn Als 't leven in die teer japansche beelden: 't Gezicht doorschenen, vingers die ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
1923
VG-pagina:
495
Met minnen hebt gij mijn gemoed gewond! O lief, ik heb alleen naar u gezocht. Jarenlang volgde ik 't dwalen ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
1923
VG-pagina:
496
Reegnen de sterren smeltend uit den hemel? Spatten komeeten laaiend uit elkaar? Mat-gouden stralen vallen, sierlijk boogend, Of uit den ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
O 1922
VG-pagina:
462
Of Gij niet hoort, toch schreeuwt mijn hart Nachts angstaanjagend donker in, Of mij niet eindlijk een begin Van troost ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
1923
VG-pagina:
497
I Heersch over alle stadsherinneringen II En daadlijk komen de herinneringen III Sint Bavo Zij zongen telkens weer dezelfde fraze, ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
1922
VG-pagina:
463
Ik zag 't wel lichten langs den grond, Maar dacht, het was een vlek van zon. En 't scheen, ik ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
1923
VG-pagina:
480
Gelaat, dat ik zoozeer heb liefgehad, Dat, brandmerk, diep in mijne ziel gedrukt is, Waardoor zij werd gepijnigd en verrukt ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
9.6.1923
VG-pagina:
504
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
1922
VG-pagina:
464
I München, uw naam is als het lichte suizen Der lente, die met frisch en fleurig groen Een paradijs maakt ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
1923
VG-pagina:
481
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
30.9.1923
VG-pagina:
505
Hier heeft het leven nog den zachten glans Van nutteloos in schoonheid te verstralen. Wat laat de lucht hier zuiver ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
19.11.1922
VG-pagina:
466
Ets van Johan Dijkstra Ziel heeft de hevigheid van haar verlangen Met macht bedwongen en zeer scherp gewet. En toen ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
1923
VG-pagina:
483
Stamelwoorden van verrukking, Die geen zin en geen verband meer kennen; Flarden van gedachten, afgebroken Als een nieuwer zoeter visioen ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
30.9.1923
VG-pagina:
506
Dit is de weg der heilge martelaren, De via sacra van den heldendood. Gods helgeheim doorlichtte hen zóó rood Dat ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
G 1923
VG-pagina:
467
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
1923
VG-pagina:
484
Als uw bloode driestheid durfde erkennen, Dat wij samen in den hemel waren, Zou ik dan 't gemeen geluk niet ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
30.9.1923
VG-pagina:
507
I Museo Vaticano Hoe zouden goden onder mensen wònen? Ach, zij vertoeven slechts een korten tijd, Dat men hun trouw ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
R 1923
VG-pagina:
468
Dit is een huis, waar God van zeggen zou: 'Hier heb ik eindelijk mijn rust gevonden', En waar verloornen veilig ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
1923
VG-pagina:
485
Dit was een dag van heimelijk begeren, Van sterk verlangen en verholen lust. Nu wordt het avond, nu komt de ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
30.9.1923
VG-pagina:
509
's Nachts is mijn geest de heemlen doorgetogen, En scheerde langs der Alpen scherpen top, En ving den glimlach van ...
verder lezen
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
OW 1923
VG-pagina:
469
periode bundel:
(1922-1923)
geschreven op:
1923
VG-pagina:
456