periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
1-10-1932
VG-pagina:
1022
De rozen, hulplooze en vermeetlen, Heeft hij vertroeteld en ontzien De koninklijke op eerezeetlen, Die overweldigen en gebi?n, De schaduwpaarsen, ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
28-9-1932
VG-pagina:
1039
In stijgende verwondering, Gesteld op 't zondoorgloeide glas, Mijn stille dorsten onderging Een heuldronk levenlauw, mijn dood genas. Ik, nieuw ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
15-10-1932
VG-pagina:
1059
Het donkre huis ontweken In 't middernachtlijk uur, Heeft geen ons nagekeken Op ons hemelsch avontuur? Wij deden de ruit ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
23-9-1932
VG-pagina:
1023
Als 't lichaam 's morgens bij 't ontwaken, (O zoetste rust !) weer 't dons induikt, Komt er een vaste ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
29-9-1932
VG-pagina:
1040
O knoppen, die te rijzen Waagt in het late jaar, Hoe koestert u de grijze Gekromde perelaar. Hij, die zijn ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
4-10-1932
VG-pagina:
1061
Vooravond t' Zal kerstmis worden en 't is stil. Een vroege winter sloeg het leven, Ach God, zooveel is dood ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
22-9-1932
VG-pagina:
1024
De grove muren slurpen zon. De bijna doode druivelaar Hangt voor het laatst, bewaasd en zwaar, Zijn gouden trossen langs ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
26-9-1932
VG-pagina:
1042
De zomernacht werd zwart, Toen, zacht en duidlijk klonk er Een klare stem door ‘t donker: Mijn zoon, geef Mij ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
2-10-1932
VG-pagina:
1062
De engelen zijn begeerig in te zien. 1 Petrus 1: 12b Wachtengelen, die nederschouwden Naar de bewaasde wereldkust, Verkondigden: 't ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
23-9-1932
VG-pagina:
1025
Zoo geel als een bezonde lentewei Zijn de kastanjes nu de knoppen sprongen. De vochte blaadjes glimmen mild als zij, ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
6-3-1933
VG-pagina:
1043
Het is een sidderen en belijden, Een moeizaam reiken naar het verblijden, Dat boven hem als de zonneschijn Straalt, maar ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
18-10-1932
VG-pagina:
1064
Toen de Geest u overschaûwde Met zijn glorie en genâ, Toen het Leven in u dauwde, Droegt ge uw stille ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
24-9-1932
VG-pagina:
1026
In 't slapen afgesneden, Doorstroomd van droom en blos, Zijn toekomst en verleden Opeens vervuld en los. Nog willen zich ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
29-9-1932
VG-pagina:
1044
Wie kan het hart eens mans doorgronden, Wie kent zijn vreugden en zijn kwaal? O Heer, wij hebben vele vonden ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
18/19-10-1932
VG-pagina:
1066
Hebt gij tóch, mijn stramme leden Met uw zonnelieflijkheden Koesterend, uw knecht herkend, Kind, dat in mijn arm geheven U ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
24-9-1932
VG-pagina:
1027
De lucht betrekt, het zand stuift op, Hoog torent zich de donderkop, Die blauw als lei, en koperrood, Dreigt met ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
1/2-10-1932
VG-pagina:
1045
Door zware regendroppen Gebogen en gevuld, Heeft zon de bioode knoppen Der rozen rood verguld. Wij, kinderen die hopen Op ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
20-10-1932
VG-pagina:
1067
Lucas 2:36 Toen de dood den sterken stengel, Waar mijn liefde op was geënt, Doorsneed, heeft mijn hart den engel ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
2-10-1932
VG-pagina:
1029
Zoo diep gebogen, terneêrgeslagen, Zoo bevende en traag weer opgericht, Zoo wankelend onder 't zware dragen Van kroon en kragen ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
3-10-1932
VG-pagina:
1046
Waar dezen dag te gaan? hij dwaalde door de lanen, En keek prieëlen in, en drong door kreupelhout, En zag ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
26-9-1932
VG-pagina:
1069
'O vreemde reizigers, en gaat gij niet te verre Van huis en hof en al wat gij gehaast verlaat? En ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
26-9-1932
VG-pagina:
1030
Na warme dagen volgen koude nachten. Als lakens ligt de dauw op bleek en haag Versteven naar wat zonneschijn te ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
8-10-1932
VG-pagina:
1047
De laatste levensglans lag over hem In afscheidnemen en ontzeggen moeten Van kleine vreugden, die het leven zoeten, En iets ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
21-10-1932
VG-pagina:
1070
Uw genade komt ons dekken. Over donkerheid en vlekken Vlokt de stille witte sneeuw. Uit het galmgat van den toren ...
verder lezen
periode bundel:
(1931-1933)
geschreven op:
26-9-1932
VG-pagina:
1031
O zon, die met uw stralen Streelt langs het tenger hout, En krachten wekt, en kwalen Vernielt en buiten houdt, ...
verder lezen
Aan het laden...