periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
8-1-1938
VG-pagina:
1408
't Is, of 'k al verder van mijzelven dwaal. Ik zit in 't middelpunt van een spiraal, Die uitzet als ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
26-1-1938
VG-pagina:
1424
Egyptische grafschildering Gij, die in het licht zijt, kunt u Kiezen, wat gij wenscht en wilt, Want de gunst van ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
9-1-1938
VG-pagina:
1409
Hij is vol waardigheid de dorpsschoolmeester, Staat glanzend aan de rand der maatschappij, Betuttelt alles en hoort nergens bij, En ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
26-1-1938
VG-pagina:
1425
Egyptische grafschildering Zij is een nauw ontloken lotos, Maar veel hulplozer en droever. Zij is als een smalle boot, los ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
30-1-1938
VG-pagina:
1394
Wij glijden in uw zaal Zoo zacht als een ijl dons, Maar gij betoovert ons Tot een ding hard als ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
15-1-1938
VG-pagina:
1410
Zij is zoo vol smachten en beminnen, Dat men haar blauwseloogen niet durft zien. Zij is 't van 't lange ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
27/28-1-1938
VG-pagina:
1426
Toen uw paard steigerde, jongeling Dwongen uw sterke dijen Het terug in den draf, de vrije Galop die ten doode ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
31-12-1937
VG-pagina:
1395
De hemel is zachtgrijs Als de as van een cigaret. Er is niemand die op ons let Dan de speelman ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
15-1-1938
VG-pagina:
1411
Hij weet ’t niet, maar is een der onbegeerden, die egoïstisch worden en jaloers. Ze suggereren dat hen niets ontbeerde, ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
26-1-1938
VG-pagina:
1427
Deze kleine rozelaar, O wat geeft hij zich een moeite Om tot zijnen eersten bloei te Komen, o wat valt ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
4-1-1938
VG-pagina:
1396
Hij voelde zich vermoeid en neêrgeslagen. En wàs hij of gevoelde hij zich oud? Hij kende liefde en de macht ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
16/17-1-1938
VG-pagina:
1412
Er is iets zonderlings in haar verschijnen, Iets buitenwereldsch en iets ouderwetsch, Ze heeft zich opgedirkt en blijft toch flets ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
27-1-1938
VG-pagina:
1428
Hij is een boer, maar hij is mooi. In al zijn jeugdige ouderwetsheid Is er geen zweem van vaag- of ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
5-1-1938
VG-pagina:
1397
Zij zeggen, dat ik zo verstandig praat, En dat geen trek in mijn gelaat Verraadt dat ik krankzinnig ben; Dat ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
20-1-1938
VG-pagina:
1413
Temiddenv an de broederen stond hij. Men kon hem haast niet onderkennen Van de anderen, want zijn gelaat en pij ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
29-1-1938
VG-pagina:
1429
Dat dit tussen ons kan zijn, Deze liefde (druppel wijn In een glas klaar water glijdend, Zich oplossende verbreidend), Deze ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
1-1-1938
VG-pagina:
1398
Hij zit elke week preken te maken, Die de gemeente Zondags komt horen. Hij moet dopen als er wordt geboren ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
20-1-1938
VG-pagina:
1414
Hij voelde zich gelijk een orgeltoon Die langzaam weggespeeld wordt, de gewelven Moeten hem nog weerkaatsen; dit zichzelven (Niet zijnde) ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
30-1-1938
VG-pagina:
1430
Op kousen loopen ze over de plavuizen Hier heerscht de stilte en is het schemerachtig Altijd; de zon is voor ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
9-1-1938
VG-pagina:
1399
Hier zit hij nevens zijne gemalin Die hen met 't Woord vertroostte en bezeerde, Tegen hun reglementen rebelleerde, En veel ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
20-1-1938
VG-pagina:
1415
Voorzichtig, zooals men een kostbaar boek Opent, was de verdoofde (laag na lagen Werd omgevouwen, critisch gageslagen) Opengelegd voor het ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
30-1-1938
VG-pagina:
1431
De eene begeleidt, de andre draagt mij.Tot mijn genoegen en in zwaren strijd. Dit zijn bevredigingen en dit plaagt mij, ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
5-1-1938
VG-pagina:
1400
Toen hij gedaan had wat hij wou, Begon er in hem een bedroeven Of hij moest wenen bij een groeve ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
21-1-1938
VG-pagina:
1416
Hij droeg een zwartfluweelen flodderbroek, Wijd openstaand een lichtbont boezeroen, Op zijn goudbruine borst in donkergroen Een tatouëering, een bontzijden ...
verder lezen
periode bundel:
(1937-1938)
geschreven op:
29-1-1938
VG-pagina:
1432
Altijd verdoold van zinnen, Zo komt men op de baan. 't Is steeds weer: bloed en minne, En doof zijn ...
verder lezen