periode bundel:
-1938
geschreven op:
4-1-1938
VG-pagina:
1436
Er leefde in haar een heimelijke hoop, Dat zij nog eens een schoonen zoon zou baren, En toen haar man ...
verder lezen
periode bundel:
-1938
geschreven op:
6-1-1938
VG-pagina:
1437
Men weet niet hoe dit is, dat woorden Toekomen en zij zijn bereid Om de geruchten die zij hoorden Daad ...
verder lezen
periode bundel:
-1938
geschreven op:
8-1-1938
VG-pagina:
143S
Ik werd zeer treurig, toen ik hen bezag, Deze gedenkbladen van uw jong leven. Jeugd is ons slechts een oogenblik ...
verder lezen
periode bundel:
-1938
geschreven op:
8-1-1938
VG-pagina:
1439
Ik denk: zo zal het later misschien zijn: Jij hebt een huisgezin, een vrouw en zonen, En ik zal nog ...
verder lezen
periode bundel:
-1938
geschreven op:
9/10-1-1938
VG-pagina:
1440
Wat in een tijdperk maakt een dichter? Als plotseling een door het slichte Gelijke hout breekt, en de ruimte zoekt, ...
verder lezen
periode bundel:
-1938
geschreven op:
11-1-1938
VG-pagina:
1441
Ja, Pieterse en Jansen waren krukken, Bezaten nog geen luis om dood te drukken, En hoor nu eens hoe ver ...
verder lezen
periode bundel:
-1938
geschreven op:
13-1-1938
VG-pagina:
1442
J.K. van Eerbeek † Soms vindt met in de straten van oud Rome Een sarcophaag, een doodkist, waar de buis ...
verder lezen
periode bundel:
-1938
geschreven op:
15-1-1938
VG-pagina:
1443
Wat zijn ze schoon, de schemerige dagen Die niet meer grijs en nog niet paarlemoer Zijn durven, alsof er een ...
verder lezen
periode bundel:
-1938
geschreven op:
15-1-1938
VG-pagina:
1444
Het is niet goed, dat men zijn kinderland Vergeet, maar 't kan zoo ver zijn als de rijken Der voortijd, ...
verder lezen
periode bundel:
-1938
geschreven op:
15-1-1938
VG-pagina:
1445
Ja, deze vruchten op hun eigen sap Zijn goed geweckt en zonder alcohol. Ze zien iets bleek en voos, maar ...
verder lezen
periode bundel:
-1938
geschreven op:
18-1-1938
VG-pagina:
1446
Zij zongen stijfjes: kom toch mede, makker! Een juffrouw had hen leuterend geleid. Maar 't bracht geen warmte en geen ...
verder lezen
periode bundel:
-1938
geschreven op:
24-1-1938
VG-pagina:
1447
De feestdisch is gedekt in 't lommer.Wanneer het windje even waait,Komen er zonnevlammen gelaaidIn het kristal, zooals de kommerTot vuur ...
verder lezen
periode bundel:
-1938
geschreven op:
27-1-1938
VG-pagina:
1448
Hoe zult gij hier kunnen rusten? Al de onnut gespaarde lusten Stromen nog met zacht geruis Door uw ongerepte leden, ...
verder lezen
periode bundel:
-1938
geschreven op:
2-2-1938
VG-pagina:
1450
Eerst draait er één, dan twee, dan vier, En eindlijk allen, groote tollen Die razend worden, en uitbollen, Bleeke planeeten ...
verder lezen