periode bundel:
-1932
geschreven op:
26-7-1932
VG-pagina:
996
Een vreemdeling is in ons huis gekomen.Wij hebben onze wanden zóó geschoven, Dat hij een kamer heeft voor slaap en ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
26-7-1932
VG-pagina:
997
Slagregen, stramme grauwe hagelbuien Beleegren urenlang ons klein prieel. De wijn zwalpt in de hooggemonde schalen. Wij hebben 't lied ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
21-7-1932
VG-pagina:
982
Ik heb het fluitje aan mijn mond gezet. Mijn vingers overtrippelen de gaten Buiten mijn tuin ligt de rivier gebed ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
26-7-1932
VG-pagina:
998
Dit is een droom, die nooit wordt uitgedroomd: Ik ben een bloesemtak onder de sterren, Die ik beneden mij in ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
21-7-1932
VG-pagina:
983
De ruiter had zich naar mij toegebogen En langde mij een brief van rijstpapier Ik heb mij voor uw ijlbode ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
26-7-1932
VG-pagina:
999
Men heeft den Zoon des Hemels afgezet. Hij wou niet luistren naar de mandarijnen. Nu zit hij in een kale ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
22-7-1932
VG-pagina:
984
Hoe bar, hoe onverzoenlijk bitter Heerst wintertijd over het land. De bodem prijkt met wit geschitter. De maagre boom staat ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
26-7-1932
VG-pagina:
1000
De lucht is koel, de nacht is haast verdwenen. De witte hemel is zoo weltevreden En glanzend als mijn uitgeruste ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
22-7-1932
VG-pagina:
985
De groote keizer heeft met mij gesproken. Ontzaglijk zat hij op zijn gouden troon. Als een gevouwen doek lag ik ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
26-7-1932
VG-pagina:
1001
Rijk en luchthartig heeft de roos gebloeid. Haar zijden prachtgewaad was snel versleten. Van een berooid hart wil geen mensch ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
23-7-1932
VG-pagina:
986
Het brommen van een vlieg is in de kamer. Ik kan niet werken door dat domme brommen. 'k Sla met ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
23-7-1932
VG-pagina:
987
De boomen overijlen zich te bloeien. De bloemen geuren overdadig mild. De jeugd glanst als een bliksem, en zijn gloeien ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
23-7-1932
VG-pagina:
988
De maan schijnt over levenden en dooden.De overwinnaars plunderen de lijken.De held trapt op de keel van de gewonden.Zijn sterke ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
23-7-1932
VG-pagina:
989
Viel er een kleine regen in de nacht? Een kraalgordijn heeft even zich bewogen, Ik luister, en ik houd mijn ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
24-7-1932
VG-pagina:
990
Ik had een afspraak, en in roode zijde En schoon gewasschen, trad ik voor den spiegel, Ik schrok en toornig ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
24-7-1932
VG-pagina:
991
O wreede vrede: langzaam te veroudren. Mijn nageslacht zal zitten aan mijn voeten En tot mij opzien als een hoogen ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
24-7-1932
VG-pagina:
992
Of wijn of waanzin! wien moet ik verkiezen? Mijn hart is een uit 't nest gevallen vogel, Die wild verschrikt ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
24-7-1932
VG-pagina:
993
Ik liep aan 't strand, mijn harde roode voeten Sloegen een kreunen uit het natte zand, En plassend sloeg het ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
25-7-1932
VG-pagina:
994
Helaas, helaas, helaas, de zomer ging. De laatste boot is over 't meer vertrokken. Er is geen lied meer uit ...
verder lezen
periode bundel:
-1932
geschreven op:
25-7-1932
VG-pagina:
995
De hemel luwt, de lente staat te komen. De visch spat als een vonkenzwerm omhoog. De vogel tooit zich met ...
verder lezen