periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
EGM 1917
VG-pagina:
296
Wat heb ik in mijn droom geschreid Om uwe jeugdige oogen. Hun sterk en zoet vermogen Heeft dag en nacht ...
verder lezen
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
EGM 1917
VG-pagina:
297
Ik heb om uw verderf gebeden, Omdat ik zelf verdorven ben. Omdat ik enkel zorgen ken, Wensch ik u enkel ...
verder lezen
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
13-01-1916
VG-pagina:
282
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
EGM 1917
VG-pagina:
298
Mijn hart wil zijn barmhartigheid Geen oogwenk naar u wenden. Het juicht in uw ellende, En lacht, omdat uw harte ...
verder lezen
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
01-02-1916
VG-pagina:
283
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
EGM 1917
VG-pagina:
299
Beminnen moeten, niet bemind te zijn! — O zuivre wonde, bloederood en open. Van zalig beiden en onzalig hopen Weten ...
verder lezen
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
01-02-1916
VG-pagina:
284
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
G 1918
VG-pagina:
300
Zoo Gij U niet laat vinden, Waarom te zoeken, Heer? Keert Gij tot Uw beminde Dan nimmer, nimmer weer? Soms ...
verder lezen
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
07-03-1916
VG-pagina:
285
Nu komt het donker met zijn zoet Berouw en met zijn week verdriet. Nu stijgt verlangens lauwe vloed Ter lippen ...
verder lezen
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
B 1918
VG-pagina:
301
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
08-03-1916
VG-pagina:
286
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
B 1918
VG-pagina:
302
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
08-03-1916
VG-pagina:
287
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
06-02-1918
VG-pagina:
303
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
08-05-1917
VG-pagina:
288
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
17-02-1918
VG-pagina:
304
Het hart van Moeder kan ons nooit ontsterven, Want ’t is ontfermend als Gods grote hart. Hóe men haar liefde ...
verder lezen
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
3/4-6-1917
VG-pagina:
289
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
10-03-1918
VG-pagina:
305
Nòg staat uw kruis op aarde En hangt Gij naakt en dood Boven 't verholen kwade Van veler weelgen nood ...
verder lezen
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
06-06-1917
VG-pagina:
290
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
15-04-1918
VG-pagina:
306
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
21-09-1917
VG-pagina:
291
Ik ben een ijle vreemde geur, Die tot een mensch terneder vliegt, Vogel in hemels nest gewiegd, Een zonnestraal uit ...
verder lezen
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
16-04-1918
VG-pagina:
307
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
27-09-1917
VG-pagina:
292
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
22-12-1918
VG-pagina:
308
periode bundel:
(1916-1918)
geschreven op:
EGM 1917
VG-pagina:
293
Ga maar voorbij, ga maar voorbij! Gij hoeft tot mij niet wederkeren. Mijn hart wil al uw liefde weren. De ...
verder lezen