periode bundel:
-1933
geschreven op:
12/13-3-1933
VG-pagina:
1110
't Hout waggelt òp; Hij slingert mede. Zijn handen scheuren aan het kruis. De spijkers knersen in het gruis Der ...
verder lezen
periode bundel:
-1933
geschreven op:
idem
VG-pagina:
1111
Naast Hem, een moordenaar, van pijn, Begon in doodsangst wild te schreeuwen, Alsof de haat van aller eeuwen Doodslagers, in ...
verder lezen
periode bundel:
-1933
geschreven op:
idem
VG-pagina:
1112
O vrouwe die 't onschuldig lijden Ziet van uw Zoon, en zelve lijdt! (Rukt men 't borduursel uit 't habijt, ...
verder lezen
periode bundel:
-1933
geschreven op:
idem
VG-pagina:
1113
Dit durft de hemel niet aanschouwen, De aard tril tot in het hart ontroerd, Nu aan den Zoon God 't ...
verder lezen
periode bundel:
-1933
geschreven op:
idem
VG-pagina:
1114
Hij dorst; Hij is versmacht voor ons, De gever aller goede gaven, Smeekt om een teug; men wil Hem laven, ...
verder lezen
periode bundel:
-1933
geschreven op:
idem
VG-pagina:
1115
Het leed leeft uit; Gij hebt Uw kracht Tot deze woorden willen sparen. Hoe siddren de verstomde scharen, Nu Gij ...
verder lezen
periode bundel:
-1933
geschreven op:
idem
VG-pagina:
1116
Uw laatste woord was tot den Vader, Niet meer tot God, Die U verliet, Maar die vol liefde nederziet, Want ...
verder lezen