periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
VG-pagina:
275
Dit laat getij heeft ijler pracht gevonden Dan vlammende oogen en 't hartstochtlijk rood Van blozingen, die den verkoren nood ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
G 1916
VG-pagina:
276
Die eenmaal hem beminnen mocht, Moet hem altijd beminnen. En die hem zeer te vinden zocht, Als eenen kleinen kinde, ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
22-04-1917
VG-pagina:
260
Groetend wuifde de engel met zijn handen, En het was, of eensklaps wijde landen Open lagen voor haar kinderblik. En ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
28-01-1917
VG-pagina:
277
Wanneer ik tot u bidden wil, Dan moet de wereld om mij stil En ook mijn hart moet stille wezen ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
22-04-1917
VG-pagina:
261
Toen het kleine kindje was geboren, Bleef er in het hart van zijn verkoren Moeder slechts een moeheid, en ze ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
22-01-1917
VG-pagina:
278
Kom mijn ellendigheid te hulp In deze schaamle leemen stulp. Ik staar uit 't duister naar het licht Van uw ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
22-04-1917
VG-pagina:
262
Wáár ze kwamen langs de smalle wegen, Lachten hen de jonge kindren tegen, En ze bedelden om lachjes van háár ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
29-11-1917
VG-pagina:
279
Aan uwen sterken muur gestut, Voor allen guren tocht beschut, O God, laat dragen In zuivre lucht, Mijn eedle vrucht, ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
22/23-4-1917
VG-pagina:
263
Ach, zij kon het vragen alle dagen Van 't ontwaakt verlangen niet verdragen En zij was verdrietig en verbood. Want ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
23-04-1917
VG-pagina:
264
Neen, ze kon hem niet voor goed verlaten, En als hij door de overvolle straten Van de steden dwaalde, ging ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
23-04-1917
VG-pagina:
265
Alles had hij voor het volk gegeven, Maar zij wilden aandeel aan zijn leven En zij voerden hem als koning ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
23-04-1917
VG-pagina:
266
Doch nú is hij eindelijk haar eigen! Na hun lasteren, in hoonend zwijgen Staan zijn beulen rond 't gevloekte kruis ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
23-04-1917
VG-pagina:
267
‘Ach, nu leeft gij enkel in mijn klagen! Dóód is op mijn moeden schoot gedragen, Waaruit al der wereld heil ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
23-04-1917
VG-pagina:
268
En hij was voor 't weenen harer oogen Als de zon, die schitterend zijn hooge Glorie spiegelt in de morgendauw ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
10-08-1918
VG-pagina:
269
Hij stond te zingen in het kleine koor Zoo rustig, of hij thuis voor moeder zong. Zijn stem, die niet ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
VG-pagina:
270
Zijn honingverwig haar valt zacht Tot aan zijn raadslige oogen neêr. Ze schijnen donker, groot en teêr In 't roomig ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
15-08-1918
VG-pagina:
271
Een beeldje uit geel ivoor gesneden, Zoo fijn van vorm, zoo strak van lijn, Zoo warm van toets, in stillen ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
09-01-1917
VG-pagina:
272
Mijn God, geef mij de zekerheid, Dat ons Uw hemel openstaat; Dat 't schemeren van Uw gelaat Reeds over onze ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
24-01-1917
VG-pagina:
273
Ik kan Uw wil niet meer weerstreven. Ik kan Uw et niet meer weerstaan. Ik moet mij aan U overgeven, ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
21-12-1915
VG-pagina:
182
Komt ge zoo laat tot mij? de dauw Der nacht dampt uit uw donkre kleren. Wilt ge den jammer van ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
Mb 1917
VG-pagina:
205
Wat uw verstompte en laffe en lustelooze zinnen Weer wekken kan met wrange en prikkelende smaak, Het zuiverende zout, moet ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
17-05-1917
VG-pagina:
226
Altijd verlangen naar een zacht gelaafd-zijnEn voelen liefde als een onweêr komen,Worstelen om het leven van een vrome,En aan de ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
EGM 1916
VG-pagina:
242
Kunt gij zelfs in slaaps welig dal Het leven niet vergeten? Als ik naar u verlangen zal, Zult gij het ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
20-09-1916
VG-pagina:
258
Nu heeft één leed ons beide omvangen, In dezen schemer grijs en stil. En onze liefde en ons verlangen Zijn ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
29/30-1-1917
VG-pagina:
184
Als een vlaag van uw genade Niet mijn arme hart doorbeefde, Hoé zou ik dit leven dragen? Ik verwenschte, dàt ...
verder lezen
Aan het laden...