periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
09-01-1917
VG-pagina:
272
Mijn God, geef mij de zekerheid, Dat ons Uw hemel openstaat; Dat 't schemeren van Uw gelaat Reeds over onze ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
24-01-1917
VG-pagina:
273
Ik kan Uw wil niet meer weerstreven. Ik kan Uw et niet meer weerstaan. Ik moet mij aan U overgeven, ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
VG-pagina:
275
Dit laat getij heeft ijler pracht gevonden Dan vlammende oogen en 't hartstochtlijk rood Van blozingen, die den verkoren nood ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
G 1916
VG-pagina:
276
Die eenmaal hem beminnen mocht, Moet hem altijd beminnen. En die hem zeer te vinden zocht, Als eenen kleinen kinde, ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
22-04-1917
VG-pagina:
260
Groetend wuifde de engel met zijn handen, En het was, of eensklaps wijde landen Open lagen voor haar kinderblik. En ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
28-01-1917
VG-pagina:
277
Wanneer ik tot u bidden wil, Dan moet de wereld om mij stil En ook mijn hart moet stille wezen ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
22-04-1917
VG-pagina:
261
Toen het kleine kindje was geboren, Bleef er in het hart van zijn verkoren Moeder slechts een moeheid, en ze ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
22-01-1917
VG-pagina:
278
Kom mijn ellendigheid te hulp In deze schaamle leemen stulp. Ik staar uit 't duister naar het licht Van uw ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
22-04-1917
VG-pagina:
262
Wáár ze kwamen langs de smalle wegen, Lachten hen de jonge kindren tegen, En ze bedelden om lachjes van háár ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
29-11-1917
VG-pagina:
279
Aan uwen sterken muur gestut, Voor allen guren tocht beschut, O God, laat dragen In zuivre lucht, Mijn eedle vrucht, ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
22/23-4-1917
VG-pagina:
263
Ach, zij kon het vragen alle dagen Van 't ontwaakt verlangen niet verdragen En zij was verdrietig en verbood. Want ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
23-04-1917
VG-pagina:
264
Neen, ze kon hem niet voor goed verlaten, En als hij door de overvolle straten Van de steden dwaalde, ging ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
23-04-1917
VG-pagina:
265
Alles had hij voor het volk gegeven, Maar zij wilden aandeel aan zijn leven En zij voerden hem als koning ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
23-04-1917
VG-pagina:
266
Doch nú is hij eindelijk haar eigen! Na hun lasteren, in hoonend zwijgen Staan zijn beulen rond 't gevloekte kruis ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
23-04-1917
VG-pagina:
267
‘Ach, nu leeft gij enkel in mijn klagen! Dóód is op mijn moeden schoot gedragen, Waaruit al der wereld heil ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
23-04-1917
VG-pagina:
268
En hij was voor 't weenen harer oogen Als de zon, die schitterend zijn hooge Glorie spiegelt in de morgendauw ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
10-08-1918
VG-pagina:
269
Hij stond te zingen in het kleine koor Zoo rustig, of hij thuis voor moeder zong. Zijn stem, die niet ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
VG-pagina:
270
Zijn honingverwig haar valt zacht Tot aan zijn raadslige oogen neêr. Ze schijnen donker, groot en teêr In 't roomig ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
15-08-1918
VG-pagina:
271
Een beeldje uit geel ivoor gesneden, Zoo fijn van vorm, zoo strak van lijn, Zoo warm van toets, in stillen ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
Mb 1917
VG-pagina:
201
Zij, die de nauwe kronkelstraat bewonen, Zien dag aan dag haar oud gezicht voor 't raam. Een lachje komt haar ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
03-06-1917
VG-pagina:
224
Hij luistert naar zijns heeren hoogee wil, Zonder diens wijze plannen te begrijpen, Maar liefde doet zijn jong vermoeden rijpen, ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
EGM 1916
VG-pagina:
240
Mij is de schat van duizend kinderharten, Mij is de jonge toegenegenheid Van oogen, iedren morgen nieuw verblijd, Hun luide ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
30-08-1915
VG-pagina:
256
Die ik verloor, gij zult nog in mijn lied, Als in den vreê van avondgaarden dwalen. Het maanlicht weifelt in ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
28/29-10-1917
VG-pagina:
203
Het voorjaar is ontwaakt, en rinsche geuren waaien Den taaien bodem uit, nog grauw en bar en braak, En prikkelen ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
12-05-1917
VG-pagina:
225
Deze engelen in gouden luchten Waren anders niet dan 't argeloos en licht Ademen van zijne ziel en zuchten Sidderende ...
verder lezen
Aan het laden...