periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
388
'k Geniet den ijlen geur der bloemen feller Hoe meer ik 't eind van dit kort leven ducht. Gulzig betast, ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
VG-pagina:
405
De blanke buks beeft in zijn handen. Zijn vingers trillen aan den haan. Honderd maal loert hij in de laan, ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
389
Ik weet het wel, 't is alles spel geweest, Eer dat ik uw genade had gevonden, Nu ben ik vrij ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
VG-pagina:
406
I 'God! Wees dit krank en weerloos hart genadig! II Voor Pater Jos. Van Wely O.P. Ik wist niet meer ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
SdT 1921
VG-pagina:
374
Nu ik tot U mijn oogen heb geheven, Vergeet ik wat ter wereld woelt en krielt. Liefde heeft mij verzaligd ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
390
Ik lig de hele dag zalig languit Te dromen en gerust op u te wachten. Verlangen heeft mijn denken iets ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
VG-pagina:
412
De boom: God, gaat Uw snoeimes weder hakken, Nu 't sap al driftig in mij stijgt? Heb ik dan zooveel ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
SdT 1921
VG-pagina:
375
De morgen is ontwaakt met licht geruisch Van bladeren en helle vogelkelen. Slaap week zoo zacht als van hun stille ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
391
Dat mijn begeerten nog zoo dikwijls zwerven En ik in u mijn eenig heil niet zie! Droomgerige oogen en de ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
SdT 1920/1921
VG-pagina:
413
Laat anderen den nacht maar vieren En schaatren met vervaard gezicht. Geef mij het stom geduld van dieren, Dat stil ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
VG-pagina:
376
Uw ernstige oogen mild op mij gericht, Gaat gij soms zengend aan mijn hart voorbij. En duizelingen wirrelen in mij ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
392
Wonderlijke avonden, 't is of de wereld Een oogenblik zijn gonzend wentlen stilt. En als een roos met witte dauw ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
OE 1921
VG-pagina:
414
October met uw donkerblauwe dagen, Uw koesterende warmte en koelend licht. ’t Hart kan uw heerlijkheid haast niet dragen. Gij ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
OE 1921
VG-pagina:
377
‘t Was avond toen wij in een gondel gleden Diep weggezonken in het zwart sameet De lucht leek als een ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
393
Dit is het bitterste: als 's begint te dagen En 't hart krampt van de vreeselijke pijn! Als doffe bonzingen ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
415
Een dag van dwaasheid; waren wij niet jong? De kermis belde 't rasse bloed ten dans. Fel als een vaardig ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
OE 1921
VG-pagina:
378
Nu zal ik voor altijd gelukkig zijn En zinnend door de luide wereld zwerven. Wat is het leven zoet, en ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
394
Wat is het ons of werelden vergaan En als dun stof door 't wijd heelal verstuiven, Of zonnestelsels door elkander ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
10. 12.1919
VG-pagina:
416
Wij vieren uw geboortefeest Met blijdschap, maar onze arme geest Ziet daar met schrik, en niet te bannen, Uw kruis ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
SdT 1921
VG-pagina:
379
Deze geuren zijn zoo week als 't streelen Van een hand door zijïg zachte haren. O hun vleiïng die het ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
S 1921
VG-pagina:
395
Nu ben ik ver van u, maar in mijn lied Slaat mijn hart machtig met uw hart tezamen. Het bergt ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
17.12.1918
VG-pagina:
417
Kind, komt Gij ditmaal in ons hart Om alle duisternis en smart En alle zonde en plagen Op eenmaal te ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
SdT 1921
VG-pagina:
380
Gij bracht vandaag den zomer in mijn huis: Een groote ruiker roze en blauwe klokkken. Zij lokken door het raam ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
OE 1921
VG-pagina:
396
Wanneer mijn lied mag leven na mijn dood, Zal onze liefde niet vergeten wezen. Ons zwakke hart mag voor het ...
verder lezen
periode bundel:
(1918-1921)
geschreven op:
7/8.10.1919
VG-pagina:
418
„Dwaasheid, ergernis, kracht Gods" PAULUS Ik heb op Golgotha gestaan En zag 't gelaat van Jezus aan, Dien men als ...
verder lezen