periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
521
Mijn handen lagen op uw zachte haren, Als op het rad de zaalge martelaren, Zoo smartelijk en glanzende verbleekt, En ...
verder lezen
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
524
Nooit kwam een dronk de ziel zóó duur te staan, Als 't water uit beminnens oceaan. O lafenis, die wreeder ...
verder lezen
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
526
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
529
Besnuffel hemels heil maar onverdroten. Den Heiland hebt gij telken dag verstooten. Ziet ge niet hoe Hij onder u verwijlt: ...
verder lezen
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
531
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
534
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
537
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
521
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
524
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
526
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
529
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
532
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
534
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
537
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
522
Of 'k wakker aan Uw ij zren greep ontkom, Gij weet wel, dat 'k voor U in droomen krom. Wat ...
verder lezen
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
524
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
526
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
529
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
532
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
534
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
538
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
522
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
524
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
527
Dit is het wat mijn bange hart verplet: Gij eischt berouw, en hoort niet mijn gebed. Gij wilt de boete ...
verder lezen
periode bundel:
(16-03/14-10-1924)
geschreven op:
16-03/14-10-1924
VG-pagina:
529