periode bundel:
-1936
geschreven op:
31-10-1936
VG-pagina:
1328
Beangstigend jaagt de tijd voorbij. Reeds oversteeg ik levens top. Hoe moeizaam was de klim bergop, Hoe rèn ik neêr ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
2-11-1936
VG-pagina:
1329
Mag men bekennen dat men mint En zijn gevoelen, denken, daden, Uitstrooien als bevliesde zaden, En hopen, dat een gunstige ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
14-10-1936
VG-pagina:
1314
Elisabeth Barrett aan Robert Browning Ik heb u lief van hoofd tot voeten, Zoete, zoete! Ach, dat wij scheiden moeten ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
30-10-1936
VG-pagina:
1315
Liefde kent geen barmhartigheid. Zij twist met ons om 't daaglijksch brood. Zij is het die ons rauw verstoot En ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
30/31-10-1936
VG-pagina:
1316
Liefde verdrukt in eenzaamheid De zeer heldhaftigen van geest. De heiligsten bekoort zij 't meest Door haar gekwetste majesteit. Hoogen ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
30-10-1936
VG-pagina:
1317
Het dondert, en Gods vuur slaat in. Nu is mijn hart voorgoed gezengd. Geen regen die verkwikking brengt Aan dit ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
31-10-1936
VG-pagina:
1318
Ik riep hem, en mijn engel kwam. Hij had op mijn geroep gewacht. Hij stond gereed, en hij volbracht 't ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
1-11-1936
VG-pagina:
1319
O wonder uit den ouden tijd! De adelaar, vorst van lucht en land, Werd duif, die zaad pikt uit de ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
2-11-1936
VG-pagina:
1320
Gij gaaft den gladden gouden ring Met den zeskantigen diamant. Dit is de regenbogenbrand Gebonden in wit licht; 'k ontving ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
30-10-1936
VG-pagina:
1321
Deze mildheid, dit bewogen wezen en toch zoo gerust. Dat de deernis uwer oogen Alle opstandigheid en lust Van mijn ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
1-11-1936
VG-pagina:
1322
Zijn wil heeft over mij gestormd. Dit waardelooze klompje klei, Hij kneedde 't naar zijn makelij, En heeft mij tot ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
2-11-1936
VG-pagina:
1323
Zeus schiep zich om tot stier en zwaan En koningsadelaar, in fel Godlijk blind laaiend minnespel. Gij zijt als hemeling ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
2-11-1936
VG-pagina:
1324
Ik kus uw lippen en uw oogen, Ik kus uw haren en uw mond, Ik kus mij moede en gezond; ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
28-10-1936
VG-pagina:
1325
Ik hield mijn moe gezicht verborgen Tusschen uw wang en schouder; 'morgen Mis ik uw zachtheid en uw moed, Uw ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
2-11-1936
VG-pagina:
1326
Ik weet nu, wat ik had vermoed. Dat ieder hunkert naar zijn droom. Wij zijn niet wijs, wij zijn niet ...
verder lezen
periode bundel:
-1936
geschreven op:
1-11-1936
VG-pagina:
1327
Ik heb geen eigendommen meer. Hij roofde lijf en ziel en geest. De toekomst en wat is geweest Gaf 'k ...
verder lezen