periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
883
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
886
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
888
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
891
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
894
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
896
Kent gij de schijngestalten van den wijn? Zuur voorjaars; zoet door zomerzonneschijn; Zwaar gouden in den herfst; waarom verbaast ge ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
883
O, wilde God zoo onze wegen leiden, Dat wij op één plek rustten met ons beiden, Om ons na honderdduizend ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
886
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
889
Ik ben Uw slaaf, een maaksel Uwer hand, Mijn hart is slecht, geen vonkje vroomheid brandt. Gij stapelt al mijn ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
891
Ginds moogt gij eenmaal alle harten minnen. Hier richt op één uw ziel en al uw zinnen. Eén hart is ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
894
Maak licht den last waarmee ik ben beladen. Verberg voor 's menschen oog mijn euveldaden. Laat mij vandaag gelukkig zijn; ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
897
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
883
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
886
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
889
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
891
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
894
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
897
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
884
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
886
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
889
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
892
Mijn vriend had heden met mij mededoogen. 'k Ontvang den vluchtgen glimlach zijner oogen. Hij wendde ze af; zeker heeft ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
894
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
897
Schoon en afschuwelijk is hen gelijk, Zij vragen niet naar hel of hemelrijk, Zij voelen niet, de waarlijk minnenden, Den ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
884