periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
883
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
885
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
888
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
891
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
893
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
896
Open de poort, want Gij zijt de portier. Wijs mij den weg, o Gids, door aards revier. Ik leg mijn ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
883
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
886
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
888
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
891
O Gij, wien aller heimwee hoopt te vinden, De machtige en de nederiggezinde. Een ieder spreekt van U — allen ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
894
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
896
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
883
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
886
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
888
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
891
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
894
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
896
Kent gij de schijngestalten van den wijn? Zuur voorjaars; zoet door zomerzonneschijn; Zwaar gouden in den herfst; waarom verbaast ge ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
883
O, wilde God zoo onze wegen leiden, Dat wij op één plek rustten met ons beiden, Om ons na honderdduizend ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
886
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
889
Ik ben Uw slaaf, een maaksel Uwer hand, Mijn hart is slecht, geen vonkje vroomheid brandt. Gij stapelt al mijn ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
891
Ginds moogt gij eenmaal alle harten minnen. Hier richt op één uw ziel en al uw zinnen. Eén hart is ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
894
Maak licht den last waarmee ik ben beladen. Verberg voor 's menschen oog mijn euveldaden. Laat mij vandaag gelukkig zijn; ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
897
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
883