periode bundel:
-1925
geschreven op:
2-10-1925
VG-pagina:
659
periode bundel:
-1925
geschreven op:
9-10-1925
VG-pagina:
660
Rond u is hunkeren en vasten, En aan de grenzen van uw vreê Hoort Gij het bidden der belasten Vermurmelen ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
10-10-1925
VG-pagina:
661
De herders zagen Hem als Lam, En, blanke Visch, met koene sprongen, Verscheen Hij den verbaasden jongen Visschers, en als ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
24-10-1925
VG-pagina:
662
Ze lei het aarzlend op een geel Doodsbed van week verwelkt fluweel, En heeft toen zacht met haar devote Handen ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
26-10-1925
VG-pagina:
663
Haar wortels hebben met beleid Zich omgewend en heengebogen, Tot ze uit de duistre stroomen zogen Van slaap en droom ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
29-11-1925
VG-pagina:
664
Niet, dat ik 't koele vaderland verliet En het rechtzinnig hart der dorpelingen, Die dolers houden voor verworpelingen, En zich ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
29-11-1925
VG-pagina:
665
Er waren snikken toen ik wederkwam, En warme handen, driftig toegestoken, En een klein lachen, dat al werd gebroken, Eer ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
11-12-1925
VG-pagina:
666
Hoe zwoegt Gij door den nacht? Hebt Gij het pad verloren? Uw schoenen en Uw vacht Verscheurden sneeuw en doren ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
NG 1926
VG-pagina:
667
periode bundel:
-1925
geschreven op:
27-9-1925
VG-pagina:
657
periode bundel:
-1925
geschreven op:
27-9-1925
VG-pagina:
658
periode bundel:
-1925
geschreven op:
15-3-1925
VG-pagina:
642
Toen zagen wij de wolken kruien En wachtten door de zwoele dag Het breken van de donderbuien In regenvlaag en ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
16-3-1925
VG-pagina:
643
't Hooge schuimen van leeds branding Gunt geen mensch de veilge landing In de stille baaien van Uw kust Maar ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
25-3-1925
VG-pagina:
644
De tuin is toegesneeuwd; 't gazon Ligt onder 't hooge witte duin bedolven. Maar veilig in hun warme strooien kolven ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
5-4-1925
VG-pagina:
645
Nog voor ik stond in blad, Hebt Gij mij liefgehad. Alzijds mijn stuggen bos Zaagt Gij den rossen tros Die ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
25-4-1925
VG-pagina:
646
Ze zag een veld vol felle rozen, En in het midden rees het licht Van zijn verschriklijk schoon gezicht, Dat, ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
10-5-1925
VG-pagina:
647
Ach God, wat zijn uw groote vlakten schoon, Met 't zeilen van de vogels, en het schuimen Der schepen door ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
23-5-1925
VG-pagina:
648
Voor Mevrouw dr. A. Mankes-Zernike Hij zag niet meer den donkren vorm der dingen, Maar ‘t lichten dat zij met ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
7-6-1925
VG-pagina:
649
periode bundel:
-1925
geschreven op:
7-6-1925
VG-pagina:
651
Een kind, dat naar de goede dingen tast, En met hen spreekt, alsof zij levend waren, En zóó verwonderd naar ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
8-6-1925
VG-pagina:
652
periode bundel:
-1925
geschreven op:
30-8-1925
VG-pagina:
653
Als gij voor 't orgel hoog gezeten zijt En zwaar het heilig Gloria doet hooren Of 't lied van 't ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
30-8-1925
VG-pagina:
654
In oude tijden zong men zijn verlangen In zoelen nacht voor liefste's raam of deur En met den weemoed van ...
verder lezen
periode bundel:
-1925
geschreven op:
1-9-1925
VG-pagina:
655
periode bundel:
-1925
geschreven op:
2-9-1925
VG-pagina:
656
De dag verga, waarin ik werd geboren, Der donderbuien dikke duisternis Trekke zich samen waar zijn luister is, Hij zij ...
verder lezen