Hem zijt Gij brood, die honger leed

Hem zijt Gij brood, die honger leed;
Hem drank, dien dorst versmachten deed.
Die naakt door werelds doornen wringen,
Bedekt Gij met Uw blinkend kleed.