Maak licht den last waarmee ik ben beladen

Maak licht den last waarmee ik ben beladen.
Verberg voor ’s menschen oog mijn euveldaden.
Laat mij vandaag gelukkig zijn; en morgen
Schik mij het goede toe van Uw genade.