Passing Flirtation

Kom nu, kom nu,
De tijd is vol.
Daar zal geen uur meer komen,
Dat van de bloei van dag en nacht
Late avond zulk een gave pracht
Heeft saamgenomen.

Nu, in dit schaduwloze licht,
Laat uw gezicht
Glimlachend naar mij neigen.
En glanzend zullen overweer
Mijn ogen naar uw ogen teer,
Uw ogen naar mij neigen.

Wij weten dit verkoren uur
Van tijd noch duur.
Mond langt naar zoete monde.
Daar is geen eind en geen begin,
Er is alleen verzinken in
Verrukken stond aan stonde.

Wij zullen in de late nacht,
Verdwaasd en zacht,
Wel van elkander scheiden.
En gaan, en zien niet eenmaal om,
En weten: liefdes wellekom
Zal nooit meer ons verbeiden.

Kom nu, kom nu,
De tijd is vol.
Daar zal geen uur meer komen,
Dat van de bloei van dag en nacht
Late avond zulk een gave pracht
Heeft saamgenomen.