Quaerite et invenietis

Wanneer wij u zoeken,
  Waar zijt gij te vinden!
    Wel speuren we uw sporen
      Maar gij zijt zoo ver.
Soms klinkt om de hoeken,
  In ’t waaien der winden,
    De klank van uw horen
      Nog flauwlijk naar her.
Soms kleurt om de bochten,
  Door ’t ijler geboomte
    (Een glans en een gloeien),
      Uw avondgewaad
Voor ’t donker der lochten.
  Wij roepen vol schroomte …
     De stemmen vervloeien
      En niemand verstaat.
Dan, daalt laag het duister
  In tak en getwijgen
    En vindt ons ten gronde
      Vermoeid en vermast,
Dan heeft ons de luistr,
  Die neder kwam zijgen,
    Uw licht, ons van stonde
      Tot stonde verrast.
Ach, wisten we uw woning,
  Uw windeloos leger,
    Uw blindende lichten
      In ’t smettloos gebied!
Wij zoeken u, koning,
  Ontfermelde zeger,
    Zie onze gezichten
      Verdood van verdriet.
Gij zegt! ‘k zal me erbarmen
  Die jagen naar ’t goede.
    Ik ga voor hen henen
      Als vader voor ’t kind.
Wij bidden: ontfarmen!
  En slà ons ten bloede,
    en pèrs ons tot weenen,
      Maar zèg tot ons: vìndt!