Als Gij de schelp mijns levens opensteekt

Als Gij de schelp mijns levens opensteekt,
Op zoek naar schat dit broze lichaam breekt,
Zie, ’t scherpe leed dat Gij liet binnendringen,
Heb ik met zorg tot parel opgekweekt.