Als mij geen nieuwe lente op aarde vindt

Als mij geen nieuwe lente op aarde vindt,
Verwaait mijn minnen in den luwen wind,
En zoelt den stroom des bloeds in jonge leden
En maakt helle oogen ’s avonds zalig blind.