Mijn handen lagen op uw zachte haren

Mijn handen lagen op uw zachte haren,
Als op het rad de zaalge martelaren,
Zoo smartelijk en glanzende verbleekt,
En rustig of zij reeds gestorven waren.