Als zorgen Uw gelaat voor ons verhelen

Als zorgen Uw gelaat voor ons verhelen,
Komt Ge als een zon langs alle dingen streelen.
De honden wenden zich naar U niet om.
De kindren voelen, dat zij schooner spelen.