Besnuffel hemels heil maar onverdroten

Besnuffel hemels heil maar onverdroten.
Den Heiland hebt gij telken dag verstooten.
Ziet ge niet hoe Hij onder u verwijlt:
Hongrig en naakt, melaatsch en uitgestooten?