Bestendig blijf in wisselvalligheid

Bestendig blijf in wisselvalligheid.
Wees niet bedrukt voor ’t vlieden van den tijd.
In een paar dagen slijt ziels kleed tot lompen.
Wat geeft ’t, of gij werkt, vecht, bezoedeld zijt?