Bloedtheologie

Ik ben met Christus gekruist.
Paulus.

Dit is elk jaar de droeve tocht
Wij volgen U tot op den heuvel,
Waar God U sloeg om aller euvel,
En mensch noch engel helpen mocht.

Tusschen die beiden in de lochs
Hangt Gij gelijk een worm te krimpen.
Dof zwijgt het volk na tierend schimpen,
Uw bloed wordt reeds aan hen bezocht.

En wij? O Heer, vol bloed en wonden,
Wij zijn met U aan ’t kruis geschonden,
En sterven door Gods toornegloed.

Zoo sterven onze zonden mede.
Het is volbracht! wij hebben vrede!
Want bloed wordt slechts verlost door Bloed!