periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
886
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
889
Gij weet het, wat mijn bloed niet waagt te zingen. Gij kent harts nauw bedwongen stamelingen. O God, behoed mij ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
892
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
894
Vannacht aan 't water met mijn lief genoot, Brandde de wijnkelk met een pracht zóó groot, Dat zons voorrijder opgeschrikt ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
897
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
884
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
887
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
889
Zoolang mijn hart het leven blijft gespaard, Wordt er een schat onwetendheid vergaard. Maar al te spoedig zal ik zeker ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
892
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
895
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
884
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
887
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
889
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
892
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
895
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
882
Geen zoete slok is hier door ons gedronken, Of schielijk werd een bittre drank geschonken. Geen bete broods werd in ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
884
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
887
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
890
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
892
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
895
Nooit drong men door tot waar de rozen stonden, Zonder te voelen dat de doornen wondden. Pronkt er wel ooit ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
882
Wees vrolijk, want wat baat het dat gij treurt. Pluk snel uw oogenblik als 't open geurt. Wees blij, dat ...
verder lezen
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
884
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
887
periode bundel:
(16-06-1929/14-11-1929)
geschreven op:
VG-pagina:
890