Gij weet het, werelds list is sterk en fijn

Gij weet het, wat mijn bloed niet waagt te zingen.
Gij kent harts nauw bedwongen stamelingen.
O God, behoed mij voor den bangen kreet,
Die nimmer tot uw heilig oor mag dringen.