Mijn vriend had heden met mij mededoogen

Mijn vriend had heden met mij mededoogen.
‘k Ontvang den vluchtgen glimlach zijner oogen.
Hij wendde ze af; zeker heeft hij gedacht,
Dat zij niet naar hun weldaad omzien mogen.