Charitas

Iemand te minnen, dat is één
Trachten te redden uit ’t bestaan
Van dolen en verloren gaan,
Gods lusthof brengen om hem heen

Met al de vrede van de heem’len,
De klaarheid en de glans van ’t licht,
En englen staan en dieren weemlen
Dienstvaardig voor zijn aangezicht.

Hij wandelt in den staat der rechtheid.
En valt hij straks in zonde en leed,
Dan rukken wij hem uit de slechtheid
En schutten wij hem met ons kleed.

Dat is beminnen …