Daggang

Mijn waarde vriend, hoe ik den dag verdoe?
Ziehier ’t verhaal, dor als een zakenlijst.
‘k Ontbijt als boer met brood en knoflook
Nadat ik ’t lauwe water slurpte
Mij door mijn lieflingsvrouw gebracht.
Ik kleed mij als een achtbaar koopman,
Ga deftig en gepast mijn zaken na,
Tel ’t zilvergeld, sluit ’t weg; dm is de morgen.
Des middags zit ik uren in het theehuis,
Eet wat mij lust, praat met mijn zakenvrienden,
Hoor wat muziek, maak grapjes met de meisjes,
En ’t avondmaal neem ik als goed gezinshoofd
Met vrouw en zonen op de binnenplaats.
Zoo is mijn dag. Mijn nachten zijn verschillend.
Maar vraag nooit naar eens mans liefhebberijen.
Wat hart èn mond weet is niet meer geheim