De brief van den doode

J.K. van Eerbeek †

Soms vindt met in de straten van oud Rome
Een sarcophaag, een doodkist, waar de buis
Der waterleiding mondt als in een sluis,
En waar de kinderen stil drinken komen.

Zoo is het met je brief, dien ik ontvang,
Geschreven jaren her; lang na je sterven
Mag ik hem als verbeurden zegen erven
En weet, ik was iets voor je levensgang.

Of ’t goed geweest is, dat weet God alleen.
Wij kunnen niets dan dorstig nederzinken,
En zien het koele dronkre water blinken
En drinken leven uit den dooden steen.