De hemel donkert met een rooden schijn

De hemel donkert met een rooden schijn.
Kneust God zóó laat Zijn druiven nog tot wijn?
Hef op Uw beker, hart, om voor het nachten
Met uw gelijken godlijk dwaas te zijn.