De keuze

Of wijn of waanzin! wien moet ik verkiezen?
Mijn hart is een uit ’t nest gevallen vogel,
Die wild verschrikt tusschen twee vallen vlerkt.

Kies ik den wijn, dan zal ik aan den grond
Genageld liggen, tot de pijn mij losscheurt
En mij in ’t leven sleept, dat ik vervloek.

Kies ik den waanzin, dan word ik geteisterd,
Tot ik mij zelven opsluit in den roes,
En door geen kiertje meer de wereld zie.

Mijn hart is een uit ’t nest gevallen vogel.
Het meende naar een schoone bloem te vliegen,
Die ver stond van zijn onvolwassen drift.