De voortplanting

Ik trouwde een vrouw, en kocht mij velen vrouwen.
Voor ik verouder wil ik zonen winnen.
Zaads overvloed geeft overvloedig vrucht.
Doet zoo de rijke niet die veld aan akker
schakelt en ‘t groote goed met goed groot graan
bezaait, en rijst en goede boomen plant?
Zaad is het kostelijk bezit des mans.
Veel zaad bezitten is veel zonen hebben.
Zaaien en oogsten is in Tao één.