De zee zwalpt op naar ’t lachen van de maan

De zee zwalpt op naar ’t lachen van de maan.
De sterren zwermen op de zonnen aan.
Alles wil zich in liefdes afgrond storten.
Hoe zoude ik dan uit Uwe wegen gaan?