Fra Angelico

Deze engelen in gouden luchten
Waren anders niet dan ’t argeloos en licht
Ademen van zijne ziel en zuchten
Sidderende naar Gods aangezicht.

In hem rees hun wonderlijk verschijnen
En hun ijl vervluchten als een geur.
Toen werd eensklaps zijn gebed tot lijnen
En zijn zuchten sloegen aan als kleur.