Ge ontneemt mij alle schatten, een voor een

Ge ontneemt mij alle schatten, één voor één:
Liefde, geluk, blij lachen, en geween.
Wat woelt Gij, Onverbidlijke, in mijn wezen?
Neem ’t laatste dan: harts brandende edelsteen.