Gebedje

Die den regen neêr doet stroomen
En een flits van zonneschijn
Door de dwarse vlaag laat komen,
En een zoetheid in de pijn,
Die het merg sterkt in de boomen
En de spanning in den wijn,
Laat uw Geest heer van mijn droomen
En doordroomde daden zijn.