Gestorven jongetje

Hij was zoo zoet,
Hij werd zoo vaak gekust.
Hij was zoo zacht en koel als room.
Jaloersche, zijt Gij zoo belust
Op dit onnoozel bloed,
Dat Gij hem neemt, en met een droom
Van hem nog tegen onze harten woedt?